Spoštovani!

POROČILO O DELU ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA ZA LETO 2017

Ljubiteljsko ustvarjanje ni poklic, ampak klic, ki nas nagovarja, da se izražamo, družimo in ustvarjamo. Je torej osnovna bit in temelj človekovega delovanja, je kultura v najširšem pomenu. Biti ljubiteljski ustvarjalec je odločitev za prijetno druženje in naporne vaje, za bogatenje okolja, povezovanje in izmenjavo znanja doma in po svetu. Čeprav se zdi, da je pomen ljubiteljske kulture težko izmerljiv, lahko njene pozitivne učinke čutimo na vsakem koraku.

mag. Igor Teršar,  direktor JSKD (TLK maj 2016)

Ljubiteljska kultura ima v slovenskem prostoru veliko vlogo, saj združuje ljudi, različnih narodnosti, verskih pripadnosti, ras in drugih prepričanj, ki težimo, da bo naš svet boljši in smo nepogrešljivi del naše družbene ureditve. Pesem, ples, literatura, igra, lutke in druge dejavnosti, nas združujejo in povezujejo, saj to delo opravljamo z veseljem in nesebičnim prepričanjem, da delamo dobro za vso skupnost. Narod brez kulture je mrtev narod, s kulturo pa lahko oživi še tako majhen delček našega obstoja.

Da ne bi šlo vse v pozabo, kar je bilo nekoč na našem področju ustvarjenega, zapetega, zaplesanega, zapisanega, poslikanega ali kako drugače ponazorjenega ljudskega izročila, pripravljamo skupaj s kulturnimi društvi različne dejavnosti. S tem želimo obuditi kulturno in narodno zavest vseh pripadnikov narodov in narodnosti na našem območju in nadaljevati z delom naših prednikov.

Zveza kulturnih društev Lendava in JSKD ki skrbita za ohranitev kulturnega izročila na področju UE Lendava, združujeta skupaj kulturna, mladinska in druga društva. Društva delujejo v sedmih občinah, in sicer v Lendavi, Črenšovcih, Turnišču, Odrancih, Veliki Polani, Dobrovniku in Kobilju. So aktivna in njihove dejavnosti segajo na različna področja ljubiteljske kulturne dejavnosti. Prav tako društva med seboj sodelujejo, prirejajo skupne prireditve, pripravljajo različne delavnice in srečanja, razstave, koncerte, izobražujejo svoje člane ter skrbijo za ohranitev ljudskega izročila na narodnostno mešanem področju. Nekatera društva ali njihovi člani dosegajo vrhunske uspehe na širšem slovenskem prostoru in se uspešno predstavljajo tudi v tujini. Pri tem pa skrbimo za njihovo povezovanje, obveščanje, koordinacijo in pomagamo pri njihovem delu in ustvarjanju ter povezovanju.

Obvestila, vabila na dogodke in prijavnice ter vsi dogodki o dejavnostih ZKD so bili skozi celo leto na voljo na naši spletni strani www.zkd-lendava.com, na facebooku – zkd lendava,  dosegljivi pa smo tudi na elektronski pošti.

LITERNI VEČERI (od januarja do novembra)

V mesecu januarju 2017 smo nadaljevali z literarnimi večeri z namenom povezati vse samostojne ustvarjalce z območja občine Lendava (in tudi širše) na literarnem in likovnem področju, obiskovalcem pa pričarati kar se da lepe večere.

 1. literarni večer je bil 19. januarja 2017, kjer so literati pisali na temo:

Pot do uspeha, Kako začeti leto, Ali se zadosti cenim?

 1. literarni večer je bil 22. februarja 2017, kjer so se recitirale pesmi in

brala proza na teme: Otožnost, Pust, Novo življenje.

 1. literarni večer je bil 22. marca 2017, kjer so se reitirale pesmi in brala proza na temo: Spomini,

Ogledalo, Sanje.

 1. literarni večer je bil v sredo, 19. aprila 2017, kjer so se recitirale pesmi in brala proza na teme:

Kaj bi radi postali? Naš odnos do sveta, Kako postati dober človek?

 1. literarni večer je bil v torek, 16. maja 2017, ko so recitatorke in avtorice svojih del recitirale

različne pesmi in brale prozo na teme: Nasilje v svetu, Je delo vrednota? Spomikni na minule dni,

Opis (in oznaka) osebe ali opis pokrajine.

 1. literarni večer je bil v torek, 20. junija 2017, kjer so se brale pesmi in proza na teme: Basen in

Prevara.

 1. literarni večer je bil v sredo, 20. septembra 2017 na temo počitnice in doživetja.
 2. literarni večer je bil v sredo, 18. oktobra 2017, kjer so se recitirale pesmi in brala proza na teme:

Jesenska melanholija, Predstavljam vam… knjigo, Miti in legende o Lendavi.

 1. literarni večer pa je bil posvečen predstavitvi novega 5. zbornika Pobiralci rose v lendavski sinagogi v petek, 10. novembra 2017 ob 17.00.

Večere so popestrili tudi nekatere glasbene in gledališke skupine, tako da je bilo vzdušje še bolj prijetno.

Avtorji, ki so prispevali svoje prispevke in se udeleževali literarnih srečanj, so bili: gospe Olga Paušič, Lidija Alt, Biserka Sijarič, Slavica Zver, Janja Magdič, Verona Avguštin,  Judit Zagorec Csuka,  Zlatka Frajzman, Danijela Hozjan, Nataša Horvat, Anita Szunyog, Gizela Koter, Andrea Schneider, Petra Jovanovska, Jerica Trojak ter gospodje Franc Koren, Aleksander Ružič, Milan Hajdinjak. Pesmi in prozo so na srečanjih brale: Kristina Szőke, Jasna Bači, Jerica Trojak, Anica Varga, Anita Grah in Martina Tivadar. Literarna srečanja so z razstavami svojih del popestrili Mladen Palić iz Martina na Muri, Hrvaška, Tamara Špitaler Škorič iz Pinc, Marjana Kmet in člani Mini likovne kolonije na Lendavski trgatvi 2017. Fotografsko razstavo pa je prispevala Tatjana Bogdan.

