POROČILO

USTVARJALNI NATEČAJ 2016 –
RISANJE GLASBENIH INSTRUMENTOV

V mesecu februarju 2016 je ZKD Lendava razpisala Likovno ustvarjalni natečaj 2016 – RISANJE RAZLIČNIH GLASBENIH INSTRUMENTOV, in sicer v kakršnikoli risarski tehniki na formatu risalnega lista A 3. Na natečaju so lahko sodelovali ustvarjalci otroci iz vrtcev in učenci osnovnih šol, kulturnih in drugih društev ter posamezniki iz cele Slovenije in tudi iz tujine.

V avli kulturnega doma smo pripravili razstavo risb iz Ustvarjalnega natečaja 2016, kjer so sodelovali otroci iz vrtcev, osnovnih šol iz različnih krajev Slovenije, prav tako tudi člani kulturnih društev in zavodov ter nekateri posamezniki. Razstava je bila na ogled od 21. do 23. maja v avli kulturnega doma, kjer so si obiskovalci lahko ogledali 76 risb na temo glasbeni instrumenti. Vsakemu sodelujočemu smo podelili tudi zahvale ter skromne nagrade. Za tri najlepše slike iz IV. kategorij, pa smo podelili tudi priznanja.

Vse risbice smo razdelili na IV. kategorije. I. kategorija so otroci iz vrtcev, II. kategorija osnovnošolci od 1. do 3. razreda, III. kategorija osnovnošolci od 4. do 6. razreda, IV. kategorija pa osnovnošolci od 7. do 9. razreda. Podelili bomo tudi tri posebna priznanja za odrasle udeležence. Prispelo je 76 risbic iz občine Lendava, Turnišče, Slovenj Gradec, Žirovnice, Velike Polane, Odranec, Kobilja, Žalca. Prav tako pa tudi iz kulturnih društev Hotiza, Gaberje, Pince, Lendava, Gederovec in Zavoda Zarum Trnje.

Zahvale in skromna darila za sodelovanje je prejelo 72 ustvarjalcev. Risbic pa je prispelo 76.

Priznanja za najlepše tri risbice iz vsake kategorije, pa je so po oceni tričlanske likovne komisije v sestavi: mag. Saša Bezjak, akademska slikarka, Danica Štrucelj, akademska slikarka in Marjana Kmet, ljubiteljica slikarstva, bila podeljena med prireditvijo Predstavitev društev, v soboto, 21. maja 2016.

Tako smo podelili zahvale za I. in IV. Kategorijo, in sicer otrokom iz vrtcev in osnovnošolcem od 1. do 9. razreda ter starejšim iz kulturnih društev. Najboljšim trem iz vsake kategorije pa priznanja in skromna darila.

I. Kategorija – Tio Krznar Gjerek, Vrtec Gaberje, Gal Breznik, VVZ Slovenj Gradec, Enota Pameče, Vid Sobočan, VVZ Lendava, Enota Hotiza,
II. Kategorija – Anej Divjak, OŠ Miško Kranjec Velika Polana, Maja Žalik, OŠ Turnišče, Lina Lutar, OŠ Kobilje
III. Kategorija – Pia Kocet Puha, OŠ Kobilje, Miha Bogdan OŠ Odranci, Alina Jezernik, KD Lendava
IV. kategorija – Vita Horvat, OŠ Kobilje, Tea Jauh, OŠ Žirovnica in Blaž Pozvek, OŠ Kobilje

Vsem sodelujočim na ustvarjalnem natečaju smo se zahvalili in jih povabili na sodelovanje za naslednje leto. Naša želja je, da bi v bodoče sodelovalo čim več mladih in tudi starejših ustvarjalcev na tem področju iz različnih krajev Slovenije in tudi iz tujine.