Društva

Zap. št. NAZIV DRUŠTVA Predstavnik društva Naslov telefon in e-naslov
1. KD FERDO GODINA BISTRICA Alenka KOROŠEC G. Bistrica 116, 9232 Črenšovci 031 842 620

alenka.lenka.korosec@gmail.com

2. KD PETŐFI SÁNDOR ČENTIBA Brigita SOBOČAN Čentiba, Glavna ul. 92, 9220 Lendava 031 352 094

sobocan.brigita25@gmail.com

3. KULTURNO –TURISTIČNO DRUŠTVO ČRENŠOVCI Damijan HOZJAN Ul. Prekmurske čete 23, 9232 Črenšovci 041 884 699 

info@jenamena.si

 

4. KD PETŐFI SÁNDOR DOBROVNIK Tanja KOLOŠA Dobrovnik 239, 9223 Dobrovnik 041 523 445

tanjakolosa@gmail.com

 

5. KTD FEHÉR JANI DOLGA VAS Katja SARJAŠ Dolga vas, Opekarniška cesta 2, 9220 Lendava 031 362 410 

ktd.mte.feherjani@gmail.com

6. KD PETŐFI SÁNDOR DOLINA Sanja BOGDAN HORVATH Dolina, Avég 48, 9220 Lendava 041 857 336

bogdan.sanja@gmail.com

7. HRVAŠKO KD POMURJE LENDAVA Đanino KUTNJAK Kidričeva 10, 9220 Lendava 031 331 268

kutnjak.d@gmail.com

8. KD »ZARJA« GABERJE Elvira VAUPOTIČ GÖNCZ Gaberje, Glavna ul. 52, 9220 Lendava 041 815 995

elvira.goncz@gmail.com

9. KD HETÉS GENTEROVCI Betina GEREBIC Genterovci, Šolska ul. 17, 9223 Dobrovnik 040 815 797

valerija.sebjanic@guest.arnes.si

10. KD ARANY JÁNOS GORNJI LAKOŠ Klara KOŠA Gornji Lakoš, Glavna 24, 9220 Lendava 041 740 264

klari.kosa@gmail.com

11. KD HOTIZA Irena ŽIŽEK Hotiza, Petrova ul.  30, 9220 Lendava 031 330 163 

kdhotiza@gmail.com

12. KD JÓZSEF ATTILA KAPCA Marija HERŽENJAK Kapca, Polanska ul. 30, 9220 Lendava 040 564 580

marika.herzenjak@gmail.com

13. KD KOBILJE Lidija VUGRINEC Kobilje 56, 9227 Kobilje 070 687 445

kdkobilje@gmail.com

14. KD LENDAVA Tatjana BOGDAN SEČNIK Gaberje, Ozka ul. 6, 9220 Lendava 040 547 290

kdlendava2@gmail.com

15. KD MOSTJE –  BANUTA Anton GABOR Mostje 93, 9220 Lendava 031 551 646 kulturnodrustvomostje.banuta@gmail.com 
16. KD HORVÁTH JÓZSEF PETIŠOVCI Gabi FEHER Petišovci,  Petišovska 35, 9220 Lendava 031 688 553 

feher.gabi@siol.net

17. KD A. M. SLOMŠEK RENKOVCI Renata ZADRAVEC Renkovci 68, 9224 Turnišče 040 203 641 

renata.zadravec@gmail.com

18. KD TRIMLINI Ana HORVAT Trimlini 53, 9220 Lendava 031 742 365 

anica.horvat1@gmail.com

19. DRUŠTVO UPOKOJENCEV TURNIŠČE Danica KOCET Ul. Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče 031 593 824 

danica.kocet@gmail.com

20. KD FOTO VIDEO KLUB LENDAVA  Ladislav SOBOČAN Glavna ulica 2, 9220 Lendava  041 629 896 

infofvkl@gmail.com

21. KD ŠTEFAN RAJ TURNIŠČE Tatjana VUK DRAVEC Ul. Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče 051 203 270

vuk.tatjana.dravec@gmail.com

22. KD MIŠKO KRANJEC VELIKA POLANA Matej MAGDIČ Velika Polana 51, 9225 Velika Polana 031 778 765

kdmiskokranjecvelikapolana@gmail.com

 

