literarni-veceri-2016_tisk_elektr

Že četrtič na pot, tako se glasi spremna beseda v zborniku Pobiralci rose – Literarni večeri 2016. V zborniku, ki smo ga prvič predstavili v lendavski knjižnici v četrtek, 8. decembra 2016, so zajeti literarni prispevki iz 8. literarnih večerov iz leta 2016. Vsak literarni večer je bil prežet s temo na katero so literati pisali in izražali svoje občutke, mnenja in doživetja. Vsako leto se v našo literarno skupino vključujejo novi člani, ki prinašajo nov literarni val in svoj literarni duh. Vseh 21 literatov, ki jih omenjamo v zborniku je ustvarjalo v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Literarnih srečanj so se udeleževali naslednji ustvarjalci, skupaj 23 literatov, od tega Lidija Alt, Verona Avguštin, Rade Bakračević, Lajos Bence, Klaudija Dolenčić, Mladen Dvanajščak, Zlatka Frajzman-pupa, Romana Glavač, Rozika Gojič, Norbert Göncz, Danijela Hozjan, Slavica Hozjan Sapač, Marjana Kmet, Franc Koren, Gizela Koter, Janja Magdič, Olga Paušič, Andrea Schneider, Andreja Sever, Biserka Sijarič, Zágorec-Csuka Judit in Slavica Zver. Pesmi in prozo so brali: Kristina Szőke, Jasna Bači, Jerica Trojak, Anica Varga, Elvira Vaupotič Göncz, Anita Grah, Martina Tivadar in Marija Varga. Literarne večere so obiskovali tudi drugi poslušalci in obiskovalci.

Teme 8. literarnih večerov v letu 2016 so od 24. do 31. literarnega večera bile: LJUBEZEN V ČASU TRGATVE, NA OBALAH MORJA IN SONCA, KAJ NA PRINAŠA JESEN? KAKO PREŽIVETI Z 10 €? ; PREDSTAVITEV ZBORNIKA POBIRALCI ROSE – LITERARNI VEČERI 2015; KAKO PRAZNOVATI KULTURNI PRAZNIK? KAJ MI POMENIJO OBLETNICE? KAKŠNO JE MOJE SPOROČILO ZA BOLJŠI JUTRI? DOMOVINA; ŽENSKA – DEKLICA, ŽENA, MATI, STARA MAMA; DIŠI PO POMLADI IN ZIMSKI VEČERI; KDO SEM JAZ? MOJE SKRITE ŽELJE! VZEMIMO SI ČAS ZASE!; NESTRPNOST, OGROŽENOST, POTRPEŽLJIVOST; TALENT, IZNAJDLJIVOST, UMETNOST in MOJA NAJBOLJŠA ŽIVAL, KAKO SE OBNAŠAMO DO ŽIVALI? MOJ LJUBLJENEC.
Skozi celo leto so literarne večere popestrile tudi razstave slik in fotografij, in sicer likovniki: Ludvik Žižek, Dana Štucelj, Elizabeta Tibaut, Marija Magdič, Jožef Hari, Mladen Palič, Marjana Kmet, Marija Šelih, Zorica Vinko in fotografije Tatjana Bogdan. Izdelki omenjenih avtorjev so tudi zbrani v letošnjem zborniku.

Zbornik obsega 159 strani in v njem je predstavljeno skupaj 129 pesmi in 11 proznih besedil.

Lektoriranje in prevod v slovenskem jeziku je opravila Ines Horvat, lektoriranje za madžarski jezik dr. Szende Virág, za kar se jima iskreno zahvaljujemo. Posebna zahvala gre tudi oblikovalki in ilustratorki Zbornika, Andrei Schneider, ki je svoje znanje in trud nesebično vložila, da je naš zbornik dobil lepo podobo. Zbornik je v 50 izvodih natisnila ARMA, Arpad Žoldoš, Lendava.

Izdajo zbornika so nam omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, MSNSOL in Občina Lendava.

Dogajanje je bilo objavljeno v Štajerskih novicah v Mariboru, časopisih Vestnik in Népujság. Dogodek pa je bil oznanjen tudi po Radiu Murski Val in MMR Lendava.

Večnacionalna skupnost v našem okolju nas združuje, navdihuje in pomaga, da postajamo vedno bolj odprti za ljudi in okolico. V sam prostor vnašamo lepoto narave, živali in ljudi, pa tudi otožnost, žalost in hrepenenje po ljubezni ter lepim in dobrim življenjem.

Želimo, da bi postali Pobiralci rose stalnica v našem kulturnem prostoru, da bi se krog literatov razširil še s predstavniki mlajše generacije, tako da bi postalo književno ustvarjanje zares medgeneracijska domena.

Lendava, 08. 12. 2016

Danijela HOZJAN
predsednica ZKD Lendava

23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22