Seznam društev ZKD Lendava

Zap. št. NAZIV DRUŠTVA Predstavnik društva Naslov telefon in e-naslov
1. KD FERDO GODINA BISTRICA Alenka KOROŠEC G. Bistrica 116, 9232 Črenšovci 031-842-620 alenka.lenka.korosec@gmail.com
2. KD PETŐFI SÁNDOR ČENTIBA Simona VIDA – kontaktna os. Čentiba, Ulica Sv. Urbana 10,9220 Lendava 051-660-914,070/870-646 simona.vida@gmail.com
3. KULTURNO –TURISTIČNO DRUŠTVO ČRENŠOVCI Andreja SEVERRobert SMODIŠ T. Pleja 4, 9232 Črenšovci;Ul. Prekmurske čete 23 571-10-95, 031-298-101 dreja.sever@gmail.com

041/586-086

info@jenamena.si

4. KD PETŐFI SÁNDOR DOBROVNIK Anica CÁR Dobrovnik 105, 9223 Dobrovnik 579-10-90,031-322-183 ana.berden@gmail.com
5. KTD FEHÉR JANI DOLGA VAS JasnaBAČI Lendava,Gregorčičeva 10,9220 Lendava 040/536-679 jasna.baci@gmail.com ktd.mte.feherjani@gmail.com
6. KD PETŐFI SÁNDOR DOLINA Lenke LAZAR Čentiba, Pot v čeri 12, 9220 Lendava 041-916-112 Iliskola@gmail.com
7. HRVAŠKO KD POMURJE LENDAVA Đanino KUTNJAK Kidričeva 10, 9220 Lendava 041-395-040 kutnjak.d@gmail.com kutnjak@rs-lendava.si
8. KD »ZARJA« GABERJE Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ Gaberje,Gornja ul. 619220 Lendava 574-23-08,041-815-995 elvira.goncz@gmail.com
9. KD HETÉS GENTEROVCI Valerija ŠEBJANIČ Genterovci, Šolska ul. 17, 9223 Dobrovnik 579-14-50, 579-14-49, 041-815-995 valerija.sebjanic@guest.arnes.si
10. KD ARANY JÁNOS GORNJI LAKOŠ Klara KOŠA Gornji Lakoš, Glavna 24,9220 Lendava 576-12-23,041-740-264 klari.kosa@gmail.com
11. KD HOTIZA Sabina OLETIČ Hotiza, Kamenska ul. 25, 9220 Lendava 040/892-247 sabina.bakovci@gmail.com
12. KD JÓZSEF ATTILA KAPCA Marija HERŽENJAK Kapca,Polanska ul. 30, 9220 Lendava 040-564-580 marika.herzenjak@gmail.com
13. KD KOBILJE Ludvika GJEREK Kobilje 35, 9227 Kobilje 031/723-707 kdkobilje@gmail.com
14. KD LENDAVA Tatjana BOGDAN Gaberje, Ozka ul. 6, 9220 Lendava 051/246-036, 040/547-290 kdlendava2@gmail.com bogdantatjana@gmail.com
15. MAVRICA, GIBANJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Velimir TURK Puconci 160 9201 Puconci 040/212-818, perago108@yahoo.com
16. KD MOSTJE-BANUTA Anton GABOR Mostje 93,9220 Lendava 02/577-1482, 031/551-646 kulturnodrustvomostje.banuta@gmail.com
17. KD HORVÁTH JÓZSEF PETIŠOVCI Ksenija PAHOR Petišovci,Ul. 22. junija 66, 9220 Lendava 031-771-875 ksenijapahor@gmail.com
18. KD RENKOVCI Renata ZADRAVEC Renkovci,9224 Turnišče renata.zadravec@gmail.com
19. KD TRIMLINI Ana HORVAT Trimlini 53,9220 Lendava
20. KD TRNJE Majda HORVAT Trnje 120 A, 9232 Črenšovci 573-74-44, služba 534-80-17, 041-600-108, majda.horvat@vestnik.si
21. KD ŠTEFAN RAJ TURNIŠČE Tatjana VUK DRAVEC Ul. Štefana Kovača 73,9224 Turnišče 572-10-17, 051/203-270 vuk.tatjana.dravec@gmail.com
22. KD MIŠKO KRANJECVELIKA POLANA Boris OSTRC Velika Polana 111,9225 Velika Polana kdmiskokranjecvelikapolana@gmail.com 041/310-451 – OSTRC Boris,

