Vodstvo

  1. Elvira Vaupotič Göncz, predsednica
  2. Tomaž Galič, podpredsednik
  3. Đanino Kutnjak, podpredsednik
  4. Marija Gerenčer, članica
  5. Janez Žalik, član
  6. Nataša Tibaut Vehab, članica
  7. Sanjica Tkalec, članica
  8. Nataša Horvat, članica
  9. Gojko Lukić, član