PRIKAZ KULTURNE DEDIŠČINE V POVORKI NA 38. LENDAVSKI TRGATVI

FOLKLORNI FESTIVAL TER KULINARIČNA PONUDBA

SOBOTA, 2. SEPTEMBER 2017

DOGAJANJE PRED POVORKO 2. SEPTEMBRA 2017 OB 11.30 URI

Ob Dnevu ljubiteljske kulture Občine Lendava, ki spada pod okrilje Festivala Vinarium in na prireditvi Lendavska trgatev, smo želeli, da se dogajanje še bolj popestri že pred povorko, zato se je ob10.30 uri pripravil kratek kulturni program, kjer so nastopili: cimbalist Dani Kolarič iz Beltinec, Lucija Šetar iz TKD Radmožanci in članici Kolesarskega kluba Varaški šujstri iz Turnišča s skečem o kolesarjih.

 Zraven odra pa so se predstavili likovniki v mini likovni koloniji, in sicer so slikali različne motive. Veselo razpoloženi likovniki, kot so: Német László, Marjana Kmet, Tamara Špitaler Škorič, Ludvik Žižek, Mladen Palić, Zorica Vinko Šimunič in Marija Pavlič, so popestrili dopoldan pred povorko. Likovna dela pa bodo razstavljena v prostorih ZKD Lendava ves mesec september.

POTEK  DOGAJANJA:

Letošnja, 38. Lendavska trgatev, je bila v soboto, 2. septembra 2017 in je potekala takole:

 • Od 9.30 do 10.30 zbiranje udeležencev povorke v ulici Slomškovo naselje v Lendavi
 • od 11.00 do 13.00 ure povorka skozi staro mestno jedro Lendave od Glavne ulice 93 do Mlinske ulice (Arma proti kulturnemu domu)
 • med 9.30 in 10.00 uro srečanje predstavnikov KS in društev, ki so sodelovali v programu, pogostitev pri mestni hiši in skupna fotografija vseh navzočih,
 • med 30 in 13.30 uro postanek vozil na ulici od Dvojezične srednje šole do Eurospina v Lendavi.
 • Od 00 do 17.00 ure – ponudba domačih vin in kulinarike po Mlinski ulici in na parkirišču hotela Elizabeta,
 • Od 13.00 do 16.00 – folklorni festival Kulturna dediščina v pesmi in plesu na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava.
 • Od 11.00 do 15.00 ure – animacije za otroke v parku Roža Lendave in od 15.00 do 17.00 ob stolpu Vinarium v Lendavskih Goricah. Program je pripravil Vrtec Lendava.
 • Stojnice od 8.00 do 15.00 na Mlinskli ulici pri okrepčevalnici Bella Venezija.
 • Od 15.00 ure naprej pa do 01.00 ure – glasbeni program pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah. Najprej s skupino Skok, nato pa z Mladimi Gamsi.

POVORKA

Povorka se je začela z nošenjem napisa 38. LENDAVSKI TRGATVI – 38. LENDVAI SZŰRETEN –  napis je nosil par iz KD Lendava v meščanski obleki Galerije Muzej Lendava. Dobrote narave, kruh, vino, sadje in zelenjavo, so nosili prav tako člani KD Lendava v meščanskih oblekah. Vsi darovi so simbolizirali zahvalo za darove narave, ki naj izžarevajo življenje, rodovitnost, mladost, užitek, obilje in lepoto narave in življenja..

Za njimi so sledile:

 1. Mažorete iz Logatca
 2. Godba na pihala iz Logatca
 3. Prekmurska vinska kraljica Špeka CASAR iz Filovec
 4. Vinski vitezi Društva vinogradnikov Čentiba s pobratenimi vitezi iz Madžarske
 5. Kolesarski klub Varaški šujstri iz Turnišča
 6. Kolesarski klub Biciklin iz Velike Polane
 7. Predstavitev različnih skupin iz društev v narodnih nošah iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške (domače in tuje folklorne skupine v narodnih nošah – prekmurske, madžarske, romske in hrvaške)
 8. Prikazi na vozovih – 19 vozov
 9. Gasilsko vozilo.