boris.ostrc@gmail.com

23. KD ODRANCI Jožef KOCIPER Gajska 38, 9233 Odranci 571-17-25, 031-538-028 jozef.kociper@gmail.com
24. KD FRAN SALEŠKI FINŽGARŽIŽKI Valerija VUKMarija (Minka) HOZJAN Žižki 117, 9232 Črenšovci 031/443-306, vuk.valerija@gmail.com 031-870-786, minka.hozjan@gmail.com
25. MLADINSKO ŠPORTNO KD SUNČENCA GOMILICA Dejan HORVAT Gomilica 49, 9224 Turnišče 572-11-74, 041-212-094 skledar.nela@gmail.com
26. ŠTRK SLOVENIJE VELIKA POLANA Milan PRŠA Vel. Polana 217, 9225 Vel. Polana 041-841-243 – Simon Jaklin strk.slo@siol.net
27. FD POZVAČIN BISTRICA Vera MARKOJA Dolnja Bistrica 161, 9232 Črenšovci 031-683-202
28. GLASBENO DRUŠTVO ART – MUSIC TRNJE Roman SARJAŠ Trnje 51, 9232 Črenšovci 570-17-23, 041-568-861roman.sarjas@gmail.com
29. PUPILLA – LUTK. DRUŠTVO LENDAVA Sabina ŠINKO Glavna ulica 47,9220 Lendava 575-16-72, 031-510-865, sabina.sinko@guest.arnes.si
30. RD ROMANO PEJ TAU – ŠAGO KAMENCI Ludvik LEVAČIČ Ul. Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci 571-45-49,031-755-071
31. DRUŠTVOKU-KUC, Gledališče Lendava Meri RAŠČAN Tomšičeva 2, 9220 Lendava 575-17-29, 031-438-496 merirascan@hotmail.com

gledalisceKU-KUC@gmail.com

32. KUD-KPZ VITA Miran DOMINKOMarjetka GRAJ Rudarska 10/a, 9220 Lendava 040-535-640 – Miran vita.kpz@gmail.com

041/225-842 – Marjetka

33. ROMSKO DRUŠTVO REĐINA Ređina OLAH Dolga vas, Slovenska 19, 9220 Lendava 030-361-798 – Regina olahregina72@gmail.com
34. KD DANIJEL HALAS GOMILICA Marija DOMINKO Gomilica 40, 9224 Turnišče 041/895-177 Sobočan Milena – tajnica031-745-188 – el. sporočila na sobocan.milena@gmail.com
35. ROMSKO DRUŠTVOROMANO JILO Tomi LEVAČIČ Dolga vas, Slovenska u. 27 040-892-402, 040/167-446 (Silvija) leonardo1.horvat555@gmail.com
36. DRUŠTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV DVOJEZIČNIH ŠOL IN VRTCEV PREKMURJA Judita VIDA TÖRNAR Glavna ulica 124, 9220 Lendava 040-226-600 judita.t@gmail.com
37. ŽELEZNIČARSKO ESPERANTSKO DRUŠTVO MARIBOR, SEKCIJA LENDAVA Jovan MIRKOVIČ Dolgovaške Gorice 93 A, 9220 Lendava, p.p. 123 031-670-864, 574-24-29 mirko1@amis.net
38. KD FOTO VIDEO KLUB LENDAVA Ladislav SOBOČAN Glavna ulica 2, 9220 Lendava 041-629-896 – Sobočan Laci
031-587-037 – Tomaž Galičinfofvkl@gmail.com
39. DIJAŠKO DRUŠTVO DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA Silvija PRENDL HAJDINJAK – zastopnica Kolodvorska 2/e, 9220 Lendava silvijahp@gmail.com
40. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA, ENOTA LENDAVA Liljana NOVAK(Bivalna enota, Cankarjeva 23) Glavna ulica 73, 9220 Lendava 575-16-58 – fax 577-12-18 vdc.lendava@siol.net
41. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENDAVA- KOMISIJA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE Aleksander MARIČ -preds.

Marija UNGER

Marija FEHER

Ul. 22. Junija, Petišovci9220 Lendava;Glavna ul. 76/a, 9220 Lendava;Mohorjeva 15,

9220 Lendava

041/863-247 drustvo_upokojencev_lendava@t-2.net

041/799-289, marija.unger@amis.net

041/230-736, fehermarija@gmail.com

42. IZOBRAŽEVALNO USTVARJALNO DRUŠTVO LENDAVA Karolina UTROŠA Kidričeva 7,9220 Lendava 040/291-144 karolina.utrosa@gmail.com

