POROČILO – ZBORNIK POBIRALCI ROSE 2015

Zveza kulturnih društev Lendava je v letu 2015 nadaljevala s programom literarni večeri. S temi večeri smo želeli še naprej povezati vse samostojne ustvarjalce na literarnem in likovnem področju z območja občine Lendava in tudi širše. Vsako od srečanj je teklo po dogovorjenem motu, predstavljena pa so bila različna dela naših ustvarjalcev v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in srbskem jeziku. Sodelovalo je 24 literarnih ustvarjalcev, prihajali pa so tudi številni poslušalci – ljubitelji književnosti in likovne umetnosti. Dogovorili smo se, da bomo vsak mesec izvedli en literarni večer z različnimi temami in na koncu leta o vsem tem izdali tudi zbornik z deli avtorjev.

Skozi celo leto so literarne večere popestrile tudi razstave slik in fotografij, in sicer v januarju je imela razstavo mlada ljubiteljica slikarstva Martina Korošec. Nato je svojo prvo fotografsko razstavo pripravila Tatjana Bogdan, predsednica KD Lendava. Sledile so razstave Zavoda Zarum iz Trnja, ljubitelja slikarstva Ludvika Žižeka in Marjane Kmet.

Teme srečanj literarnih večerov so bila: 20. literarni večer: Kako dočakati jutrišnji dan?, 21. lit. večer: Pomlad, ljubezen, cvetje, 22. lit. večer: Tečejo nitke življenja, Moj planet Zemlja, 23. lit. večer: Moje pesmi – moje sanje, Moj rojstni kraj, Kako sem izgubil nedolžnost?

Literarnih srečanj so se udeleževali naslednji ustvarjalci: Olga Paušič, Lidija Alt, Biserka Sijarič, Kornelija Baša, Slavica Zver, Verona Avguštin, Marjeta Ribarič, Judit Zagorec Csuka, Franc Koren, Danijela Hozjan, Renata Lugomer Pohajda, Zlatka Frajzman-Pupa, Romana Glavač, Gizella Koter, Alison Zver, Ksenija Bakan Zver, Velimir Turk, Alojz Ščap, Avgust Ošlaj, Rade Bakračević in Norbert Göncz. Pesmi in prozo so brali: Kristina Szőke, Jasna Bači, Norbert Göncz, Jerica Trojak, Anica Varga, Elvira Vaupotič Göncz, Monika Baša in Marija Varga. Literarne večere so obiskovali tudi drugi poslušalci in obiskovalci. Najbolj zvesti obiskovalec je bil Štefan Toplak, kateremu smo podelili tudi pisno zahvalo.

Zbrana besedila z literarnih večerov smo strnili v zbirko z naslovom Pobiralci rose, Literarni večeri 2015. Literarna dela v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in srbskem jeziku je prispevalo 24 avtorjev z območja občine Lendava. V zborniku je predstavljeno skupaj 62 pesmi in 13 proznih besedil.

Lektoriranje in prevod je opravila Ines Horvat, za kar se ji zahvaljujemo. Posebna zahvala gre tudi oblikovalki in ilustratorki Zbornika, Andrei Schneider, ki je svoje znanje in trud nesebično vložila, da je naš zbornik dobil lepo podobo.
Dogajanje je bilo objavljeno v Štajerskih novicah v Mariboru, časopisih Vestnik in Népujság. Dogodek pa je bil oznanjen tudi po Radiu Murski Val.

Naša želja je, da nadaljujemo začeto delo z namenom združevanja, povezovanja, ustvarjanja novih literarnih del, ki bodo prežeta z življenjem, idejami in delom tukajšnjih ustvarjalcev, hkrati pa bodo kot mavrični utrinki odsevala značaj našega kraja, tukajšnjega življenja, ljudi in njihovih usod. Želimo si tudi, da bi postali Pobiralci rose stalnica v našem kulturnem prostoru, da bi se krog literatov razširil še s predstavniki mlajše generacije, tako da bi postalo književno ustvarjanje zares medgeneracijska domena.

Lendava, 10. 12. 2015 Danijela HOZJAN
Predsednica ZKD Lendava