PRIKAZ NA VOZOVIH:

Pred vsako skupino sta dva člana nesla napis KS ali društva, ki se je predstavilo z vozom.  Vozila (traktorji) so se predstavila po obrnjenem abecednem vrstnem redu, tako da so povorko z vozovi začeli člani KS Trimlini, KS Radmožanci, Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju iz Benice, Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci, KD Mostje-Banuta, KS Lendava in DPZ Lendava, KS Kot, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Hotiza, KS Gornji Lakoš, KS Gorice pri Lendavi, KS Genterovci, KS Gaberje, KS Dolga vas KS Dolnji Lakoš in KS Čentiba, povorko pa so  končali člani KD Hare Krišna. Vse skupaj je bilo 19 vozov, ki so predstavljali različne ljudske običaje in navade ter dela v vinogradu in na polju. Povorka je bila zelo pestra in vsaka skupina se je potrudila, da prikaže svoj nastop kar se da kvalitetno.

Nekatera društva ali KS so v povorko povabile tudi pobratene skupine iz Madžarske, Hrvaške ali drugih krajev Slovenije, da je prireditev dobila tudi mednarodni značaj.

Napovednik skupin je bil obeh jezikih in to pred mestno hišo Lendava. Napovedovala sta Boštjan Rous in Sándor Kovács.

Tako je v povorki sodelovalo cca 50 različnih skupin, od tega cca 900 nastopajočih.

 FOLKLORNI FESTIVAL OD 13. DO 16. URE

Na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava so ob 13.00 uri nastopile prekmurske, madžarske, hrvaške in romske folklorne skupine, iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije, skupaj 18 skupin. Folklorni program se je zaključil približno ob 16.00 uri. S petjem, folkloro in pesmijo v slovenščini, madžarščini, romščini in hrvaščini so nastopili:

 1. Mažorete iz Logatca
 2. Godba na pihala iz Logatca
 3. Ritmična skupina GALAKXI KD Mostje-Banut
 4. Szélrózsa tánckőr Zalaegerszeg, Madžarske
 5. Kertvárosi nyugdíjás Klub Szenior Táncskör Zalaegerszeg
 6. KUD Zasadbreg Hrvaška
 7. Romsko društvo Ređina Dolga vas – tri sestrice
 8. Arany Rózsa Nóta Klub Sárvár, Madžarska
 9. HKD POMURJE Lendava in KUD Žiškovec
 10. Árvácska dalkör Kiskanizsa, Madžarska
 11. KUD Podturen Hrvaška
 12. Folklorna skupina Romskega KD Romano Jilo Dolga vas
 13. KUD Seljačka sloga Donja Dubrava Hrvaška
 14. Surdi GyöngyszemekMadžarska
 15. KUD Mihovljan iz Mihovljana kraj Čakovca
 16. PENDERÜLJ TÁNCMŰHELY Zalaegerszeg Madžarska
 17. KUD MURA Mursko Središće, Hrvaška

KULINARIČNA PONUDBA NA MLINSKI ULICI IN NA PARKIRIŠČU PRED HOTELOM ELIZABETA V LENDAVI OD 00 DO 17. URE

V stacionarnem prikazu v lesenih hišicah so sodelovale skupine iz KS in različnih društev občine Lendava prikazale, ki so pripravile različne kulinarične dobrote in nudile domačo kapljico. Ob hišicah so nastopili ulični glasbeniki. Za pogostitev in nastop gostujočih skupin, so poskrbela tista KS ali društvo, ki je skupino povabila k sodelovanju.

Lesene hišice so bile locirane na Mlinski ulici ter na parkirišču hotela Elizabeta v Lendavi. Na voljo je bilo skupaj 9 lesenih hišic in 14 stojnic ki jih bo dobila vsaka KS ali skupina, ki želi sodelovati. Za pripravo hišice, higieno in čistočo v hišici in okrog nje pa je poskrbeti vsaka skupina, ki je zadolžena za posamezno hišico. Hišice so bile oštevilčene. Program prikazan v hišici je bil dostavljen organizatorju pravočasno, da se je pripravil napis, cenik in napovednik, ki je med prireditvijo vsako skupino posebej predstavil. Ta del programa je potekal od 9.00 do cca 17.00 ure.

