Leta 2016 je minilo 40 let odkar deluje Zveza kulturnih društev Lendava. Področja na katerih Zveza deluje je raznolika. Povezuje 66 kulturnih in drugih društev, ki ustvarjajo na območju sedmih občin. Iz občine Lendava je 44 društev,  ki ustvarjajo na področju glasbene, folklorne, pevske, likovne, literarne, gledališke in ročnodelske sekcije. Vsi se trudijo ohranjati kulturno izročilo iz našega področja.

Živimo in delamo na področju, kjer se prepletajo različne kulture in narodnosti imamo v Zvezi tudi eno hrvaško društvo, tri romske in eno srbsko društvo. Ostala društva pa pripravljajo programe v slovenskem in madžarskem jeziku, v svoji sestavi imajo skupine, ki se trudijo, da kulturna dediščina njihovih prednikov ne bo zamrla.

Naloga Zveze je, da povezuje društva,  jim pomaga pri različnih prireditvah in tudi pri ureditvi različne dokumentacije, zagotavlja prostore za delovanje, jih spodbuja, da se na tak način ohranja kulturno izročilo naših prednikov.  ZKD sodeluje z različnimi ustanovami na širšem območju občine Lendava in Pomurja, med drugim tudi z vsemi tistimi, ki so povezani s kulturo. Strmimo in delamo za bogatitev kulturnega življenja na našem območju, kjer delujejo naša društva.

Sodelujemo tudi z OI JSKD Lendava pri soorganizaciji nekaterih njihovih projektov, npr. pri občinskih in regijskih srečanjih otroških in starejših skupin, pevskih zborov, folklor in ljudskih pevcev.

Društvom pomagamo z nasveti kako delovati, kako pripraviti prireditve, kakšni so zakonski predpisi za delovanje društva, kako se prijaviti na različne razpise ter kako si zagotoviti tudi boljše finančno stanje društva. Pomagamo jim tudi pri pripravi vabil, poročil in pri pripravi različnih prireditev. Predsednica se je skozi celo leto udeleževala različnih prireditev in njihovih zborov društev. Prisotnost predstavnika zveze društvom veliko pomeni in tako se tudi širi in krepi sodelovanje med društvi in zvezo. Pomagamo jim tudi pri sprejemanju programov in dajemo informacije glede zakonodaje, ki se tičejo društev.

Program ZKD Lendava je bil za leto 2016 raznolik, od literarnih večerov, delavnic, ustvarjalnega natečaja, recitatorskega tekmovanja v slovenskem jeziku, razstave Pirhi, vino in velikonočni izdelki, študijskih krožkov ter literarnih in likovnih delavnic. Pri nas deluje tudi recitatorska skupina, ki recitira pesmi na naših literarnih večerih. Razen tega smo pripravili tudi program za Noč knjige in Teden ljubiteljske kulture. Sodelovali v programu Teden vseživljenjskega učenja, saj smo na tak način k sodelovanju povabili čim več društev in tako skupaj izpeljali prireditve, ki so namenjene učenju in sodelovanju na različnih področjih z različnimi ciljnimi skupinami.

Obvestila, vabila na dogodke in prijavnice ter vsi dogodki o dejavnostih ZKD so bili skozi celo leto na voljo na naši spletni strani www.zkd-lendava.com, na facebooku – zkd lendava,  dosegljivi pa smo tudi na elektornski pošti zkdlendava@gmail.com.

Hvala vam za vaš obisk. Tudi v naslednjem letu vas vabimo, da se nam pridružite, obiščete naše prireditve, nas podpirate in krepite medsebojno spoštovanje in pomoč na našem večnacionalnem področju.

                                                                                                                             Danijela HOZJAN

predsednica ZKD Lendava