Vsaka naša postaja je bila srečanje, druženje, spoznavanje česa novega in zanimivega s končnim namenom postati boljši, poln novih idej, zanimivih in lepih doživetij, ki jih lahko v knjižni obliki  prenašamo na ljudi dobre volje, saj v tem mozaiku besed  brez težav  vsak najde nekaj za svojo dušo.

 SPOMIN NA LENDAVSKE JUDE

 Zveza kulturnih društev Lendava je skupaj s Kulturnim društvom Lendava v četrtek, 26. 01. 2017 v prostorih ZKD Lendava, pripravila prireditev Spomin na lendavske Jude in žrtve holokavsta.

Pred pričetkom prireditve ob 16.00 uri smo na Židovskem pokopališču v Dolgi vasi prižgali svečo v spomin vsem umrlim lendavskim Židom. Nato smo obiskali na DOŠ I v Lendavi, kjer smo si v Spominskem parku žrtvam II. svetovne vojne ogledali spominske table. Član Kulturnega društva Lendava, g. Bračič, je podala kratko obrazložitev spominskih tabel.

V prostorih ZKD Lendava pa smo pripravili predavanje z naslovom Spomin na lendavske Jude, ki ga je izvajal univ. dipl. zgodovinar in geogr. Dejan Süč. Kot častno gostjo smo na srečanje povabili še gospo Evo Božanič, potomko lendavskih Židov, ki sedaj živi v Murski Soboti.

Slavnosti se je udeležila tudi gospodarska atašejka dr. Ildikó Kovács iz Urada veleposlaništva Madžarske v Lendavi.

Namen teh prireditev je bil, da se spomnimo Judov, ki so živeli, ustvarjali in delali v Lendavi ter so pokopani na Židovskem pokopališču v Dolgi vasi. Prav tako smo se spomnili žrtev holokavsta in življenja ter trpljenja Židov celega sveta.

Pri prižiganju sveče na Judovskem pokopališču v Dolgi vasi je bilo prisotnih 14 oseb iz različnih društev in krajanov.

Pri Osnovni šoli I Lendava, kjer je postavljen Spomonski park žrtvam II. svetovne vojne, predvsem Judom, se je zbralo okrog 20 oseb. Prisotni so bili tudi mediji, to je Madžarska televizija, ki je posnela vse tri dogodke in jih objavila v oddaji Hidak – Mostovi.

Na predavanju o lendavskih Judih, ki ga je imel Dejan Süč, pa je bilo prisotno 27 obiskovalcev iz različnih društev, inštitucij in zavodov ter seveda posameznikov iz območja občine Lendava, ki so želeli bolje spoznati življenje in delo lendavskih Židov.

USTVARJALNI NATEČAJ V TURNIŠČU

V mesecu decembru 2017 so Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, JSKD, OI Lendava in ZKD Lendava razpisali Literarno-likovni-multimedijski ustvarjalni natečaj 2017 v Turnišču.

Do konca januarja 2017, ko je bil natečaj končan se je prijavilo naslednje število ustvarjalcev v naslednjih kategorijah:

 1. Literarna dela osnovnošolcev – nižja stopnja 5 prijavljenih,
 2. Literarna dela osnovnošolcev – višja stopnja 35 prijavljenih,
 3. Literarna dela mladih – do 25 let, 2 prijavljena,
 4. Literarna dela odrasli 21prijavljenih,
 5. Likovna dela predšolski otrok – vrtec 23 prijavljenih,
 6. Likovna dela osnovnošolcev – razredna st. 19 prijavljenih,
 7. Likovna dela osnovnošolcev – višja stopnja 28 prijavljenih,
 8. Likovna dela odrasli 16 prijavljenih,
 9. Multimedijska ustvarjalnost 6 prijavljenih.

Skupaj se je na natečaj prijavilo 155 ustvarjalcev iz vseh kategorij.

Iz vsake kategorije so se izbrala najlepša in najboljša dela ter se prvim trem podelile nagrade iz priznanja, skupaj 30.

Osrednja slovesnost je bila v nedeljo, 5. februarja 2017 ob 15.00 uri, v sklopu praznovanja kulturnega praznika, v kulturni dvorani v Turnišču.

Po končanem kulturnem programu pa je sledil ogled razstave v društvenih prostorih v dvorani občinske zgradbe v Turnišču.

DELAVNICA IZDELAVE PIRHOV IN VELIKONOČNIH IZDELKOV

ZKD Lendava je letos organizirala že 9. Delavnico izdelave pirhov in velikonočnih izdelkov, in sicer 15. in 16. februarja 2017 v času med 16.00 in 18.00 uro na sedežu ZKD Lendava. Delavnice se je v omenjenih dneh udeležilo, prvi dan 35 drugi dan pa 27 udeležencev iz različnih kulturnih in drugih društev, ki so povezani v ZKD ter ostali ljubitelji ročnih del iz območja občine Lendava.