 ANIMACIJE ZA OTROKE OD 9.00 DO 17.00 URE

V mestnem parku Roža Lendave v Lendavi so se od 9.00 do 17.00 ure pripravile tematske delavnice in postavila napihljiva igrala. Pripravile jo jih vzgojiteljice VVO Lendava. Nekaj igral je bilo tudi na zelenici pred hotelom Elizabeta. Tudi na stolpu Vinarium v Lendavskih Goricah je bilo za otroke poskrbljeno z igrali in delavnicami.

POVZETEK

V soboto, 02. septembra 2017, se bo ob 11.00 uri pripravila etno povorka, ki je potekala po starem mestnem jedru Lendave, kjer so bili na 19 vozovih prikazali različni stari ljudski običaji s poudarkom na vinogradništvu in drugih ljudskih običajev s prikazom kulturne dediščine našega kraja. Na prireditvi so sodelovali predstavniki vasi iz KS in društev iz območja Občine Lendava ter gostujoče skupine, ki so pobratene z našimi društvi.

Povorka se je začela ob 11.00 uri pred staro srednjo šolo na Glavni ulici 93 v Lendavi in potekala naprej do mestne hiše, nato proti prvemu krožnemu, kjer je zavila na desno proti kulturnemu domu in dvojezični srednji šoli, kjer so imeli traktoristi postanek.

 Napovednik prikaza v povorki je bil na odru pred mestno hišo, na folklornem festivalu pa na odprtem odru pred kulturnim domom v Lendavi. Program, tako v povorki, kakor tudi na folklornem festivalu je bil v slovenskem in madžarskem jeziku.

Ocenjujemo, da je bila letošnja Lendavska trgatev nekoliko drugačna, ohranila je značaj kulturno-turistične prireditve. Bila je pestra, vendar tudi drugačna in z vsakim letom bogatejša ter ohranila izvirnost in avtentičnost. Poglobil se je kulturni in turistični  značaj prireditve, ki je značilen samo za naš kraj. S prikazi na vozovih se je razgibalo prebivalstvo in na ta način spodbudilo k razmišljanju, k izvirnosti in aktivnemu sodelovanju na prireditvi. Skupine so izkoristile zdrav tekmovalni duh med društvi in kraji v Občini Lendava. Vinogradništvo in ljudsko izročilo vsakega posameznega kraja je ostal motiv razmišljanja ob pripravljanju prireditve, nekaj predstavitev pa je bilo tudi iz novejših časov.

Na prireditvi v povorki so sodelovale Krajevne skupnosti Občine Lendava (17 KS) s svojimi kulturnimi, turističnimi, športnimi, gasilskimi, čebelarskimi, vinogradniškimi in drugimi društvi, ter pobratenimi skupinami iz Madžarske, Hrvaške in drugih krajev Slovenije, kakor tudi posamezniki iz krajevnih skupnosti občine Lendava, ki predstavljajo določeno aktivnost oziroma želijo predstaviti stari ljudski običaj.

Celotno prireditev tako povorko, kot folklorni festival, so fotografirali člani VFKL Lendava in delavci ZKD Lendava. Vsaka nastopajoča skupina je za sodelovanje dobila zahvalo in skromno pogostitev v šotoru pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah.

Obujanje kulturne in turistične dediščine ter ohranjanja ljudskega izročila posameznega naroda, ki živi na območju Občine Lendava, si predstavljamo kot imenitno priložnost za sodelovanje velikega števila prebivalcev naše okolice in sosednjih držav Madžarske Hrvaške in Avstrije v dogodkih, ki izvirajo iz tradicijske kulture in nam hkrati dajejo možnost poglobljenega povezovanja in sodelovanja. Možnosti za uspešno izvajanje prireditve že imamo (prostor, ljudi, znanje), potrebno je še povezati ljudi in vse inštitucije, jih prepričati, da je omenjena prireditev večstranska, saj je namenjena celotnemu prebivalstvu, ki živi na območju občine Lendava in širše ter sosednjih krajev iz Madžarske, Hrvaške ter tudi do Avstrije in ne le ozko izbranim skupinam.

V Lendavi, 04. 09. 2017

Danijela Hozjan

predsednica ZKD Lendava