IZDANE PUBLIKACIJE ZKD LENDAVA OD 2010 DO LETA 2020

 

V letih od 2010 pa do 2020 je bilo na ZKD Lendava izdanih več različnih publikacij, največ na literarnem in likovnem področju, to so zborniki, katalogi, pesniške zbirke, povesti in bilteni ZKD.

Izdanih je bilo 10 biltenov, 7 zbornikov Pobiralci rose, 4 pesniške zbirke, 1 povest, 1 pesniška in foto knjiga, 1 foto knjiga in 6 likovnih in drugih katalogov.

 

GEO_0573 GEO_0572 GEO_0571 GEO_0570 GEO_0569 GEO_0565 GEO_0563 GEO_0562 GEO_0559 GEO_0557 GEO_0555