Prvi dan, v sredo, 15. februarja 2017 smo pod mentorstvom Karoline Utroša najprej v kalupe z različnimi motivi vlivali mavec, naslednji dan smo izdelke vzeli iz kalupov in jih različno pobarvali. Služili pa bodo kot podstavki za

Tega dne smo pod vodstvom Elizabete Tibaut iz Hotize izdelovali tudi košarice za pirhe iz raznobarvnih fasadnih mrežic. Najprej smo narezali mrežice – kvadrate v velikosti 10 x 10 cm, nato smo narezali raznobarvne darilne trakove, ki smo jih zalepili okrog mrežice. Za velikonočno košarico je bilo potrebno narediti 4 takšnih kvadratov. Ko smo imeli kvadrate zalepljene s trakovi smo jih zvili na enem koncu zalepili ter jih pritrdili. Vzeli smo okrogel podstavek iz trdega papirja in vse upognjene kvadrate na enem koncu zalepili nanj. V košarico smo dali pirhe.

Naslednji dan, to je v četrtek, 16. februarja 2017, pa so se pod vodstvom Karoline Utroša izdelovali pirhe s salvetno tehniko, pirhe z leplenjem različnih perlic ter različne velikonočne motive.

Za salvetno tehniko smo potrebovali različne salvete, plastična jajčka, lahko so tudi izpihana redna jajca. Uporabi se samo vrhnja plast salvete, ki se izreže in se zalepi na jajčko z lepilom in tako dobimo različne pirhe v različnih odtenkih.

Za izdelavo pirhov s čipkami, pa smo potrebovali izpihano jajce, lahko je tudi plastično, na katerega smo lepili trakove čipk in jih po potrebi tudi okrasili s perlicami. Nekateri so na jajčka nanašali tudi druge okraske.

Vlitke iz mavca smo tudi tega dne najprej pobrusili in jih pobarvali z različnimi motivi, da bodo služili svojemu namenu (podstavek za pirh ali figurice).

Vsi izdelki, narejeni na tej delavnici, so bili razstavljeni v prostorih stare trgovine Mercator, na Glavni ulici 31 v Lendavi, na prireditvi razstava Pirhi, vino in velikonočni izdelki v času od  6. do 9. aprila 2017.

ŠTUDIJSKI KROŽEK –  PREBUJAJOČA POMLAD OB VELIKONOČNIH PRAZNIKIH IN LITERARNI VEČERI

V letu 2017 smo v mesecu februarju in marcu začeli kar z dvema študijskima krožkoma, in sicer Prebujajoča pomlad ob velikonočnih praznikih in Literarni večeri. V ta namen smo organizirali več delavnic, med drugimi tudi dve delavnici, in sicer 15. in 16. februarja 2017 ter literarne večere vsak mesec v letu. Na delavnicah smo izdelovali različne velikonočne izdelke, od pirhov, zajčkov, butaric, voščilnic in drugih okraskov. V ta namen smo imeli tudi likovno delavnico, kjer so otroci in tudi starejši risali različne velikonočne motive. V Študijskem krožki, ki ga je vodila Karolina Utroša, ki je usposobljena mentorica za študijske krožke, so sodelovali delavci ZKD Lendava in drugi člani iz različnih kulturnih društev.

Študijski krožek smo nadaljevali v mesecu oktobru 2017.

USTVARJALNI NATEČAJ – RISANJE STARIH VODNJAKOV

Februarja 2017 je ZKD Lendava razpisala Likovno ustvarjalni natečaj 2017 – RISANJE STARIH VODNJAKOV, in sicer v kakršnikoli risarski tehniki na formatu risalnega lista A 3.  Na natečaju lahko sodelujejo različni ustvarjalci, to je otroci iz vrtcev in učenci osnovnih šol, kulturnih in drugih društev ter posamezniki iz različnih krajev. Razpis se je zaključil 30. aprila 2017. Podelitev zahval, priznanj pa je bila v soboto, 27. maja 2017 ob 17.00 uri, ko je bilo v kulturnem domu srečanje in predstavitev kulturnih društev, ki so povezana v ZKD Lendava. Prispelo je 52 risbic, ki so jih risali otroci iz vrtcev in osnovnih šol iz področja UE Lendava. Nekaj risb so poslali tudi starejši člani društev. Vsak sodelujoči je dobil zahvalo in skromno darilo.

NASTOP FOLKLORNIH SKUPIN V HOTELU LIPA V LENDAVI

Glede sodelovanja na kulturnem področju smo podaljšali pogodbo o sodelovanju s podjetjem SAVA Turizem d.d., PE Terme Lendava in jim ponudili program naših folklornih in godčevskih skupin na njihovih prekmurskih večerih, ki jih pripravljajo ob četrtkih in ob različnih praznikih. V prvih  mesecih 2017 je nastopilo 8 skupin, od tega 7 odraslih folklornih skupin ter dve godčevski skupini.

 NASTOPI RAZLIČNIH SKUPIN KD V DOMU  STAREJŠIH LENDAVA

Z željo, nastopiti tudi za stanovalce Doma starejših v Lendavi, smo se povezali z direktorjem Doma in se dogovorili za nastope skozi celo leto 2017.  Vsaki skupini smo poslali vabilo in odzvalo se je 18 skupin. Skozi celo leto bodo nastopili madžarski ljudski pevci iz Gaberja, Doline, Čentibe, slovenski ljudski pevci iz Žižkov, Velike Polane, Renkovcev in Hotize. Program bodo popestrili še pevski zbor Nimam čas iz Lendave, KPZ Vita iz Lendave in Dobronaki nótázók iz Dobrovnika, pevski zbor iz Radmožanec, slovenski ljudski pevci in godci Gaberski Mantraši in Gledališka skupina Mladi varašanci iz OŠ Turnišče.