23. DRUŠTVO KU-KUC, GLEDALIŠČE LENDAVA MIŠA GERIČ ŠPACAPAN Lendavske gorice 427 b, 9220 Lendava 041 824 916

miskinogledalisce.info@gmail.com

24. KD FRAN SALEŠKI FINŽGAR ŽIŽKI Patricija RECEK Žižki 31a, 9232 Črenšovci 070 562 906

kultura@zizki.si

25. KUD-KPZ VITA Dušan ZVER Kolodvorska 23a,

9220 Lendava

041 563 612

vita.kpz@gmail.com

26. KD Kokoš na kaktusu Martina Žoldoš Lendavske gorice 426B, 9220 Lendava 068 122 447

kokos.na.kaktusu@gmail.com

27. FD POZVAČIN BISTRICA Štefan ŠČERNJAVIČ Gornja Bistrica 191, 9232 Črenšovci 031 683 257

stefan.scernjavic@gmail.com

28. TD GORNJI LAKOŠ Alen Dominić Cvetna ul. 1, Gornji Lakoš, 9220 Lendava 070 814 661

dominic.alen@gmail.com

29. Integra, društvo za promocijo socialnih podjetij Anton Sobočan Ul. Juša Kramarja 9, 9232 Črenšovci 041 210 055

integrasop@gmail.com

30. KTD Novi Sad-Lendava Zlata FRAJZMAN Lendavske Gorice 212, 9220 Lendava 070 660 430 

pupabela7@gmail.com

31. CEF in Ženska druženja Vanja VIDIČ Kidričeva 31,

9220 Lendava

041 478 893

vanjav67@gmail.com

32. Fotografsko društvo Pannonia Davor DOLENČIĆ Čentiba, Fodorjeva vrsta 152, 9220 Lendava 041-740-276

Dolencic.davor0@gmail.com

33. VDC MURSKA SOBOTA, ENOTA LENDAVA Liljana NOVAK (Bivalna enota, Cankarjeva 23) 02 577-12-18

vdc.lendava@siol.net

34. KALEIDO – društvo za razvoj, kreativnost in potencialov Mojca Jereb Trimlini 46,

9220 Lendava

041 248 788

Mojka.j@gmail.com

35. Društvo alternativne mladine Bistrica Andrej Prša Gornja Bistrica 144, 9232 Črenšovci 02 570 19 61

Drustvo.damb@gmail.com

36. RKD ROMNJI DOLGOVAŠKE GORICE Nataša HORVAT Dolgovaške Gorice 260, 9220 Lendava 040 892 397

natasa.horvat978@gmail.com

37. TURISTIČNO DRUŠTVO DOLINA Brigita GAL Dolina, Glavna ul. 29, 9220 Lendava td.dolina@gmail.com
38. MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA Jožef GJEREK Zadružna 15 a,

9232 Črenšovci

031 609 680

drustvo.invalidov1@siol.net

39. TKD MOČVIRSKI TULIPAN RADMOŽANCI Marija SABO Radmožanci 111,

9223 Dobrovnik

040 662 369

mari.sabo73@gmail.com

40. DRUŠTVO PRIMORCI IN ISTRANI V PREKMURJU Nataša TOMŠIČ Benica 1A,

9220 Lendava

040 591 066

stanislav.bensa@artex.si

41. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENDAVA Aleksander VARGA

 

Ul.  Heroja Mohorja 3, 9220 Lendava 051 304 830

drustvo_upokojencev_lendava@t-2.net

42. IZOBRAŽEVALNO USTVARJALNO DRUŠTVO LENDAVA Karolina UTROŠA Kidričeva 7,9220 Lendava 030 790 749

karolina.utrosa@gmail.com

43. SRBSKO KD JOVAN JOVANOVIĆ – ZMAJ Sofija GAVRILOVIĆ Trimlini 15,

9220 Lendava

040 304 542

Skdjjz.lendava@gmail.com

44. KD SZUNYOGH SÁNDOR DOLNJI LAKOŠ Simona BOGDAN Dolnji Lakoš, Glavna ulica 48, 9220 Lendava 041 724 567

simonabogdan1@gmail.com

45. FOLKLORNO DRUŠTVO PREKMURJE Lendava Ivan DENŠA Lendavske Gorice 635a

9220 Lendava

041 867 821

ivan.densa@gmail.com

46. DRUŠTVO ŽENA  PINCE MAROF-BENICA Sanjica TKALEC Pince Marof30, 9220 Lendava 031 887 877

santkalec@gmail.com

47. DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ČENTIBA Doris Gal Čentiba, Glavna 92, 9220 Lendava 051 350 432

doris.gal@gmail.com

48. DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA POMELAJ Marjana ŽALIK Glavna ulica 30,

9220 Lendava

041 668 049

drustvo.pomelaj1@gmail.com

49. KD MOŠKI VOKALNI KVINTET AETERNUM Tomaž GREGOREC Žižki 98b,

9232 Črenšovci

031 314 989

kvintet.aeternum@gmail.com

50. DRUŠTVO RAST, Društvo za sonaravno kmetovanje, izobraževanje in promocijo Klaudija DOLENČIĆ Čentiba, Fodorjeva vrsta 152, 9220 Lendava 041 545 732

klaudijado@gmail.com

51. PEVSKO DRUŠTVO OKTET BELMURA Branko VUČKO Gornja Bistrica 157, 9232 Črenšovci 031 258 930

vuckob@gmail.com

52. DRUŠTVO ZA USTVARJALNOST IN IZOBRAŽEVANJE ART VIZIJA Dean HORVAT Otroška ulica 25,

9232 Črenšovci

040 266 345

deanhorvat24@gmail.com 

53. KOLESARSKI KLUB VARAŠKI ŠUJSTRI Anton Sep Štefana kovača 73,

9224 Turnišče

041 357 280

sepanton@gmail.com

54. PEVSKA SKUPINA – KVARTET LINDUA Susanne GERENČER Dolgovaške gorice 17, Lendava 070 714 710

suzyhavasi@gmail.com

55. DRUŠTVO ZBIRATELJEV POMURJA LINDVA Franc KOREN Lendavske Gorice 562, 9220 Lendava 040 290 832

fkoren62@gmail.com 

56. KD ZALA GYÖRGY PINCE Iboljka VRŠIĆ Pince, Lendavska c. 29, 9220 Lendava 051 382 378

robertvrsic6@gmail.com

57. KPD PEDAL GOMILICA Silvija TKALČIČ Gomilica 118A,

9224 Turnišče

031 338 832

puhan.silvija@gmail.com

58. KD HARE KRIŠNA Ladislav VARGA Kajuhova 7, 9220 Lendava 031 373 011

ladislav_varga@hotmail.com

59. DRUŠTVO HADIKOVA POT Vojko BALANTIČ Lendavske gorice 254/A, 9220 Lendava 068 136 543

vojko.afrika@gmail.com