Letošnji Festival Vinarium je sklenila že 44. Lendavska trgatev. Na tradicionalni etnološki prireditvi, ki v Lendavo vsako leto privabi številne obiskovalce, se je v dobri uri in pol skozi staro mestno jedro sprehodila povorka 50 skupin s preko 700-timi sodelujočimi, med njimi tudi vinska kraljica Lendave Lucija Šetar iz Radmožancev.

Med nastopajočimi povorke niso manjkali vinski vitezi, mažoretke, godba, narodne noše ter seveda vozovi, ki so v mimohodu po lendavski glavni ulici predstavili tradicionalne običaje, opravila, noše ter kulturno dediščino Hrvaške, Srbije, Madžarske, Slovenije in letos prvič tudi Avstrije.

Elvira Vaupotič Göncz, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava je o prireditvi povedala:

»V pestri etnološki povorki so številčni udeleženci prikazali kar nekaj ljudskih običajev, šeg in navad. Rdeča nit letošnjega sprevoda je bila pranje, kar nekaj skupin je prikazalo pranje na roke, videli smo lahko še pripravo zelja za ozimnico, pobiranje koruze, košnjo trave na star način, manjkali niso seveda tudi vinski vitezi in vinska kraljica Lendave, pohvalimo pa se lahkot tudi z dvajsetimi vozovi.«

 

Seznam nastopajočih v etno povorki:

A népi hagyományokat bemutató felvonulás résztvevői:

 

PROGRAM POVORKE:

A FELVONULÁS PROGRAMJA: 

 1. Društvo ljubiteljev konj / Lóbarátok Egyesülete – Husarji na konjih / lovas huszárok
 2. Člani KD Lendava v baročnih, renesančnih in meščanskih oblačilih Galerije-Muzej Lendava predstavljajo darove narave / A Lendvai ME tagjai a Lendvai Galéria-Múzeum öltözeteiben bemutatják a természet ajándékait
 3. Društvo Prekmurskih mažoretk Bakovci / mazsorettek
 4. Prekmurska godba Bakovci / Bakovci Fuvószenekar
 5. Voz s konjsko vprego Karla Biroja iz Dolge vasi / A hosszúfalusi Biró Károly lovas hintója
 6. Vinska kraljica občine Lendave Lucija Šetar / Šetar Lucija Lendva Község borkirálynője

 VINSKI VITEZI:

BORLOVAGOK: 

 1. Društvo vinogradnikov Čentiba z vinskimi vitezi ter njihovi gostje iz Slovenije, Madžarske in Srbije / Csentei Szőlőtermelők Egyesülete és borlovagredni tagok valamint szlovén, magyar és szerb vendégeik 
 2. Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend, Madžarska
 3. Vinitores Tychonienses Borlovagrend Tihany, Madžarska
 4. Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesülete, Madžarska
 5. Letenyei Borbarát Hölgyek Társasága, Madžarska
 6. Balatoni Borbaráthölgyek Egyesülete, Madžarska
 7. Szent Donát Borrend Csókakő, Madžarska
 8. Borbarát Hölgyek Egyesülete – Mór, Madžarska
 9. Da Bibere Zalai Borlovagrend, Madžarska
 10. Bacchus Borklub  Pécsről, Madžarska
 11. Pannon Császári és Királyi Borlovagrend Sümeg, Madžarska
 12. Sveti Trifun iz Bajmoka, Srbija
 13. István Nádor Borlovagrend Lillafüred, Madžarska
 14. Szent Márton Borrend Bogáncs, Madžarska
 15. Balatoni Borrégió Gizella Királyné női Borrend, Madžarska
 16. Slovenski red vitezov vina – omizje Pomurje, Slovenija
 17. Vinum Ister-Granum Regionis Esztergom, Madžarska
 18. Somló és Környéke Borút Egyesület Devecser, Madžarska

 

 NARODNE NOŠE:

NÉPVISELETEK: 

 1. Slovenska folklorna skupina KD Trbovlje (Slo) / Trbovlje KE szlovén néptánccsoport
 2. Aranyrózsa Nóta Klub Sárvár (Hu) / Ljudski pevci iz Madžarske
 3. Szélrózsa Tánckör Andráshida (Hu) / Folklorna skupina iz Madžarske
 4. Folklorna skupina KUD Kotoriba (Cro) / Kotoriba KE horvát néptánccsoport
 5. Volkstanz Gruppe Hengsberg (Štajerska) / Folklorna skupina iz Avstrije (Štajerska) / Osztrák néptánccsoport
 6. Srbsko kulturno društvo Maribor (Slo) / Szerb KE Maribor
 7. Srbsko kulturno društvo Sava Hrastnik (Slo) / Szerb KE Sava Hrastnik
 8. Zbor Božur Novi Sad (Srb) / Božur szerb kórus