 1. SREČANJE LITERARNIH USTVARJALK V KNJIŽNICI LENDAVA

 Ob Dnevu žena želimo, v sodelovanju s Knjižnico Lendava, našim literarnim ustvarjalkam, ki sodelujejo na naših literarnih večerih, ob Dnevu žena pripraviti lep sprejem ob prebiranju njihovih literarnih prispevkov. Srečanje je bilo v četrtek, 9. marca 2017 ob 18.00 uri v Knjižnici Lendava. Sodelovale so Biserka Sijarič, Lidija Alt, Zlatka Frajzman Pupa, Zagorec Csuka Judit, Koter Gizella in Danijela Hozjan. Kristina Szőke in Jasna Bači pa bosta recitirali pesmi in brale prozo,  od prej navedenih literarnih ustvarjalk.

 NOČ KNJIGE

ZKD Lendava tudi letos pripravlja program ob prireditvi Noč knjige. Predstavili smo naš zbornik Pobiralci rose – Literarni večeri 2016. Predsednica ZKD Lendava, Danijela Hozjan, je na kratko predstavila zbornik, nato pa so recitatorke recitirale pesmi in brale prozo iz omenjenega zbornika. S to prireditvijo želimo skupaj s Knjižnico Lendava obuditi željo do branja knjig.

 RAZSTAVA PIRHI, VINO IN VELIKONOČNI IZDELKI

 Zveza kulturnih društev Lendava jev sodelovanju s kulturnimi in vinogradniškimi društvi oripravila 11. mednarodno razstavo pod imenom PIRHI, VINO in VELIKONOČNI IZDELKI. K sodelovanju smo povabili tudi razstavljalce iz Madžarske in Hrvaške in drugih krajev Slovenije. Naši razstavljalci so se potrudili in pripravili zelo pestro razstavo, ki bo na ogled od četrtka 6. pa vse do nedelje 9. aprila 2017.

Letos smo se odločili, da razstavo pripravimo malo drugače, in sicer želimo predstaviti kulturno dediščino narodov in narodnosti, ki živijo na območju Občine Lendava. Tako razen vezenin, prtičkov in pirhov razstavljamo tudi folklorna in druga oblačila, ki so jih uporabljali naši predniki, prav tako tudi različne izdelke v gospodinjstvu in pri delu. Razstavo so za vas pripravile članice ročnih del iz kulturnih društev Petišovci, Čentiba, Dolga vas, Gaberje, Genterovci, Kapce, Radmožanec, Žižkov, Hotize, Lendave, VDC Murska Sobota, enota Lendava, Društvo zbirateljev Pomurja Lidva, Društvo upokojencev Lendava, Izobraževalno ustvarjalno društvo Lendava, HKD Pomurje Lendava, Društvo za razvoj podeželja Pomelaj Lendava, Zavod Zarum Lendava, Vrtec Lendava in ZKD Lendava.

K sodelovanju smo povabili tudi goste iz Madžarske in Hrvaške. Tako se s pirhi in različnimi velikonočnimi izdelki predstavljajo posamezniki in skupine iz Lentija, Zalaszombatfa, Zalaegerszega, Čakovca, Podturna in Murskega Središča.

Iz različnih krajev Slovenije pa razstavljajo pirhe v različnih tehnikah izdelave ter izdelke iz ličja, volne, lesa in drugih materialov. Skupaj razstavlja  45 razstavljalcev iz Slovenije, Madžarske in Hrvaške.

Da povesta svoje mnenje o naši razstavi bomo v goste povabili tudi etnologinjo Jelko Pšajt iz Pokrajinskega muzeja Murska Sobota in dr. Mário Kepéné Bihár, etnologinjo in zgodovinarko iz Lendave,

Vinogradniki iz vinogradniških društev Čentiba in Lendava so pripravili tudi pokušino vin iz našega vinorodnega okoliša. Našlo pa se je tudi nekaj domačih mesnih in pekovskih dobrot.

Da bo dogajanje na razstavi še bolj pestro, so vsak dan ob 16. uri veselo vzdušje naredile domače in tuje skupine iz kulturnih društev ter otroci iz vrtca Lendava, ki so nastopili v petek, 7. aprila 2017 ob 11.00 uri s slovensko in madžarsko folklorno skupino, gledališko predstavo in pevskim zborom, skupaj 25 skupin. V dneh razstave je nastopilo skupin iz domačih društev in tujih skupine z Madžarske ter Hrvaške.

Ob predstavitvi navedenih velikonočnih izdelkov želimo ohraniti običaje in kulturno dediščino naših prednikov v duhu bližajočih  praznikov.

S takšnim načinom sodelovanja želimo povezati kulturo več narodov in narodnosti, ki živijo na našem območju, društva spodbuditi k sodelovanju in ohranjanju kulturne dediščine, obiskovalcem, ki jih je bilo  skupaj z nastopajočimi cca 900, pa ponuditi kar se da veliko lepih trenutkov in dobrega počutja ob ogledu razstave ter degustaciji izvrstnih vin naših vinogradnikov in pokušini pekovskih in mesnih dobrot.

Naj nas skupno druženje na takšnih ali podobnih prireditvah povezuje, v nas prebudi nekaj lepega, koristnega. Ustvarjalni duh se naj rodi v vsakem izmed nas, še posebej v tem času, ko iščemo nove poti za boljši jutri.

SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROSLAVE OB DNEVU ROMOV

 Vsako leto se na območju občine Lendava pripravi proslava ob Dnevu Romov. Letos smo se dogovorili, da bi ZKD Lendava bila koordinator te prireditve skupaj z vrtci in osnovnimi ter srednjo šolo, skupaj 9 ustanov. Srečanja so bila v dvorani ZKD, kjer smo se dogovorili o programu, scenariju, nastopajočih, o gostih in pripravi odra ter najemu dvorane kulturnega doma Lendava. Svečana prireditev je bila v petek, 7. aprila 2017 v kulturnem domu Lendava.

Dogovore za naslednje leto za Dan Romov 2018 pa smo že začeli v mesecu septembru in oktobru ter se dogovorili o glavnem kooridatorju, o temi ter programu nastopajočih.

