V okviru Festivala Vinarium, je v soboto, 5. septembra 2020, v lendavskem parku Roža Lendave, potekala razstava Povorke na Lendavski trgatvi v zadnjih 10 letih. V ta namen smo v mesecu novembru izdali katalog, ki smo ga v zahvalo za sodelovanje, posredovali vsem KS, domačim in tujim društvom, občinam iz UE Lendava ter sodelujočim v povorki.