Vizitka

Kontaktni podatki:

Sedež imamo v Lendavi, Glavna ulica 2, 9220 Lendava,

tel. 02 620 78 45, Fax 02 621 60 03, e-pošta: info@zkd-lendava.si , zkdlendava@gmail.com,

spletna stran: www.zkdlendava.si , facebook: zkdlendava
MATIČNA ŠTEVILKA: 5130441,

DAVČNA ŠTEVILKA: 94518246,

IBAN  NLB SI56 0234 2001 7302 369

Predsednica Zveze je Danijela Hozjan,
tel. 041-675-403

Tajnica pa Elvira Vaupotič Göncz,  tel. 041-815-995.
Na naši strani facebooka (zkdlendava) si lahko ogledate naše že izvedene letošnje in tudi lanske prireditve, ki so zavedene v obliki fotografij ali kratkih posnetkov ali poročil.

Ostale podatke o naših prireditvah pa lahko najdete tudi v našem biltenu, ki ga pripravljamo vsako leto.

POBIRALCI ROSE ZBORNIK ZKD