DELAVNICE – ZAVOD ZA SOCIALNI RAZVOJ MURSKA SOBOTA so.p.

 ZKD Lendava je v mesecih april, maj in junij v sodelovanju z Zavodom za socialni razvoj Murska Sobota so.p., v prostorih ZKD Lendava, organizirala dve različni delavnici. Delavnici sta se izvajali vsak teden, mesečno štirikrat, udeležile so se članice ročnih del iz kulturnih društev Občine Lendava, prostovoljke in nekatere zainteresirane osebe. Na vsaki delavnici je sodelovalo od 9 do 12 oseb.

 1. POROČILO 4. TLK 2017 – ZKD LENDAVA

V Tednu ljubiteljske kulture, ki je letos trajal od 12. do 22. maja 2017 je Zveza kulturnih društev Lendava že četrtič sodelovala in v sodelovanju s kulturnimi društvi, pripravila kar 32 različnih prireditev, to je od kulturnih, športnih prireditev ter predavanj in obletnic. V tem času je imela ZKD kar 7 lastnih prireditev, in sicer 35. Literarni večer, razstavo risb Ustvarjalnega natečaja, Srečanje kulturnih društev, ogled Romske vasi in spoznavanje romske kulture, delavnice šivanja madžarskih vzorcev in šivanja krpank, sodelovala kot soorganizator na Tekmovanju mladinskih in odraslih slovenskih godb in organizirala različna srečanja in bila prisotna tudi na drugih prireditvah, ki so jih v omenjenem času pripravila društva.

 1. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2017

Zveza kulturnih društev Lendava, kot koordinator  sodeluje v TVU že 14 let. Letos pa že tretjič kot tematski koordinator v sodelovanju  s 33 društvi in  tremi podjetji (SVIS, POMELAJ, Banka Lendava in VDC), to je skupaj z ZKD 36 ustanov. ZKD Lendava je imela 8 lastnih aktivnosti, ostali pa skupaj 54, tako je vse skupaj izvedenih 62 aktivnosti od kulturnih, športnih prireditev, delavnic, razstav, literarnih večerov, srečanj, predavanj in še bi lahko kaj našli. Na prireditvah v koordinaciji je sodelovalo preko 3.000 udeležencev, na prireditvah TVU, ki jih je pripravila ZKD Lendava pa 450.

Omenjeni podizvajalci so organizirali različne dogodke na različnih lokacijah UE Lendava in občin Lendave, Turnišča, Velike Polane, Črenšovec in ostalih krajev Slovenije.

Naš Zveza združuje že 67 kulturnih, mladinskih in drugih društev v katerih na območju 7 občin deluje na različnih kulturnih področjih preko 2200 članov. Vsako leto jim pomagamo pri pripravi različnih prireditev, jih spodbujamo, da ohranjajo kulturno dediščino svojih prednikov v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, romskem in srbskem jeziku, saj je naše območje prepleteno z različnimi narodi in narodnostmi, ki že vrsto leto zelo dobro sodelujejo med seboj in pripravljajo tudi skupne prireditve. O vseh novostih, dogodkih in prireditvah, prav tako tudi o spremembi zakonodaje jih sproti obveščamo po elektronski pošti ali tudi po navadni. Vse informacije lahko dobijo tudi preko telefona, našega facebooka in spletne strani. Še posebej pa jih vsako leto kot koordinator -vabimo k skupnem sodelovanju TVU, kot naše podizvajalce.

Program, ki smo ga skupno načrtovali in usklajevali v TVU za leto 2017 je bil raznolik na različnih področjih in namenjen različnim generacijam ter ciljnim skupinam, z nalogo, da se vsi nekaj naučimo in podpiramo sožitje med generacijami, narodi in narodnostmi na našem področju.

Prireditve, ki smo jih letos prijavili v okviru TVU so bile namenjene vsem ciljnim skupinam, tako otrokom, mladini, starejšim, invalidom in tudi upokojencem, saj so društva sestavljena prav iz vseh teh ciljnih skupin.  Zato lahko  vsak  najde svoj košček v tem mozaiku prireditev in se nauči tudi različnih in raznolikih metod učenja in tehnologij, to je od različnih delavnic ročnih del, prireditev ob različnih praznikih, petja v zborih, učenja različnih ljudskih pesmi, plesa prekmurske, madžarske, hrvaške in romske folklore, prikaz različnih ročnih spretnosti, v gledaliških skupinah prikaz starih običajev in življenja naših prednikov,  obujamo spomin na naše pisatelje in pesnike, pripravljamo literarne večere, učenja različnih jezikov, med drugimi tudi jezik esperanto in prisotni bomo na proslavi učencev popoldanskega pouka hrvaščine. Prav tako smo poskrbeli za športne aktivnosti v obliki različnih pohodov v naravnem okolju in skrbeli za zdravo prehrano. Vsako leto se na to temo vrstijo različna predavanja glede divje prehrane in samooskrbo z njo, nabiranja hrane, kuhanje po starih receptih, priprave različnih napitkov in sokov. Skrb za pitno vodo in seveda ohranjanje narave in zdravega načina življenja.

 1. PROJEKT – RADI PIŠEMO Z ROKO

 Zveza kulturnih društev Lendava je sodelovala v projektu TVU 2017 Radi pišemo z roko. Na naših prireditvah v mesecu maju smo prisotne povabili, da naj nekaj svojih misli utrnejo na papir. Pubudo, da bi se naj več pisalo z roko, so z veseljem sprejeli, tako mladi, kakor tudi starejši. Razen naših članov so se k akciji pridružili tudi akademski slikarji, profesorji, biologi, novinarji, direktorji zavodov, literati, recitatorji, gledališčniki, preprosti ljudje visoke starosti, mladina in otroci.