 VOZOVI:

KOCSIK: 

 1. Hrvaško kulturno društvo Pomurje in KUD Žižkovec / Pomurje Horvát Kultúregyesület és KUD Žižkovec – Prikaz ročnega pospravljanja koruze z njive / Kukorica kézi betakarítása
 2. Folklorna skupina FD Prekmurje Lendava in Folklorna skupina vrtca pri OŠ Miška Kranjca Velika Polana / Muravidék szlovén néptánccsoport – Gremo na trgatev / Megyünk a szüretre
 3. KD Franc Saleški Finžgar Žižki / Fran Saleški Finžgar Kultúregyesüle Žižki – Prekmurski pozvačin in izdelava rož iz kreppapirja / Muravidéki vendéghívó és papírvírág készítése
 4. Kolesarski klub Varaški Šujstri / Varaški šujstri Kerékpárklub – Kolesarjenje s starodobnimi kolesi in prikaz dela čevljarja / régi kerékpárok és a suszter munka bemutatása
 5. Krajevna skupnost Dolina pri Lendavi in Občina Balaton-magyaród / Völgyifalusi Helyi Közösség és Balaton-magyaród Község – Tradicionalno pranje perila, kot je bilo nekoč / Mosás egykor
 6. Krajevna skupnost Dolnji Lakoš / Helyi Közösség Alsólakos – Dolnji Lakoš nekoč – kopanje v črncu, delo na polju / Alsólakos egykor
 7. Krajevna skupnost Gorice pri Lendavi / Hegyi Helyi Közösség – Predstavitev inovativne metode škropljenja z dronom / Permetezés drónnal
 8. Romsko kulturno društvo Romnji / Romnji Roma Kultúregyesület – prikaz romskih običajev / Roma szokások
 9. Turistično in kulturno društvo »Močvirski tulipan« Radmožanci / Harangvirág Turisztikasi és Kultúregyesület Radamos – Trgatev nekoč / Szüretelés egykor
 10. Krajevna skupnost Gornji Lakoš / Felsőlakosi Helyi Közösség – Prikaz košnje trave z ročno koso, klepanje in brušenje kose / Kézi kaszálás, kasza kalapálás,…
 11. Krajevna skupnost Kot in Vaška skupnost Külsősárd / Helyi Közösség Kót és Külsősárd – Predstavili bodo trgatev na stari način / Szüretelés egykor
 12. Krajevna skupnost Trimlini / Hármasmalmi Helyi Közösség – Prikaz žalostne usode premnogih goric v današnjem času / a szőlőskertek szomorú sorsa
 13. KD Zala György Pince / Zala György Pince Művelődési Egyesület – Druženje po trgatvi / Szüret utáni mulatság
 14. Kulturno društvo Gomilički dégaši / Gomiliški degaši Kultúregyesület – prikaz shranjevanje zelja na stari način / Káposzta elrakása télire
 15. Društvo vinogradnikov in sadjarjev Hotiza / Szőlő- és gyümölcstermelők Egyesülete Hotiza – Prikaz čiščenja čebule za ozimnico in pletenja vencev iz čebule / Vöröshagyma betakarítása
 16. KS Pince Marof-Benica / Pince Major – Benica Helyi Közösség – Šivanje na vasi v preteklem stoletju / A múlt században lévő varrás bemutatása
 17. Mestna skupnost Lendava in Društvo zbirateljev Pomurja Lindva / Városi  Közösség Lendva és Muravidéki Régiséggyűjtők Egyesülete Lindva – Pranje oblek, posode in ljudi po trgatvi / A szüret utáni mosások
 18. Mednarodno društvo za svjestnost krišne Zagreb in Društvo za dušo Kranj – Rata-Jatra-Festival kočije. Predstavlja kulturo Indije, odisi ples, tradicionalni instrumenti, duhovna glasba, zdrava hrana, vege / A kocsi fesztiválja
 19. Oldtimer Mercedes 280 SL – lastnik Franc Horvat / tulajdoons Horvat Franc
 20. asilsko vozilo PGD Lendava / a Len dvai ÖTE tüzoltókocsija

VIDEO