izoustdr@gmail.com

43. SRBSKO KD Jovan Jovanović – Zmaj Čedomir MARKOVIć Rudarska ulica 16,9220 Lendava 041-962-401, Skdjjz.lendava@gmail.com
44. KD SZUNYOGH SÁNDOR DOLNJI LAKOŠ Simona BOGDAN Dolnji Lakoš, Glavna ulica 489220 Lendava 041/724-567, simonabogdan1@gmail.com
45. FOLKLORNO DRUŠTVO PREKMURJE Lendava Ivan DENŠA Lendavske Gorice 635/a9220 Lendava 041/867-821, ivan.densa@gmail.com
46. Društvo The Livnig Harmony Foundation Podružnica Harmonija življenja Gaberje Davor Dolenčič Gaberje, Glavna ulica 42,9220 Lendava;Čentiba, Fodorjeva vrsta 152 041/740-276, dolencic.davor0@gmail.com
47. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ČENTIBA Doris Gal Čentiba, Glavna 92,9220 Lendava doris.gal@gmail.com, 051-350-432
48. DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ Marjana ŽALIK Glavna ulica, 9220 Lendava 041/668-049, drustvo.pomelaj1@gmail.com
49. KD MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM Tomaž GREGOREC Žižki 98b,9232 Črenšovci 031/314-989 (Tomaž) 041/334-628 (Andrej) kvintet.aeternum@gmail.com
50. GLASBENO IN KULT. DRUŠTVO SKUPINA TROPIK Aleš SEČKAR Žitna 6, 9233 Odranci ales92@gmail.com
51. PEVSKO DRUŠTVOOKTET BELMURA Cvetko JožefBranko Vučko Pr. Čete 23, 9232 Črenšovci V. Polana 159/a, 041-387-585 Jozef.cvetko@gmail.com
52. MLADINSKI SVET LENDAVA Mihael KASAŠ Ulica Lajčija Pandurja 1, 9220 Lendava mladi@mslendava.si, 02/575-14-51
53. ŽENSKI PEVSKI ZBOR LA FEMME Vanesa VARGAZONTjaša ŠIMONKA Trimlini 13A,9220 Lendava vanesa.vargazon@gmail.com, 031/414-344 tjasa.simonka@gmail.com, 040/662-022
54. KLARISA JOVANOVIĆ samostojna umetnica Klarisa Jovanović Čentiba, Lendavska 33,9220 Lendava klarisa.jovanovic@gmail.com, 040/525-437
55. DRUŠTVO ZBIRATELJEV POMURJA LINDVA Franc KOREN Lendavske Gorice 562, 9220 Lendava fkoren62@gmail.com, 040-290-832
56. TURISTIČNO DRUŠTVO DOLINA Monika BAČI Dolina, Glavna ul. 78, 9220 Lendava td.dolina@gmail.com, 040/250-636
57. ZAVOD ZARUM LENDAVA Marjana KMET Glavna ulica 2, 9220 LendavaCven 85, 9240 Ljutomer marjana.kmet@windowslive.com, 031/663-043
58. KD HARE KRIŠNA Ladislav VARGA Kajuhova 7, 9220 Lendava ladislav_varga@hotmail.com, 031/373-011
59. AKADEMSKO –UMETNIŠKO DRUŠTVOALL STARS Boris ŠEMEN Mala Polana 10, 9225 Velika Polana borisemen@gmail.com, 041/998-430
60. DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST IN IZOBRAŽEVANJE ART VIZIJA Dean HORVAT Otroška ulica 259232 Črenšovci deanhorvat24@gmail.com, 040/266-345
61. DRUŠTVO PRIMORCEV IN ISTRANOV V PREKMURJU Stanislav BENSA Pince Marof 15,9220 Lendava 041-498-408, Stanislav.bensa@artex.si
62. TKD MOČVIRSKI TULIPAN RADMOŽANCI Marija SABO Radmožanci 39, 9223 Dobrovnik 040/662-369, 02/579-16-83 mari.sabo73@gmail.com
63. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA Magdalena VUGRINEC Lendava, Heroja Mohorja 3,9220 Lendava 041-671-051, drustvo.invalidov1@siol.net
64. RKD Romnji Dolgovaške Gorice Nataša Horvat Dolgovaške Gorice 259d, 9220 Lendava 040-892-397, natasa.horvat978@gmail.com
65. Društvo alternativne mladine Bistrica Andrej Prša Gornja Bistrica 144, 9232 Črenšovci 02 570-1961, Drustvo.damb@gmail.com
66. KALEIDO – društvo za razvoj, kreativnost in potencialov Mojca Jereb Trimlini 46, 9220 LendavaSedež: Glavna ulica 2, 9220 Lendava 041-248-788, Mojka.j@gmail.com,
67. ENOVITA, Društvo za veselo življenje Alja Petric Murska Sobota, Lendavska 19/a, 9000 Murska Sobota 031-604-340, Alja.petric@gmail.com
68. Društvo za trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in promocijo kraja M.A.K.K. Avrelij CERGOL Čentiba, Mala Dolina 54, 9220 Lendava 051-21-627, Avrelij.cergol@gmail.com
69. ŠOLA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA Sindi HORVAT Dolgovaške Gorice 16a, 9220 Lendava 040-535-664, Sindi.horvat@gmail.com
70. TD STOLP Lendavske Gorice Miha KOVAČIČ Lendavske Gorice, 9220 Lendava 041-671-051 – Magda, Drustvo.invalidov1@siol.net
71. Društvo Prekmurska herbija Matejka HORVAT Cvetna ulica 10, 9224 Turnišče 051-368-750, malatejka@gmail.com
72. Društvo Diabetikov Lendava Zsuzsi KEPE Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava 031-345-046, diabetiki.lendava@gmail.com
73. CEF in Ženska druženja Vanja VIDIČ Kidričeva 31, 9220 Lendava 041-478-893, vanjav67@gmail.com
74. KTD Novi Sad-Lendava Zlata FRAJZMAN Lendavske Gorice 212, 9220 Lendava 070-660-430, pupabela7@gmail.com