Nov, jubilejni zbornik Pobiralci rose

20. decembra je bil na sedežu ZKD Lendava predstavljen 10., jubilejni zbornik Pobiralci rose. Svečan trenutek za vse domače ljubiteljske literate, ki si že deset let prizadevajo biti aktivni, prepoznavni in vztrajni na tem področju kulturne dejavnosti. Predsednica ZKD Lendava Elvira Vaupotič Göncz je uvodoma povedala: »Pred nami je najnovejši zbornik Zveze kulturnih društev Lendava