Upamo, da smo navdušili še druge obiskovalce, da so pisali na roko. Želimo, da bo takšnih akcij še več.

7. TEKMOVANJE MLADINSKIH GODB IN 37. TEKMOVANJE SLOVENSKIH GODB

 V petek, 19. in v soboto 20. maja 2017 je bilo v gledališki in koncertni dvorani Lendava 7. Tekmovanje mladinskih godb in 37. Tekmovanje slovenskih godb. Z Občino Lendava in s Turistično zvezo Lendava vabi sem se dogovorila za brezplačno koriščenje Sinagoge in Gledališke in koncertne dvorane Lendava. Prav tako za brezplačno bivanje in prehrano za dirigente in pripravljalni odbor. Občina Lendava je za vsakega dirigenta in člana pripravljalnega odbora pripravila posebna darila. Z naše strani smo poskrbeli za pripravo odra, hostese in pomoč na odru ter pri pogostitvi.

V petek ob 18.00 uri so na 7. Tekmovanju mladinskih godb nastopili:

 • v kategoriji A – MLADINSKI PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE DOMŽALE
 • V kategoriji B – PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN – KOŽELJSKI VELENJE

V soboto ob 9.30 so na 37. Tekmovanju slovenskih godb nastopili:

Koncertna težavnostna stopnja

 • LAŠKA PIHALNA GODBA
 • PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE

Ob 14.00 uri pa naslednje godbe na 2. težavnostni stopnji:

 • PIHALNI ORKESTER ŽELEZARJEV RAVNE
 • PIHALNI ORKESTER MAREZIGE
 • PIHALNI ORKESTER RUDNIKA MEŽICA
 • PIHALNI ORKESTER LESCE

V dveh dneh je nastopilo 8 godb, skupaj cca 700 nastopajočimi. Rezultati, ki so jih dosegle skupine so na spletni strani JSKD.

 1. USTVARJALNI NATEČAJ 2017 – RAZSTAVA

V soboto, 27. maja 2017 je ZKD Lendava organizirala razstavo risb iz Ustvarjalnega natečaja, ko so otroci iz vrtcev, šol in starejši risali studence oz. vodnjake. Prispelo je 52 za IV. različne kategorije risb iz celega območja UE Lendava. Na otvoritvi ob 17.00 uri smo pod vodstvom akademskega slikarja Laszla Nemes, organizirali risanje z voskom na večje bele formate A3. Vsakemu udeležencu smo podarili zahvalo in skromno darilo.

 PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUŠTEV

V soboto, 27. maja 2017 ob 18.00 uri, je Zveza kulturnih društev Lendava organizirala 9. Predstavitev kulturnih društev pod imenom Medgeneracijsko sožitje med društvi, ki se je izvedla tudi v sklopu 22. obletnice Tedna vseživljenjskega učenja v katerem sodelujemo mi in društva že vrsto let.

Omenjeni projekt je pomemben za kulturne ustvarjalce, še posebej tiste, ki delajo na področju ljubiteljske kulture. S tem želimo doseči še boljšo prepoznavnost našega dela na kulturnem področju in se predstaviti javnosti kot živ člen verige, ki je pomemben za dobrobit naše družbe, čeprav je večkrat potisnjen v pozabo.

Skupine iz kulturnih društev so se predstavile z ljudskimi pesmimi, plesom, kratkimi gledališkimi predstavami in folkloro v slovenskem, madžarskem in romskem jeziku.

Program:

 1. Gledališka skupina Mladi varašanci, OŠ Turnišče
 2. KD Trimlini, madžarski ljudski pevci
 3. KD Mostje-Banuta,  ritmična skupina
 4. KD Zarja Gaberje, madžarski ljudski pevci
 5. VDC Murska Sobota-Lendava, odrasla prekmurska folklorna skupina
 6. KD F.S.F. Žižki, ljudske pevke
 7. KD Zarja Gaberje, gledališka sekcija
 8. KD Mostje-Banuta, prekmurska folklorna skupina
 9. TKD Močvirski tulipan Radmožanci, ljudski pevci
 10. KD Petöfi Sándor Dolina, madžarski ljudski pevci
 11. KD Zarja Gaberje, slovenski ljudski pevci in godci, Gaberski Mantraši
 12. KD Ferdo Godina Bistrica, ljudski pevci
 13. Glasbeno društvo Art Music Trnje – glasbena skupina

Na prireditev se je prijavilo 13 kulturnih društev, skupaj s cca 100 nastopajočimi.  Skupine so pripravile pester program  in prikazale kako ohranjajo kulturno izročilo svojega kraja.

V sklopu te prireditve pa smo v avli kulturnega doma pripravili razstavo risb iz Ustvarjalnega natečaja 2017, kjer so sodelovali otroci iz vrtcev, osnovnih šol iz različnih krajev Slovenije, prav tako tudi člani kulturnih društev in zavodov ter nekateri posamezniki. V avli kulturnega doma je bilo na ogled 52 risb na temo studenci – vodnjaki. Vsakemu sodelujočemu smo, pred kulturnim programom ob 17.00 urei, ko je bila otvotitev razstave, podelili tudi zahvale ter skromne nagrade.

Program, ki ga je povezovala Elvira Vaupotič Göncz, si je ogledalo cca 250 obiskovalcev. Fotografije iz celotne prireditve je pripravila naš sodelavec iz ZKD Lendava.  V avli kulturnega doma pa smo pripravili tudi skromno pogostitev in končali s pesmijo ob 21.00 uri.

