POROČILO

Učenje je duševni proces, ki nam omogoča pridobivanje znanja, ki bo uporabno v novih situacijah. Pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet, pa tudi bolj modro posegati vanj.
Človek se z učenjem nenehno spreminja. Pod vplivom učenja se spreminja naše delovanje, vedenje, čutenje in mišljenje. Samo učenje je zapleten proces, ki zajema različne vrste umskih in telesnih dejavnosti. Takšna naj bi bila definicija učenja, je pa seveda še mnogo več.

Zveza kulturnih društev Lendava, deluje že 43 let in združuje kulturna društva slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske narodnosti iz občin Lendava, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana, ki v svojih sekcijah ohranjajo in nadaljujejo ljudsko izročilo svojega kraja v pesmih, plesu, gledaliških predstavah, na likovnem, literarnem in fotografskem področju ter ročnih delih.

Razen tega, da pomaga kulturnim društvom pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, sodeluje tudi v različnih projektih, med katerimi je tudi Teden vseživljenskega učenja TVU, kjer sodelujemo že od leta 2003. Letos smo k sodelovanju privabili 25 podizvajalcev, ki bi naj organizirali različne dogodke na različnih lokacijah UE Lendava in občin Lendave, Turnišča, Velike Polane, Črenšove, Murske Sobote,in  ostalih krajev Slovenije.

Program, ki ga skupno tudi načrtujemo in usklajujemo v TVU za leto 2019 bo raznolik na različnih področjih in namenjen različnim generacijam ter ciljnim skupinam, z nalogo, da se vsi nekaj naučimo in podpiramo sožitje med generacijami, narodi in narodnostmi na našem področju.

Prav tako se je ZKD Lendava letos prvič, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, prijavila k projektu Parada učenja in pripravila zanimivo dogajanje in obenem učenje na različnih področjih. Podobni dogodki se bodo danes izvedli na 17 prizoriščih po Sloveniji, pod sloganom DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI, ko se bodo izvajale različne dejavnosti in predstavitve na trgih in drugih javnih mestih, ko bodo mimoidoče vabile stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje bodo potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so predavanja, natečaji, razstave in podobno. Parada učenja bo močno podprta tudi z objavami na družbenih omrežjih. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij.

V avli Gledališke in koncertne dvorane Lendava so se v sredo, 15. maja 2019, od 10.00 do 16.00 ure, predstavile različne skupine, ki so pripravile pester in zanimiv program na odru, in sicer se je zvrstilo 18 skupin in vrtcev, šol, kulturnih društev, ki so pele, plesale, deklamirale in pripravile zanimive gledališke predstave. Predstavila se je tudi dobitnica nagrade ACS, Nataša Horvat iz Lendave in g. Horvat iz Lipovec.

Na stojnicah, ki jih je bilo 33, pa so svoje dosežke in dejavnosti predstavili vrtci, osnovne in srednje šole, zavodi, razne inštitucije, policija, društva, to je od kulturnih, društev gluhonemih, invalidov ter drugih podobnih društev, VDC, ljudske univerze iz celega Pomurja.

Za varovanje so poskrbeli gasilci Gasilske zveze Lendava in prostovoljci ZKD Lendava. Glavni pokrovitelj Parade učenja 2019, je bila Občina Lendava in župan g. Janez Magyar.  Dogajanje se je končalo ob 16.00 uri.

GEO_7423GEO_7553 GEO_7562 GEO_7520 GEO_7515 GEO_7503 GEO_7498 GEO_7492 GEO_7488 GEO_7475 GEO_7472 GEO_7435 GEO_7432 GEO_7423