Datum: 12. 09. 2018

POROČILO – PROJEKT PROGRAM ŽIVE DEDIŠČINE OD 23. 06. DO 18. 08. 2018

Območje občine Lendava je večnacionalno središče različnih narodnostnih skupnosti, kjer se prepletajo tradicije, kulture in jeziki širše regije, ki svojo ustvarjalnost izražajo v delih umetnikov, kot tudi ljubiteljev na literarnem, likovnem, glasbenem, gledališkem, folklornem in drugih področjih ter v ohranjanju rokodelskih znanj, ki se materializirajo v različnih ročnih spretnostih.

Kultura je zelo pomembna za ohranitev človeških vrednot, sodelovanja, organiziranja, povezovanja, učenja in spodbujanja posameznika, da s svojim talentom, izkušnjami in znanjem  pripomore k boljši in prepoznavnejši kulturi posameznega naroda in narodnosti. Na območju občine Lendava je to še posebej pomembno, saj je raznolikost kulturnih društev in njihovih dejavnostih tukaj zelo vidna. Podpiramo kar je bilo včeraj, strmimo pa, da bo naš jutri boljši, skupine kvalitetnejše in občani zadovoljni in deležni različnih prireditev in druženja.

Najprej bi radi omenili, da je naša osnovna dejavnost bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, kidelujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo inizobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Naš program uresničujemo tudi z usklajevanjem in povezovanjem delovanja ljubiteljskih kulturnih skupin in posameznikov zastopanjem interesov kulturnih društev v javnosti, obveščanjem javnosti o svojem delovanju,organiziranjem kulturnih prireditev izdajanjem publikacij, izvajanjem kulturno-izobraževalnih in vzgojnih programov, seminarjev, študijskih in drugih  krožkov, projektov, ter raznih delavnicspodbujanjem novih oblik in vsebin kulturnega sodelovanja, sodelovanjem s kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu, sodelovanjem  s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.

Pomembno je tudi povezovanje kulturnih društev izven meja RS (zamejski Slovenci, madžarske, hrvaške, romske in srbske skupine) ter priprava skupnih prireditev in izmenjava različnih dosežkov na kulturnem področju ter v ta namen zagotovitev minimalnih sredstev, saj gre za mednarodno sodelovanje. Vse to bi naj tvorilo eno celoto, še posebej sedaj, ko se Lendava pripravlja na Evropsko prestolnico kulture.

V okviru projekta Program žive dediščine se je v poletnih mesecih ob 17.00 uri na stolpu Vinarium v Lendavskih Goricah vsako soboto predstavila ljubiteljska kultura iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Nastopile so folklorne skupine, ljudski pevci in godci, tamburaši, vokalne in ritmične skupine ter romske glasbene skupine.

PROGRAM PROJEKT ŽIVE DEDIŠČINE:ž

Sobota, 23.06.2018, ob 17.00 uri

Nastopili sta dve folklorni skupini, in sicer domača prekmurska folklorna skupina iz FD Prekmurje iz Lendave in Folklorna skupina Cerklje na Gorenjskem.

Sobota, 30.06.2018, ob 17.00 uri

Nastopile so tri skupine, in sicer Pevski zbor Békefi Antal iz Szentgothara (Monoštra) iz Madžarske, prekmurska folklorna skupina Društva upokojencev iz Turnišča ter Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni iz Društva upokojencev Tišina.

Sobota, 07. 2018, ob 17.00 uri

Nastopile so tri skupine, in sicer slovenski ljudski pevci iz KD Hotiza, Renkovski pevci iz KD A.M. Slomšek Renkovci in Renkovske pevke ter Oktet Belmura Črenšovci

Sobota, 14.07. 2018, ob 17.00 uri

Nastopili sta dve skupini, in sicer prekmurska folklorna skupina in pevke ljudskih pesmi iz KD Štefan Raj Turnišče

Sobota, 21.07. 2018, ob 17.00 uri

Nastopile so štiri skupine: Romska folklorna skupina RD Romano Jilo Dolga vas, Romska glasbena skupina Romano Glauso iz Pupšče, Folklorna skupina Proleter iz Sarajeva v sodelovanju z Mednarodnim FF Beltinci in Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni iz DU Tišina.

