ptr ptr   ptr sdr ptroznor sdrsdr

POROČILO – FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE OD 27. DO 31. 08. 2018

1. FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE

V okviru projekta FESTIVAL LJUBITELJSKE KULTURE, ki je trajal od 27. do 31.avgusta 2018, na stolpu Vinarium v Dolgovaških Goricah, se je predstavila ljubiteljska kultura iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Nastopile so folklorne skupine, ljudski pevci in godci, tamburaši, vokalne in ritmične skupine, romske folklorne in glasbene skupine, gledališke skupine ter literati in likovniki, kot sledi v tabelah.

PONEDELJEK, 27. AVGUST 2018 – NASTOP FOLKLORNIH SKUPIN
1.     DU Turnišče, Ženska folklorna skupina, Danica Kocet
2.     FD Prekmurje Lendava, prekmurska folklorna skupina, vodja
3.     KUD Mura Mursko Središče, hrvaška folklorna skupina , vodja Tihomir Benčić,
4.     FD Pozvačin Bistrica, prekmurska folklorna skupina, vodja Štefan Ščernjavič,
5.     Varstveno delovni center Lendava, odrasla prekmurska folklorna skupina Lendava, vodja Tatjana Bogdan,
6.     KD Mostje-Banuta, prekmurka folklorna skupina, vodja Polonca Štumpf
7.     FS Murakeresztur Madžarska, Madžarska folklorna skupina, vodja Erzsébet Kovácsné
8.     KD Štefan Raj Turnišče, prekmurska folklora
9.     RD Romano Jilo Dolga vas, folklorna skupina, vodja Nataša Horvat,
10.  KD Mostje-Banuta,  ritmičnaskupina GALAXI ,

 

TOREK, 28. AVGUST 2018 – NASTOP LJUDSKI PEVCI IN GODCI
1.     KD A.M.S. Renkovci, Renkovski pevci, vodja Avguštin Černi
2.     KPD Pedal Gomilica, pevci in godci Gomilički Dégaši, vodja Slavica Nedelko
3.     KD Petőfi Sándor Dolina, madžarski ljudski pevci, Szabo Ferenc
4.     TKD Močvirski tulipan Radmožanci, slovenski in madžarski ljudski pevci, vodja Helena Ilona Somi
5.     KD F.S. Finžgar Žižki, ljudske pevke, vodja Rebeka Bukovec
6.     Madžarski ljudski pevci iz Kiskanizse Madžarska, Kiskanizsai Polgári olvasókör ÁRVÁCKA dalköre, vodja Salamon SÁNDORNÉ
7.     TKD Močvirski tulipan Radmožanci, slovenske ljudske pevke, vodja Helena Ilona Somi
8.     KD Štefan Raj Turnišče, pevke ljudskih pesmi, vodja Tatjana Vuk Dravec,
9.     KD Hotiza, slovenski ljudski pevci, vodja Zinka Lebar, 051-323-511
10.  KD Renkovci, ljudske pevke, Renkovci, Marija Felbar,
11.  KD Bistrica, ljudska pevca, zakonca Donko
12.  KD Zarja Gaberje, slovenski ljudski pevci in godci Gaberski mantraši
13.  KTD Črenšovci, slovenske ljudske pevke
14.  DU Tišina, Vokalno instrumentalna skupina Cvetje v jeseni

 

SREDA, 29. AVGUST 2018 – NASTOP PEVSKIH ZBOROV, VOKALNIH SKUPIN, OKTETOV
1.     KPZ VITA Lendava, vodja Danijel Berden,
2.     Oktet Belmura Črenšovci, vodja Jožef Cvetko,
3.     Vokalna skupina Lirika Lendava , vodja Jože Gerenčer
4.     RD Ređina Dolga vas, romska pevska skupina Tri sestrice, Regina Olah,
5.     KUD MURA Mursko Središće, Ženska vokalna skupina Ftičice, vodja Marija Trstenjak,
6.     KD Petőfi Sándor Dobrovnik, Dobronaki Nótázók, vodja Varga Jože,
7.     KUD MURA Mursko Središće, Mešani pevski zbor, vodja Marija Trstenjak,

 

PETEK, 31. AVGUST 2018 – NASTOP GLEDALIŠKIH SKUPIN, LITERARNA DELAVNICA IN LIKOVNA KOLONIJA
1.     Madžarska otroška gledališka skupina DOŠ I. Lendava, vodja Gizella Koter
2.     KUD Kaštel Pribislavec, Dramska diletantska družina »ALKJap«, vodja Franjo Oreški,
3.     BOBRI, Sekcija Bistrica, slovenska gledališka skupina, 9323 Črenšovci, Jožica Šuster
4.     Madžarska gledališka skupina, KD Szunyogh Sándor Dolnji Lakoš, vodja Gizella Koter
5.     LITERARNA SKUPINA, ZKD LENDAVA – literarni večer na prostem – branje pesmi in proze iz zbornika Pobiralci rose 2017
6.     LIKOVNA SKUPINA, ZKD LENDAVA –Mednarodna likovna kolonija POGLED NA VSE ŠTIRI STRANI NEBA, Stolp Vinarium Lendavske Gorice – risanje na prostem, vodja likovnikov László Nemes iz Madžarske,

Na Festivalu ljubiteljske kulture je bilo 420 sodelujočih iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije, od tega prvi dan 10 folklornih skupin, drugi dan 14 skupin ljudskih pevcev in godcev, tretji dan 7 skupin pevskih zborov, oktetov in vokalnih skupin. V petek so se predstavile 4 gledališke skupine, ena iz Hrvaške in tri domače. Popoldan pa je bil literarni večer, kjer so se brali literarni prispevki domačih avtorjev iz zbornika Pobiralci rose 2016.

2.     LITERARNI VEČER NA STOLPU VINARIUMV okviru projekta Vinarium smo v petek, 31. 08. 2018, ob 17.00 uri, izvedli tudi literarni večer, kjer so sodelovali tudi gostje iz Srbije. Njihova literarna skupina deluje že vrsto let in s svojim prispevkom so polepšali tudi ta večer. Naši recitatorji in avtorji, pa so prebirali dela iz našega 5. Zbornika Pobiralci rose. Zraven pa je bila tudi glasbena točka gostujočega člana literarne skupine iz Srbije, Milorada Blizanca.

3.     MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA – POGLED NA VSE ŠTIRI STRANI NEBA

V četrtek in petek, to je 30. in 31. 08. 2018 je na stolpu Vinarium v Dolgovaških Goricah, potekala mednarodna likovna kolonija pod imenom Pogled na vse štiri strani neba. Sodelovali so likovniki iz petih držav, in to iz Madžarske, Hrvaške, Srbije, Avstrije in Slovenije. Skupaj je ustvarjalo 25 ljubiteljskih likovnikov, med njimi pa so bili tudi akademsko izobraženi. Vodil jih je Laszlo Nemes, akademski slikar, ki sicer vodi tudi likovne delavnice na ZKD Lendava. Razstava slik bo na ZKD Lendava v mesecu decembru 2018. Želimo pa pripraviti razstave tudi na Madžarskem in Hrvaškem ter po drugih krajih Slovenije.

 

V Lendavi, 03. 09. 2018                                                   Pripravila: Danijela Hozjan