 NASTOP IN GOSTOVANJE V HOTELU SNOVIK PRI KAMNIKU

 Na podlagi povabila g. Ivana Hribarja, prokurista hotela Snovik pri Kamniku, je Zveza kulturnih društev Lendava organizirala nastop dveh folklornih skupin, in sicer sta nastopili folklorna skupina Folklornega društva Pozvačin Bistrica in folklorna skupina Romskega društva Romano Jilo iz Dolge vasi. Namen srečanja je bil nastop pred Kolesarskim tekmovanjem, ki se vsako leto organizira pred hotelom Snovik.

Tako smo se v soboto, 17. junija 2017 udeležili tega srečanja in ob 12.00 uri sta folklorni skupini nastopili pred hotelom Snovik in v hotelu. Zaplesali sta dva spleta, prva prekmurskih plesov, druga pa romskih. Občinstvo ju je sprejelo s toplim aplavzom in bilo navdušeno nad plesom in folklornimi oblekami.

Razen naših folklornih skupin so nastopili tudi na novo ustanovljeni godbeniki iz Tuhinjske doline, to so bili domačini, ki so se zelo lepo predstavili.

SODELOVANJE NA PRAZNIKU SV. ŠTEFANA V ŽUPNIJSKI CERKVI V LENDAVI

 Na prošnjo g. župnika Martina Dolamiča Konrada iz Župnije Lendava, so se v nedeljo, 20. 08. 2017 ob 10.00 uri člani kulturnih društev, ki so povezani v ZKD Lendava, udeležili prireditve in svete maše za praznik Svetega Štefana, ki je bila v pred in v župnijski cerkvi Sv. Katarine Aleksandrijske v Lendavi. V procesiji je sodelovalo 14  društev ZKD Lendava, iz vsake skupine najmanj 2 ali več udeležencev v slovenskih, madžarskih, hrvaških in romskih narodnih nošah. Skupaj bo 43 udeležencev. Seznam je priložen poročilu.

JENAMENAFEST V ČRENŠOVCIH

Turistično in kulturno društvo Črenšovci je od 17. do 19. Avgusta 2017 pripravilo kulturno in turistično prireditev JENAMENAFEST v Črenšovcih. V omenjenih dneh so se predstavile šole, vrtci in društva. Pomembno vlogo je odigral Folklorni festival, kjer so nastopili člani domačega društva in folklorne skupine iz Hrvaške in Avstrije. Vsak večer pa so prireditev popestrile glasbene skupine.

BOGRAČIJADA

V okviru Festivala Vinarium, ki je letos potekal od 23. 8. do 2. 9. 2017, so društva, ki so povezana v Zvezo kulturnih društev Lendava letos že sedmič sodelovala na prireditvi BOGRAČFEST 2017. Letos je že tretjič tudi ZKD Lendava prijavila svojo ekipo za kuhanje bograča.

Na prireditev, ki je bila 26. avgusta 2017, se je letos prijavilo 6 kulturnih društev, in sicer: HKD Pomurje iz Lendave, KD Petőfi Sándor Dolina –Völgyifalu, Romsko društvo Romano Jilo Lendava, Železničarsko esperantsko društvo, Sekcija Lendava, KD Trimlini in Društvo vinogradnikov Čentiba.

Vse skupine so na tekmovanju v kuhanju prekmurskega bograča, ki je potekalo na Glavni ulici v starem mestnem jedru Lendave, pokazale svoje veščine v kuhanju in tudi urejenosti stojnice ter zraven zaplesale in zapele domače viže.

ZKD Lendava je osvojila bronasto priznanje za kuhanje bograča.

SEPTEMBER

LENDAVSKA TRGATEV

 DOGAJANJE PRED POVORKO 2. SEPTEMBRA 2017 OB 11.30 URI

Ob Dnevu ljubiteljske kulture Občine Lendava, ki spada pod okrilje Festivala Vinarium in na prireditvi Lendavska trgatev, smo želeli, da se dogajanje še bolj popestri že pred povorko, zato se je ob10.30 uri pripravil kratek kulturni program, kjer so nastopili: cimbalist Dani Kolarič iz Beltinec, Lucija Šetar iz TKD Radmožanci in članici Kolesarskega kluba Varaški šujstri iz Turnišča s skečem o kolesarjih.

Zraven odra pa so se predstavili likovniki v mini likovni koloniji, in sicer so slikali različne motive. Veselo razpoloženi likovniki, kot so: Német László, Marjana Kmet, Tamara Špitaler Škorič, Ludvik Žižek, Mladen Palić, Zorica Vinko Šimunič in Marija Pavlič, so popestrili dopoldan pred povorko. Likovna dela pa bodo razstavljena v prostorih ZKD Lendava ves mesec september.

POTEK  DOGAJANJA:

Letošnja, 38. Lendavska trgatev, je bila v soboto, 2. septembra 2017 in je potekala takole:

 • Od 9.30 do 10.30 zbiranje udeležencev povorke v ulici Slomškovo naselje v Lendavi
 • od 11.00 do 13.00 ure povorka skozi staro mestno jedro Lendave od Glavne ulice 93 do Mlinske ulice (Arma proti kulturnemu domu)
 • med 9.30 in 10.00 uro srečanje predstavnikov KS in društev, ki so sodelovali v programu, pogostitev pri mestni hiši in skupna fotografija vseh navzočih,
 • med 30 in 13.30 uro postanek vozil na ulici od Dvojezične srednje šole do Eurospina v Lendavi.
 • Od 00 do 17.00 ure – ponudba domačih vin in kulinarike po Mlinski ulici in na parkirišču hotela Elizabeta,
 • Od 13.00 do 16.00 – folklorni festival Kulturna dediščina v pesmi in plesu na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava.
 • Od 11.00 do 15.00 ure – animacije za otroke v parku Roža Lendave in od 15.00 do 17.00 ob stolpu Vinarium v Lendavskih Goricah. Program je pripravil Vrtec Lendava.
 • Stojnice od 8.00 do 15.00 na Mlinskli ulici pri okrepčevalnici Bella Venezija.
 • Od 15.00 ure naprej pa do 01.00 ure – glasbeni program pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah. Najprej s skupino Skok, nato pa z Mladimi Gamsi.

