PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUŠTEV – MEDGENERACIJSKO SOŽITJE MED DRUŠTVI – SOBOTA, 16. MAJ 2015

V soboto, 16. maja 2015 ob 18.00 uri, je ZKD Lendava organizirala 7. Predstavitev kulturnih društev pod imenom Medgeneracijsko sožitje med društvi, ki se je izvedla tudi v sklopu 20. obletnice TVU 2015 in Tedna vseživljenjskega učenja. Skupine iz kulturnih društev so se predstavile z ljudskimi pesmimi, plesom, kratkimi gledališkimi predstavami in folkloro v slovenskem, madžarskem in romskem jeziku.

S spletom prekmurskih plesov se je na začetku predstavila otroška prekmurska folklorna skupina KD Zarja Gaberje, nato so občinstvo razveselili madžarski ljudski pevci iz Trimlinov, za njimi je sledil skeč Amerikanec, ki so ga pripravili učenci OŠ Turnišče, sledili so madžarski ljudski pevci iz KD Čentibe in Kapce, nato folklorna skupina VDC Murska Sobota, Enota Lendava. Citrarska skupina Kéknefejelcs iz KD Gaberje je zaigrala dve ljudski pesmi, sledila je glasbena predstava Glasbenega društva Art Music iz Trnja. Mladi gledališčniki iz OŠ Turnišče so zaigrali skeč Upokojenska. Madžarski ljudski pevci iz Doline so zapeli venček narodnih. Novoustanovljena pevska skupina iz TKD Radmožanci je zapela dve narodni pesmi, prav tako tudi slovenski pevski zbor iz KD Hotiza. KD Gaberje se je predstavilo še z madžarskimi ljudskimi pesmimi in s slovenskimi pevci in godci Gaberskimi Mantraši. Prekmurska folklorna skupina iz KD Mostje – Banuta je zaplesala splet  prekmurskih plesov. Slovenske ljudske pevke iz Žižkov in Gomilic so zapele dve narodni pesmi. Romske plese je predstavila skupina iz RD Romano Jilo, Dobronaki nótázok iz KD Dobrovnik so zapeli venček narodnih. Program so zaključile pevke ljudskih pesmi iz KD Turnišče.

Nastopilo je 20 skupin iz 18 kulturnih društev in gledališka skupina iz OŠ Turnišče, skupaj 180 nastopajočih.  Program je trajal do 20.30 ure. Skupine so pripravile pester program in svoj nastop izvedle zelo dobro ter tako pokazale kako ohranjajo kulturno izročilo svojega kraja. Tudi odziv občinstva je bil dober. Napovednik je potekal po diaprojekciji. Na koncu programa je vsak predstavnik skupine prejel zahvalo, ki jo je podlila predsednica ZKD Lendava.