Društva

SEZNAM KULTURNIH DRUŠTEV ZKD LENDAVA

Zapšt. NAZIV DRUŠTVA Predstavnik društva Naslov telefon in e-naslov
1. KD FERDO GODINA BISTRICA Alenka KOROŠEC G. Bistrica 116, 9232 Črenšovci 031-842-620alenka.lenka.korosec@gmail.com
2. KD PETŐFI SÁNDOR ČENTIBA Simona VIDA – kontaktna os. 

Renata TOTH  – predsednica

Čentiba, Ulica Sv. Urbana 10,9220 Lendava

Čentiba, Glavna ulica 8

051-660-914,070/870-646

simona.vida@gmail.com

 

rtoth23@gmial.com

3. KULTURNO –TURISTIČNO DRUŠTVO   ČRENŠOVCI Andreja SEVERRobert SMODIŠ T. Pleja 4, 9232 Črenšovci;Ul. Prekmurske čete 23 571-10-95, 031-298-101dreja.sever@gmail.com

041/586-086

info@jenamena.si

4. KD PETŐFI SÁNDOR DOBROVNIK Anica CÁR Dobrovnik 105, 9223 Dobrovnik 579-10-90,031-322-183

ana.berden@gmail.com

5. KD FEHÉR JANI DOLGA VAS Brigita MOLNAR Dolga vas,Vaška 78,

9220 Lendava

576-18-80031/270-751

dofi006@hotmail.com

6. KD PETŐFI SÁNDOR DOLINA Franc SZABÓ Dolina, Lendavska c. 47, 9220 Lendava 577-11-49,031-517-376
7. HRVAŠKO KD POMURJE LENDAVA Đanino KUTNJAK Kidričeva 10, 9220 Lendava 041-395-040kutnjak.d@gmail.com

kutnjak@rs-lendava.si

8. KD »ZARJA« GABERJE Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ Gaberje,Gornja ul. 61

9220 Lendava

574-23-08,041-815-995

elvira.goncz@gmail.com

9. KD HETÉS GENTEROVCI Valerija ŠEBJANIČ Genterovci, Šolska ul. 17, 9223 Dobrovnik 579-14-50, 579-14-49,031-516-463

valerija.sebjanic@guest.arnes.si

10. KD ARANY JÁNOS GORNJI LAKOŠ Klara KOŠA Gornji Lakoš, Glavna 24,9220 Lendava 576-12-23,041-740-264

klari.kosa@gmail.com

11. KD HOTIZA Sabina OLETIČ Hotiza, Kamenska ul. 25, 9220 Lendava 040/892-247sabina.bakovci@gmail.com

 

12. KD JÓZSEF ATTILA KAPCA Marija HERŽENJAK Kapca,Polanska ul. 30, 9220 Lendava 040-564-580marika.herzenjak@gmail.com

 

13. KD KOBILJE Ludvika GJEREK Kobilje 35,9227 Kobilje 031/723-707kdkobilje@gmail.com
14. KD LENDAVA Tatjana BOGDAN Gaberje, Ozka ul. 6, 9220 Lendava 051/246-036040/547-290

kdlendava2@gmail.com

bogdantatjana@gmail.com

15. MAVRICA, GIBANJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Velimir TURK Puconci 160 9201 Puconci 040/212-818,perago108@yahoo.com
16. KD MOSTJE-BANUTA Anton GABOR Mostje 93,9220 Lendava 02/577-1482
17. KD HORVÁTH JÓZSEF PETIŠOVCI Gabi FEHER 

 

Petišovci, Petišovska 35, 9220 Lendava 578-13-91, 070/721-172031-688-553,

feher.gabi@siol.net

18. KD «ZALA GYÖRGY« PINCE Magda JAKLIN  Pince, Obmejna ulica 8, 9220 Lendava 041-346-588 
19. KD RENKOVCI Renata ZADRAVEC Renkovci,9224 Turnišče renata.zadravec@gmail.com
20. KD TRIMLINI Irena BABOVIČ Trimlini 42,9220 Lendava 576-16-44, 031/601-527jsmnbabovic2@gmail.com
21. KD TRNJE Majda HORVAT Trnje 120 A, 9232 Črenšovci 573-74-44, sl. 534-80-17,041-600-108,

