PROGRAM  PRIREDITEV ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA V LETU 2017

V letu 2017 namerava ZKD v sodelovanju z vsemi kulturnimi društvi, ki so povezani v ZKD, pripraviti in izpeljati naslednje prireditve:

 Okvirni seznam prireditev:

Zap. št. ČAS IZVEDBE OPIS AKTIVNOSTI
1. OD JANUARJA DO DECEMBRA Študijski krožki  z zaključkom decembra 2017 – anketa ljudsko izročilo
2. JANUARJA  Spomin na lendavske Žide – ZKD Lendava
3. OD JANUARJA DO DECEMBRA Literarni večeri in srečanje recitatorske skupine
4. OD FEBRUARJA DO APRILA 8. Ustvarjalni natečaj – risanje studencev
5. 15. in 16.  februar 2017 9. Delavnica izdelave velikonočnih izdelkov –  prostori ZKD Lendava, Glavna ulica 2, 9220 Lendava,
6. Od 06. do 09. aprila 2017 11. Pirhi, vino in velikonočni izdelki – primeren prostor v mestu Lendava – teden dni pred Veliko nočjo
7. Maj 2017 (12.-21.) 4. Teden ljubiteljske kulture – kulturni dom Lendava
8. od 15. maja do 30. junija 2017 13. TVU 2017, po društvih in na ZKD ( razne delavnice, prireditve, predavanja ipd.)
9. 20. maj 2017 9. Predstavitev kulturnih društev – Kulturni dom Lendava
10. 26. avgust  2017 3. Sodelovanje na Bogračijadi
11. 2. september 2017 38. Lendavska trgatev 2017 – povorka in kulturna dediščina v pesmi in plesu
12. Oktober ali november 2017 Izdaja 5. zbornika Pobiralci rose – Harmatfogók 
13. 8. in 9. november 2017 Delavnica izdelave božičnih in  novoletnih izdelkov – v prostorih ZKD Lendava
14. 11. november 2017 Martinovanje –  sodelovanje po posameznih društvih
15. 24. november 2017 5. Recitatorsko tekmovanje v slovenskem jeziku
16. 6. december 2017 Miklavževanje –– sodelovanje v Lipi in po vaseh 
17. december 2017 Božični bazar – sodelovanje
18. SKOZI CELO LETO Različna predavanja in seminarji (poučevanje članov društev o različnih kulturnih dogajanjih po sekcijah (Predavanja bodo izvajali usposobljeni predavatelji iz posameznega področja.

Razen vsega navedenega pa želimo biti soorganizatorji na številnih prireditvah, revijah, ipd., ki jih organizirajo društva in tudi JSKD, Izpostava Lendava, ZTD  Lendava vabi, Galerija Muzej Lendava, Knjižnica Lendava ter  Turizem Lendava in druge inštitucije na območju občine Lendava.

V Lendavi, 31. 12. 2016

Program pripravila:

Danijela HOZJAN