Dne 15. februarja 2024 ob 17 uri je Zveza kulturnih društev Lendava imela 33. skupščino v prostorih zveze na Glavni ulici 2, v Lendavi.

DNEVNI RED:

 1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti
 2. Izvolitev 5 članskega delovnega predsedstva: predsednik, namestnik predsednika, zapisnikar in dva overitelja zapisnika
 3. Pregled zapisnika prejšnje seje in sprejem le-tega
 4. Poročilo predsednice zveze (ga. Elvira Vaupotič Göncz)
 5. Poročilo računovodkinje (ga. Marjana Žalik)
 6. Poročilo nadzornega odbora (ga. Tatjana Bogdan Sečnik)
 7. Poročili  inventurne komisije (g. Tomaž Galič)
 8. Razprava po podanih poročilih is sprejem le teh
 9. Razrešitev dosedanjega vodstva ZKD (IO, NO, ČR, IK)
 10. Izvolitev novega vodstva ZKD Lendava (IO, NO, ČR, IK)
 11. Program dela in finančni načrt za leto 2024
 12. Razprava in sprejem le teh
 13. Podelitev zahval in priznanj za leto 2023
 14. Nagovor župana ali predstavnika Občine Lendava
 15. Razno

Skupščina je bila izpeljana po načrtu, razen izvolitve novega vodstva. To se bo izvedlo naknadno. Podelila so se priznanja za uspešno delo na kulturnem področju v letu 2023. Prejemniki so bili: Smiljan Prendl – Vodja ljudskih pevcev in godcev Gaberski mantraši, Dušan Zver – Predsedniku KD KPZ Vita, Marija Herženjak – Vodji ljudskih pevcev KD József Attila Kapca, Marjeti Lutar – Vodji ljudskih pevk upokojenk KTD Črenšovci, Tatjana Bogdan Sečnik – Predsednici KD Lendava, Rozalija Šooš – Vodja krožka ročnih del KD Petőfi Sándor Čentiba, Lenke Lazar – Vodja citrarske skupine KD Petőfi Sándor Dolina, Slavici Nedelko – Predsednica KD Gomilički dégaši.

Zahvaljujemo se vsem društvom oz. njihovim predstavnikom, katera so bila prisotna na skupščini.