V prostorih ZKD Lendava smo odprli razstavo likovnih del udeležencev risarsko slikarskih delavnic. Te so plod likovnih delavnic, s katerimi so pričeli letošnjega januarja sodelujoči pa so svoje izdelke pripravili v tempera tehniki. Delavnice so potekale pod strokovnim vodstvom Duška Abramušiča, profesorja likovnega pouka. Odprtje so popestrile ljudske pevke KD Štefan Raj Turnišče.

Razstava predstavlja izbor 19 likovnih del najvidnejših avtorjev Magde Piberčnik,  Vere KozakZorice Vinko ŠimoničKarin AbramušićDragice ZagMatilde KarbaIgnaca Korena in najmlajše udeleženke, 9-letne Ine Sep. Tretja razstava slik v organizaciji ZKD Lendava, in umetnikov ki sodelujejo na delavnicah, je lendavski likovni dogodek, posvečen beleženju prizorov in premikov v slikarskem mediju, ki smo ga začeli z idejo, da predstavimo najboljše iz trenutnega stanja ljubiteljskega slikarstva in ukvarjanja s sodobno evropsko slikarsko prakso.