IZDANE PUBLIKACIJE ZKD LENDAVA OD LETA 2010 DO 2020

IZDANE PUBLIKACIJE ZKD  LENDAVA OD 2010 DO LETA 2020   V letih od 2010 pa do 2020 je bilo na ZKD Lendava izdanih več različnih publikacij, največ na literarnem in likovnem področju, to so zborniki, katalogi, pesniške zbirke, povesti in bilteni ZKD. Izdanih je bilo 10 biltenov, 7 zbornikov Pobiralci rose, 4 pesniške zbirke, 1