GEO_6847 GEO_6850 GEO_5573 GEO_7752 GEO_7762 edf

GEO_7423 GEO_7432 GEO_7435 GEO_7472 GEO_7475 GEO_7488 GEO_7492 GEO_7498 GEO_7503 GEO_7515 GEO_7520 GEO_7553 GEO_7562

POROČILO TVU 2019

Zveza kulturnih društev Lendava, kot koordinator  sodeluje v TVU že 16 let. Letos pa že petič kot tematski koordinator v sodelovanju  s 25 društvi in ustanovami. ZKD Lendava je imela 13 lastnih aktivnosti, ostali pa skupaj 42, tako je vse skupaj izvedenih 55 aktivnosti od kulturnih, športnih prireditev, delavnic, razstav, literarnih večerov, srečanj, predavanj in še bi lahko kaj našli. Na prireditvah v koordinaciji je sodelovalo preko 3.500 udeležencev, na prireditvah TVU, ki jih je pripravila ZKD Lendava pa cca 600. Omenjeni podizvajalci so organizirali različne dogodke na različnih lokacijah UE Lendava in občin Lendave, Turnišča, Velike Polane, Črenšovec in ostalih krajev Slovenije.

Informiranje, spodbujanje in prijava prirediteljev TVU

Naša Zveza združuje že 69 kulturnih, mladinskih in drugih društev v katerih na območju 7 občin deluje na različnih kulturnih področjih preko 2500 članov. Vsako leto jim pomagamo pri pripravi različnih prireditev, jih spodbujamo, da ohranjajo kulturno dediščino svojih prednikov v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, romskem in srbskem jeziku, saj je naše območje prepleteno z različnimi narodi in narodnostmi, ki že vrsto leto zelo dobro sodelujejo med seboj in pripravljajo tudi skupne prireditve. O vseh novostih, dogodkih in prireditvah, prav tako tudi o spremembi zakonodaje jih sproti obveščamo po elektronski pošti ali tudi po navadni. Vse informacije lahko dobijo tudi preko telefona, našega facebooka in spletne strani. Še posebej pa jih vsako leto kot koordinator -vabimo k skupnem sodelovanju TVU, kot naše podizvajalce.

Usmerjanje in usklajevanje dejavnosti in prireditev

Program, ki smo ga skupno načrtovali in usklajevali v TVU za leto 2019 je bil raznolik na različnih področjih in namenjen različnim generacijam ter ciljnim skupinam, z nalogo, da se vsi nekaj naučimo in podpiramo sožitje med generacijami, narodi in narodnostmi na našem področju.

Prireditve, ki smo jih letos prijavili v okviru TVU so bile namenjene vsem ciljnim skupinam, tako otrokom, mladini, starejšim, invalidom in tudi upokojencem, saj so društva sestavljena prav iz vseh teh ciljnih skupin.  Zato lahko  vsak  najde svoj košček v tem mozaiku prireditev in se nauči tudi različnih in raznolikih metod učenja in tehnologij, to je od različnih delavnic ročnih del, prireditev ob različnih praznikih, petja v zborih, učenja različnih ljudskih pesmi, plesa prekmurske, madžarske, hrvaške in romske folklore, prikaz različnih ročnih spretnosti, v gledaliških skupinah prikaz starih običajev in življenja naših prednikov,  obujamo spomin na naše pisatelje in pesnike, pripravljamo literarne večere, učenja različnih jezikov, med drugimi tudi jezik esperanto. Prav tako smo poskrbeli za športne aktivnosti v obliki različnih pohodov v naravnem okolju in skrbeli za zdravo prehrano. Vsako leto se na to temo vrstijo različna predavanja glede divje prehrane in samooskrbo z njo, nabiranja hrane, kuhanje po starih receptih, peke kruha, priprave različnih napitkov in sokov. Skrb za pitno vodo in okolje, priprava naravnega humusa in seveda ohranjanje narave in zdravega načina življenja.

PROJEKT – RADI PIŠEMO Z ROKO

Zveza kulturnih društev Lendava je sodelovala tudi v projektu  Radi pišemo z roko. Na naših prireditvah v mesecu maju smo prisotne povabili, da naj nekaj svojih misli utrnejo na papir. Pobudo, da bi se naj več pisalo z roko, so z veseljem sprejeli, tako mladi, kakor tudi starejši. Razen naših članov so se k akciji pridružili tudi akademski slikarji, profesorji, biologi, novinarji, direktorji zavodov, literati, recitatorji, gledališčniki, preprosti ljudje visoke starosti, mladina in otroci. V ta namen smo v prostorih ZKD Lendava pripravili razstavo prispevkov, ki so prispeli na naš naslov.

