POROČILO PROJEKTA – SPOMIN NA LENDAVSKE ŽIDE

Zveza kulturnih društev Lendava je, kot koordinator skupnih prireditev, v Tednu spomina na lendavske Žide med 16. in 31. januarjem 2015 na predlog Sinagoge Maribor, zbrala podatke o prireditvah, ki so jih v Lendavi na različnih lokacijah v omenjenem obdobju pripravili, razen ZKD, še drugi partnerji, in sicer: ZKPL, Knjižnico Lendava, KD Lendava, DSŠ Lendava,