POROČILO  – TEČAJ JEZIKA ESPERANTO

ZKD Lendava je skupaj z Železničarskim esperantskim društvom Maribor, Sekcijo Lendava, organizirala Tečaj jezika Esperanto v ponedeljek, 12. februarja 2018 od 13.00 do 15.00 ure, pod vodstvom esprantista Jovana Mirkoviča, predsednika ŽED Lendava. Prvo srečanje je bilo v prostorih ZKD, Glavna ulica 2.

Na tečaj je prišlo 6 oseb, ki so zainteresirane za učenje mednarodnega jezika Esperanto.

Vodja tečaja, g. Mirkovič, je uvodoma zbranim razložil namen učenja jezika Esperanto, kako je nastal in kakšne znalnosti ter prednosti ima sam jezik.

Tečaj se je izvajal na podlagi Učbenika Mednarodni jezik Esperanto, ki sta ga pripravila Gvozden Sredić in Karl Kovač, izdalo pa Železničarsko esperantsko društvo Maribor maja 2014.

Na 1. srečanju sta se obravnavali 1. in 2. Lekcija /LA UNUA LECIONO (I) (uvod, abeceda, izgovor in naglas) ter (-o, -a, mal-,-j) – Imena, ki se končujejo na o, so imena oseb, stvari, raznih pojmov ali živali, to so samostlniki; besede, ki se končujejo na –a, povedo, kakšne so te osebe, stvari, pojmi ali živali: to so torej pridevniki.

DSC09621 DSC09624 DSC09625 DSC09713 DSC09717 DSC09718

Na 2. srečanju smo ponovili 1. in 2. Lekcijo, nato pa obravnavali 3. in 4. Lekcija /LA UNUA LECIONO

(Osebni in svojilni zaimki, glagoli, sedanji čas) in (Člen la, glavnma aštevila, de).