Sobota, 07.2018,  ob 17.00 uri

Nastopili sta dve skupini, in sicer: Kulturno umetničko drušvo Vuk Karadžić OSIPAONICA iz Smederova, R Srbija, s folklorno skupino in dvema spletoma ter Pevski zbor Békefi Antal iz Szentgothara (Monoštra) iz Madžarske

Sobota, 11.08. 2018, ob 17.00 uri

Nastopile so tri skupine, in sicer: Vokalna skupina Lirika iz Lendave in Slovenski ljudski pevci in godci Gaberski mantraši iz KD Zarja Gaberje.

Sobota, 18.08.2018 ob 17,00 uri

Nastopile so tri skupine, in sicer: Dobrovniški godci -Dobronaki Nótázók iz KD Petőfi Sándor iz Dobrovnika, Prekmurska folklorna in ritmična skupina KD Mostje-Banuta.

Program prikaza žive kulture smo izvajali ob sobotah popoldne (8 zaporednih sobot) pred stolpom Vinarium, s čimer smo želimi povezati obisk stolpa s kulturnim in kulinaričnim doživetjem.  Program smo koncipirali tako, da je vključeval domače in tuje kulturne deležnike ter preko neformalnega druženja spodbuja nastanek novih, ali razvoj že obstoječih partnerstev znotraj slovenskega, predvsem pa mednarodnega prostora.

Vrhunec poletnega dogajanja v mestu Lendava se je prekrival z vrhuncem programa Živim dediščino. V tednu med Bogračfestom in Lendavsko trgatvijo (od 27. 8. do 31. 8. 2018) smo izvedli strjen program prikaza žive ljubiteljske kulture, kjer so sodelovala različna drupštva s folklornimi skupinami, ljudskimi pevsi in godci, vokalne skupine, okteti, pevski zbori in glasbene skupine v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, romskem, bosanbskem inb srbskem jeziku. V omenjenem termninu se je predstavilo 22 skupin s približno 350 nastopajočimi iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Srbije, ki so obiskovalcem prikazali kulturno dediščino svojega kraja.

MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA »POGLED NA VSE ŠTIRI STRANI NEBA« V ČETRTEK IN PETEK, 30. IN 31. AVGUST 2018 STOLP VINARIUM

Mednarodna likovna kolonija, ki je bila kot zaključek likovnih delavnic v letu 2018, je bila namenjena likovnim ustvarjalcem vseh generacij iz Slovenije in tujine. Vodil jo je akademski slikar László Nemes iz Zalaegerszega, R Madžarska, ob pomoči domačih likovnih ljubiteljskih ustvarjalcev. V goste smo povabili likovnike iz Srbije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Italije. Likovni ustvarjalci so na likovni kolonije skozi kreativnost njihovega očesa oživljali lepote in barvitost Lendave in vinskih gričev Dolgovaških in  Lendavskih Goric. S svojimi stvaritvami so dali našemu kraju barvni utrip. Likovna tehnika je bila poljubna.

Na likovni koloniji so sodelovali člani iz različnih likovnih društev Slovenije (Slovenske Konjice, Radenci, Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava), Madžarske (Zalaegerszeg), Hrvaške (Zagreb, Varaždin, Martin na Muri), Srbije (LU Likum iz Novega Sada) in Avstrije, skupaj 25 likovnih ustvarjalcev. Udeležencem smo zagotovili platno za slikanje, prav tako prigrizke in pijačo ter za tujce prenočitev za dva dni. Nastalo je 50 čudovitih slik z različnimi temami in tehnikami. Največ se je upodobila narava, predvsem gorice z okolico in tudi različni motivi iz okolja. Otvoritev razstave bo v mesecu decembru 2018 v prostorih ZKD Lendava ali v mesecu februarju 2019 avli kulturnega doma Lendava.