Kontaktni podatki:

Sedež imamo v Lendavi, Glavna ulica 2, 9220 Lendava, telefon + 386 41/675-403

zkdlendava@gmail.com,  spletna stran: www.zkdlendava.si , facebook: zkdlendava

MATIČNA ŠTEVILKA: 5130441,  DAVČNA ŠTEVILKA 94518246, IBAN  NLB SI56 0234 2001 7302 369