Predstavitev Zveze kulturnih društev Lendava

Dobrodošli na naši spletni strani!

Osnovni namen Zveze kulturnih društev Lendava je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, povezovanjem kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo ljubiteljsko na področju prostočasnih kulturnih dejavnosti, s kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Največji poudarek dajemo povezanosti vseh društev, ki delujejo v okviru ZKD Lendava, ne glede na idejno usmeritev in jo moramo šteti kot bistveno kvaliteto in odločeni moramo biti in storiti vse, da to tudi v bodoče ohranimo. Zato se trudimo, da v naših društvih okrepimo samozavest, glede na njihovo poslanstvo v okviru društva.

Zveza kulturnih društev Lendava deluje že od leta 1976 in združuje skupaj preko 60 kulturnih, mladinskih in drugih društev. Društva delujejo na območju UE Lendava v sedmih občinah, in sicer v Lendavi, Črenšovcih, Turnišču, Odrancih, Veliki Polani, Dobrovniku in Kobilju. Društva so aktivna in njihove dejavnosti segajo na različna področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Prav tako društva med seboj sodelujejo, prirejajo skupne prireditve, pripravljajo različne delavnice in srečanja, razstave, koncerte, izobražujejo svoje člane ter skrbijo za ohranitev ljudskega izročila na narodnostno mešanem področju.

Veseli smo vsakega vašega obiska.