PARADA UČENJA – POROČILO

Učenje je duševni proces, ki nam omogoča pridobivanje znanja, ki bo uporabno v novih situacijah. Pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in svet, pa tudi bolj modro posegati vanj. Človek se z učenjem nenehno spreminja. Pod vplivom učenja se spreminja naše delovanje, vedenje, čutenje in mišljenje. Samo učenje je zapleten proces, ki zajema različne vrste umskih in telesnih dejavnosti. Takšna naj bi bila definicija učenja, je pa seveda še mnogo več.

Zveza kulturnih društev Lendava, deluje že 43 let in združuje kulturna društva slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske narodnosti iz občin Lendava, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci, Turnišče in Velika Polana, ki v svojih sekcijah ohranjajo in nadaljujejo ljudsko izročilo svojega kraja v pesmih, plesu, gledaliških predstavah, na likovnem, literarnem in fotografskem področju ter ročnih delih.

Razen tega, da pomaga kulturnim društvom pri organizaciji in izvedbi različnih prireditev, sodeluje tudi v različnih projektih, med katerimi je tudi Teden vseživljenskega učenja TVU, kjer sodelujemo že od leta 2003. Letos smo k sodelovanju privabili 25 podizvajalcev, ki bi naj organizirali različne dogodke na različnih lokacijah UE Lendava in občin Lendave, Turnišča, Velike Polane, Črenšove, Murske Sobote,in  ostalih krajev Slovenije.

Program, ki ga skupno tudi načrtujemo in usklajujemo v TVU za leto 2019 bo raznolik na različnih področjih in namenjen različnim generacijam ter ciljnim skupinam, z nalogo, da se vsi nekaj naučimo in podpiramo sožitje med generacijami, narodi in narodnostmi na našem področju.

Prav tako se je ZKD Lendava letos prvič, v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, prijavila k projektu Parada učenja in pripravila zanimivo dogajanje in obenem učenje na različnih področjih. Podobni dogodki se bodo danes izvedli na 17 prizoriščih po Sloveniji, pod sloganom DAN UČEČIH SE SKUPNOSTI, ko se bodo izvajale različne dejavnosti in predstavitve na trgih in drugih javnih mestih, ko bodo mimoidoče vabile stojnice, delavnice, nastopi na odrih, multimedijske predstavitve pa tudi strokovni dogodki v bližnjih ulicah in učnih kotičkih. Marsikje bodo potekale tudi številne spremljevalne dejavnosti, kot so predavanja, natečaji, razstave in podobno. Parada učenja bo močno podprta tudi z objavami na družbenih omrežjih. Sodelovali bodo pripadniki vseh generacij.

V avli Gledališke in koncertne dvorane Lendava so se v sredo, 15. maja 2019, od 10.00 do 16.00 ure, predstavile različne skupine, ki so pripravile pester in zanimiv program na odru, in sicer se je zvrstilo 18 skupin in vrtcev, šol, kulturnih društev, ki so pele, plesale, deklamirale in pripravile zanimive gledališke predstave. Predstavila se je tudi dobitnica nagrade ACS, Nataša Horvat iz Lendave in g. Horvat iz Lipovec.

Na stojnicah, ki jih je bilo 33, pa so svoje dosežke in dejavnosti predstavili vrtci, osnovne in srednje šole, zavodi, razne inštitucije, policija, društva, to je od kulturnih, društev gluhonemih, invalidov ter drugih podobnih društev, VDC, ljudske univerze iz celega Pomurja.

Za varovanje so poskrbeli gasilci Gasilske zveze Lendava in prostovoljci ZKD Lendava. Glavni pokrovitelj Parade učenja 2019, je bila Občina Lendava in župan g. Janez Magyar.  Vsem sodelujočim, sponzorjem in pobudnikom tega srečanja, se iskreno zahvaljujemo.

Upamo, da smo navdušili še obiskovalce, da so pisali na roko. Želimo, da bo takšnih akcij še več.

Poročanje in evalvacija TVU ter pobude za razvoj

Kot že vrsto let je naš skupen cilj in seveda poudarek na skupnem sodelovanju, učenju, obveščanju različnih ciljnih skupin o različnih dogodkih, kjer se lahko vključijo kot sodelujoči, nastopajoči ali pa samo obiskovalci dogodkov. Celotna naša mreža je bila povezana z različnimi dogodki, srečanji, predavanji, delavnicami in drugimi aktivnostmi skozi mesec maj in junij. O vseh dogodkih se je poročalo v medijih, na spletni strani, lokalnih časopisih, facebooku. Želimo, da bo takšno sodelovanje imelo zelo pozitiven učinek na vse generacije in tudi voljo za naprej.

 

V Lendavi, 28. 06. 2019

Danijela HOZJAN

predsednica ZKD Lendava