Projekt izdaje knjige prevodov pesmi madžarskega pesnika Petőfi Sándorja z naslovom Na Dravi predstavlja nove prevode pesmi znamenitega madžarskega klasika v slovenščino. Prevodi 50-tih pesmi, kolikor jih vsebuje zaključeni projekt, bodo v slovenski kulturni prostor prinesli svežo podobo znamenitega madžarskega klasika v obdobju ob njegovi obletnici, in bodo z načrtovanim promocijskim pristopom okrepili zavest o njegovi poeziji tudi v slovenskem prostoru, nastali pa so v sodelovanju dveh izmed najbolj vrhunskih ustvarjalk in prevajalk iz lendavskega okolja, Judit Zagorec-Csuka in Olge Paušič, in so bili pripravljeni do začetka avgusta, ko so se začele priprave na tisk.

Za samo neposredno izvedbo projekta je bilo vzpostavljeno sodelovanje z Zavodom Volosom hram, največjim založnikom umetniških literarnih del v severovzhodni Sloveniji, ki je v lendavskem okolju sodeloval že pri nekaterih drugih projektih iz preteklega obdobja, kakor tudi z avtorji iz tega okolja. Knjiga vsebuje 50 pesmi v slovenskem prevodu, izvedena v formatu 20 x 13 cm, 144 strani, trda vezava, v nakladi 200 izvodov. Zavod Volosov hram je v okviru tega projekta poskrbel za kvalitetno in profesionalno izvedbo, uredniško in lektorsko pripravo, grafično opremo in prelom, izvedbo digitalnega tiska in kompletiranje (trda vezava).

Sándor Petőfi je kot pomemben madžarski literarni klasik v slovenskem jeziku zelo skromno predstavljen. Ker je do sedaj izšla v Sloveniji le ena zbirka prevedenih pesmi Sándorja Petőfija v slovenskem jeziku, je nova izdaja njegovih pesmi izziv in hkrati zapolnjevanje velike vrzeli v prevajanju in natisih madžarske poezije v 21. stoletju v slovenskem založniškem prostoru.

Novi prevod pesmi madžarskega klasika je pomemben mednarodno naravnan in prepoznaven projekt, ki je izjemnega pomena ob priložnosti pesnikove dvestoletnice, ki je s svojo pomembnost izkazal že s podporo samemu prevajanju Sklada za madžarsko kulturo. Ker lahko soproducent zagotavlja široko dostopnost in prepoznavnost projekta v celotnem slovenskem prostoru tako projekt izpolnjuje dve bistveni nalogi: po eni strani krepi zavest o narodni pripadnosti in obstoju madžarske manjšine v slovenskem prostoru in izjemno dopolnjuje lokalno kulturno ponudbo, po drugi strani pa lokalno ponudbo pomembno odpira v širše slovenski in mednarodni kulturni prostor.

Knjiga je bila predstavljena 21.9.2023 s pričetkom ob 19. uri v čitalnici lendavske knjižnice. Knjigo sta predstavili dr. Judit Zagorec-Csuka in Olga Paušič, pogovor je vodil založnik Robert Titan Felix, pesmi so pa brale recitatorke Lidija Alt, Jerica Trojak in Jasna Bači.