majda.horvat@vestnik.si

22. KD ŠTEFAN RAJ TURNIŠČE Tatjana VUK DRAVEC Ul. Štefana Kovača 73,9224 Turnišče 572-10-17051/203-270

vuk.tatjana.dravec@gmail.com

23. KD MIŠKO KRANJECVELIKA POLANA Daša LEBAR Velika Polana 111, 9225 Velika Polana 041-838-794dasa.lebar@gmail.com

kdmiskokranjecvelikapolana@gmail.com

24. KD ODRANCI Jožef KOCIPER Gajska 38, 9233 Odranci 571-17-25,031-538-028

jozef.kociper@gmail.com

25. KD FRAN SALEŠKI FINŽGARŽIŽKI Valerija VUK 

Marija (Minka) HOZJAN

Žižki 117, 9232 Črenšovci 031/443-306vuk.valerija@gmail.com

031-870-786

minka.hozjan@gmail.com

26. MLADINSKO ŠPORTNO KD SUNČENCA GOMILICA Dejan HORVAT Gomilica 49, 9224 Turnišče 572-11-74,041-212-094

skledar.nela@gmail.com

27. ŠTRK SLOVENIJE VELIKA POLANA Simon JAKLIN Vel. Polana 217, 9225 Vel. Polana 041-841-243strk.slo@siol.net
28. FD POZVAČIN BISTRICA Vera MARKOJA Dolnja Bistrica 161, 9232 Črenšovci 577-21-02 – služba,031-683-202

vera.markoja@nafta-lendava.si

29. GLASBENO DRUŠTVO  ART – MUSIC TRNJE Roman SARJAŠ Trnje 51, 9232 Črenšovci 570-17-23,041-568-861

roman.sarjas@gmail.com

30. PUPILLA – LUTK. DRUŠTVO LENDAVA Sabina ŠINKO Glavna ulica 47,9220 Lendava 575-16-72,031-510-865, sabina.sinko@guest.arnes.si
31. RD ROMANO PEJ TAU – ŠAGO KAMENCI Ludvik LEVAČIČ Ul. Prekmurske čete 140, 9232 Črenšovci 571-45-49,031-755-071
32. DRUŠTVOKU-KUC, GLEDALIŠČE LENDAVA Meri RAŠČAN Tomšičeva 2, 9220 Lendava 575-17-29, 031-438-496merirascan@hotmail.com

gledalisceKU-KUC@gmail.com

33. KUD-KPZ VITA Miran DOMINKOMarjetka GRAJ Rudarska 10/a, 9220 Lendava 040-535-640 – Miranvita.kpz@gmail.com

041/225-842 – Marjetka

34. ROMSKO DRUŠTVO REĐINA OBČINA LENDAVA Jožef OLAH Dolga vas, Slovenska 19, 9220 Lendava 030-637-695,030-361-798 – Regina

030/344-957

35. KD DANIJEL HALAS GOMILICA Milena SOBOČAN Gomilica 52a, 9224 Turnišče sobocan.milena@gmail.com031/745-188
36. ROMSKO DRUŠTVOROMANO JILO OBČINE LENDAVA Tomi LEVAČIČ Dolga vas, Slovenska u. 27 040-892-402040/167-446 (Silvija)

leonardo1.horvat555@gmail.com

37. DRUŠTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV DVOJEZIČNIH ŠOL IN VRTCEV PREKMURJA Judita VIDA TÖRNAR Glavna ulica 124, 9220 Lendava 040-226-600judita.t@gmail.com
38. ŽELEZNIČARSKO ESPERANTSKO DRUŠTVO MARIBOR, SEKCIJA LENDAVA Jovan MIRKOVIČ Dolgovaške Gorice 93 A, 9220 Lendava, p.p. 123 031-670-864574-24-29

mirko1@amis.net

39. KD FOTO VIDEO KLUB LENDAVA Ladislav SOBOČAN Glavna ulica 2, 9220 lendava 041-629-896 – Sobočan Laci031-587-037 – Tomaž Galič

infofvkl@gmail.com

40. DIJAŠKO DRUŠTVO DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA Silvija PRENDLHAJDINJAK – zastopnica Kolodvorska 2/e, 9220 Lendava silvijahp@gmail.com
41. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA, ENOTA LENDAVA Liljana NOVAK 

(Bivalna enota, Cankarjeva 23)

Glavna ulica 73, 9220 Lendava 

 

575-16-58 – fax577-12-18

vdc.lendava@siol.net

42. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENDAVA-  KOMISIJA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE Aleksander MARIČ -preds. 

