VABLJENI NA PRIREDITVE TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

PROGRAM PRIREDITEV TVU 2019 – ZKD LENDAVA   V času od 10. maja do 30. junija 2019 bomo samostojno in  z našimi podizvajalci med drugim izpeljati tudi naslednje prireditve:   Zap. št. Naziv prireditve oz. aktivnosti Kraj dogajanja Datum prireditve MESEC MAJ Otvoritev TVU 2019 Okrogla miza seznanitev o dejavnostih TVU 2019  s kulturnim programom