Na predvečer slovenskega kulturnega praznika smo na sedežu ZKD Lendava – na Dvojki – predstavili nov literarni zbornik Pobiralci rose 2022. Prireditveni prostor so napolnili ustvarjalci zbornika in ljubitelji umetniške besede.

Zbornik Pobiralci rose 2022 je sicer že naš 9. zbornik zapored. Prvi zbornik smo izdali leta 2013, v njem pa smo predstavili literarna dela, ki so bila plod takratnih literarnih večerov. Delo se je nadaljevalo z enoletno prekinitvijo, ko leta 2020 zbornika zaradi epidemije covida-19 in raznih prepovedi združevanja nismo izdali, vendar smo leta 2021 ponovno pričeli z delom. Tudi lansko leto smo nadaljevali z našimi literarnimi večeri, ki jih sicer ni bilo veliko zaradi  obnovitvenih del  na dvojki, se pa lahko kljub temu pohvalimo z lepim številom ljubiteljskih literatov, ki so pridno ustvarjali – pisali pesmi, prozo in odrska besedila v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in srbskem jeziku, nekateri celo v narečju.

V zborniku najdemo besedila 19 literatov, likovno opremo pa je prispevalo 10 ljubiteljskih slikarjev, članov likovnih delavnic pod vodstvom akademskega slikarja Dušana Abramušiča. Prireditvi so prispevali dodano vrednost recitatorji in Lucija Šetar, študentka glasbene pedagogike.