Marija UNGER

 

Marija FEHER

Ul. 22. Junija, Petišovci9220 Lendava;

Glavna ul. 76/a, 9220 Lendava;

Mohorjeva 15,

9220 Lendava

041/863-247drustvo_upokojencev_lendava@t-2.net

041/799-289,

marija.unger@amis.net

041/230-736

fehermarija@gmail.com

43. IZOBRAŽEVALNO USTVARJALNO DRUŠTVO LENDAVA Karolina UTROŠA  Kidričeva 7,9220 Lendava 040/291-144karolina.utrosa@gmail.com

izoustdr@gmail.com

44. SRBSKO KDJOVAN JOVANOVIĆ – ZMAJ Goran GAVRILOVIĆ Trimlini 15,9220 Lendava 041/630-699goran.gavrilovic74@gmail.com
45. KD SZUNYOGH SÁNDOR DOLNJI LAKOŠ Simona BOGDAN Dolnji Lakoš, Glavna ulica 489220 Lendava 041/724-567simonabogdan1@gmail.com
46. FOLKLORNO DRUŠTVO PREKMURJE Lendava Ivan DENŠA Lendavske Gorice 635/a9220 Lendava

 

041/867-821ivan.densa@gmail.com
47. Društvo The Livnig Harmony Foundation – Podružnica Harmonija življenja Gaberje  

 

Davor Dolenčič

Gaberje, Glavna ulica 42,9220 Lendava;

Čentiba, Fodorjeva vrsta 152

 

 

041/740-276

dolencic.davor0@gmail.com

48. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ČENTIBA Tibor FORDAN Čentiba,Kašov breg 9

9220 Lendava

041/227-145fordantibi@gmail.com
49. DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ Marjana ŽALIK Lendava, Glavna ulica 35, 9220 Lendava 041/668-049drustvo.pomelaj1@gmail.com

 

50. KD MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM Tomaž GREGOREC Žižki 98b,9232 Črenšovci 031/314-989 (Tomaž)041/334-628 (Andrej)

kvintet.aeternum@gmail.com

51. PEVSKO DRUŠTVOOKTET BELMURA Branko VUČKO Gornja Bistrica 157, 9232 Črenšovci vuckob@gmail.com031/266-614
52. MLADINSKI SVET LENDAVA Mihael KASAŠ Ulica Lajčija Pandurja 1, 9220 Lendava mladi@mslendava.si02/575-14-51

 

53. ŽENSKI PEVSKI ZBOR LA FEMME Vanesa VARGAZONTjaša ŠIMONKA Trimlini 13A,9220 Lendava vanesa.vargazon@gmail.com031/414-344

tjasa.simonka@gmail.com

040/662-022

54. DRUŠTVO ZBIRATELJEV POMURJA LINDVA  Franc KOREN Lendavske Gorice 562, 9220 Lendava fkoren62@gmail.com040-290-832
55. TURISTIČNO DRUŠTVO DOLINA Monika BAČI Dolina, Glavna ul. 78, 9220 Lendava td.dolina@gmail.com040/250-636
56. ZAVOD ZARUM – TRNJE Marjana ŽALIGMarjana KMET  

Velika Polana 141, 9225 Velika Polana

 

marjana.kmet@windowslive.com

031/663-043

57. KD HARE KRIŠNA Ladislav VARGA Kajuhova 7, 9220 Lendava ladislav_varga@hotmail.com031/373-011
58. AKADEMSKO –UMETNIŠKO DRUŠTVOALL STARS Boris ŠEMEN Mala Polana 10, 9225 Velika Polana borisemen@gmail.com041/998-430
59.. DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST IN IZOBRAŽEVANJE ART VIZIJA Dean HORVAT Otroška ulica 259232 Črenšovci deanhorvat24@gmail.com040/266-345
60. DRUŠTVO PRIMORCEV IN ISTRANOV V PREKMURJU Vlado RADIKON Dolga vas, Glavna ul. 186/a9220 Lendava 031/542-788radikon@siol.net
61. TKD MOČVIRSKI TULIPAN RADMOŽANCI Marija SABO  Radmožanci 39, 9223 Dobrovnik  040/662-36902/579-16-83

mari.sabo73@gmail.com

62. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA Magdalena VUGRINEC Lendava, Heroja Mohorja 3,9220 Lendava 031/609-680drustvo.invalidov1@siol.net
63. RKD Romnji Dolgovaške Gorice Nataša Horvat Dolgovaške Gorice 259d, 9220 Lendava 040-892-397natasa.horvat978@gmail.com
64. Društvo za trajnostni razvoj, lokalno samooskrbo in promocijo kraja M.A.K.K. AvrelijCERGOL Čentiba, Mala Dolina 54, 9220 Lendava 051-213-627avrelij.cergol@gmail.com
65. Društvo za zaščito živali Pomurja Breda HABJANIČ Trg zmage 8, 9000 Murska Sobota 040-736-313dzzpom@gmail.com
66. TD Stolp Dolgovaške Gorice Dolgovaške Gorice 229
67. Športno društvo Bistrica Rok Orgolič Srednja Bistrica 54, 9232 Črenšovci 051-323-494Rok.orgolic@gmail.com