PRIKAZ NA VOZOVIH:

Pred vsako skupino sta dva člana nesla napis KS ali društva, ki se je predstavilo z vozom.  Vozila (traktorji) so se predstavila po obrnjenem abecednem vrstnem redu, tako da so povorko z vozovi začeli člani KS Trimlini, KS Radmožanci, Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju iz Benice, Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci, KD Mostje-Banuta, KS Lendava in DPZ Lendava, KS Kot, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Hotiza, KS Gornji Lakoš, KS Gorice pri Lendavi, KS Genterovci, KS Gaberje, KS Dolga vas KS Dolnji Lakoš in KS Čentiba, povorko pa so  končali člani KD Hare Krišna. Vse skupaj je bilo 19 vozov, ki so predstavljali različne ljudske običaje in navade ter dela v vinogradu in na polju. Povorka je bila zelo pestra in vsaka skupina se je potrudila, da prikaže svoj nastop kar se da kvalitetno.

Nekatera društva ali KS so v povorko povabile tudi pobratene skupine iz Madžarske, Hrvaške ali drugih krajev Slovenije, da je prireditev dobila tudi mednarodni značaj.

Napovednik skupin je bil obeh jezikih in to pred mestno hišo Lendava. Napovedovala sta Boštjan Rous in Sándor Kovács. Tako je v povorki sodelovalo cca 50 različnih skupin, od tega cca 900 nastopajočih.

FOLKLORNI FESTIVAL OD 13. DO 16. URE

Na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava so ob 13.00 uri nastopile prekmurske, madžarske, hrvaške in romske folklorne skupine, iz Madžarske, Hrvaške in Slovenije, skupaj 18 skupin. Folklorni program se je zaključil približno ob 16.00 uri. S petjem, folkloro in pesmijo v slovenščini, madžarščini, romščini in hrvaščini so nastopili:

Twirling klub LOGAŠKIH MAŽORET / MAZSORETTEK

 1. KD Pihalni orkester LOGATEC/ FÚVÓZENEKAR
 2. Folklorno društvo Prekmurje Lendava
 3. Ritmična skupina GALAKXI KD Mostje-Banuta
 4. Szélrózsa tánckőr Zalaegerszeg, Madžarska
 5. Kertvárosi nyugdíjás Klub Szenior Táncskör Zalaegerszeg
 6. KUD Zasadbreg Hrvaška
 7. Romsko društvo Ređina Dolga vas – tri sestrice
 8. Arany Rózsa Nóta Klub Sárvár, Madžarska
 9. HKD POMURJE Lendava in KUD Žiškovec
 10. Árvácska dalkör Kiskanizsa, Madžarska
 11. KUD Podturen Hrvaška
 12. Folklorna skupina Romskega KD Romano Jilo Dolga vas
 13. KUD Seljačka sloga Donja Dubrava Hrvaška
 14. Surdi GyöngyszemekMadžarska
 15. KUD Mihovljan iz Mihovljana kraj Čakovca
 16. PENDERÜLJ TÁNCMŰHELY Zalaegerszeg Madžarska
 17. KUD MURA Mursko Središće, Hrvaška

KULINARIČNA PONUDBA NA MLINSKI ULICI IN NA PARKIRIŠČU PRED HOTELOM ELIZABETA V LENDAVI OD  9.00 DO 17. URE

V stacionarnem prikazu v lesenih hišicah so sodelovale skupine iz KS in različnih društev občine Lendava prikazale, ki so pripravile različne kulinarične dobrote in nudile domačo kapljico. Ob hišicah so nastopili ulični glasbeniki. Za pogostitev in nastop gostujočih skupin, so poskrbela tista KS ali društvo, ki je skupino povabila k sodelovanju.

Lesene hišice so bile locirane na Mlinski ulici ter na parkirišču hotela Elizabeta v Lendavi. Na voljo je bilo skupaj 9 lesenih hišic in 14 stojnic ki jih bo dobila vsaka KS ali skupina, ki želi sodelovati. Za pripravo hišice, higieno in čistočo v hišici in okrog nje pa je poskrbeti vsaka skupina, ki je zadolžena za posamezno hišico. Hišice so bile oštevilčene. Program prikazan v hišici je bil dostavljen organizatorju pravočasno, da se je pripravil napis, cenik in napovednik, ki je med prireditvijo vsako skupino posebej predstavil. Ta del programa je potekal od 9.00 do cca 17.00 ure.

ANIMACIJE ZA OTROKE OD 9.00 DO 17.00 URE

V mestnem parku Roža Lendave v Lendavi so se od 9.00 do 17.00 ure pripravile tematske delavnice in postavila napihljiva igrala. Pripravile jo jih vzgojiteljice VVO Lendava. Nekaj igral je bilo tudi na zelenici pred hotelom Elizabeta. Tudi na stolpu Vinarium v Lendavskih Goricah je bilo za otroke poskrbljeno z igrali in delavnicami.

POVZETEK

V soboto, 02. septembra 2017, se bo ob 11.00 uri pripravila etno povorka, ki je potekala po starem mestnem jedru Lendave, kjer so bili na 19 vozovih prikazali različni stari ljudski običaji s poudarkom na vinogradništvu in drugih ljudskih običajev s prikazom kulturne dediščine našega kraja. Na prireditvi so sodelovali predstavniki vasi iz KS in društev iz območja Občine Lendava ter gostujoče skupine, ki so pobratene z našimi društvi.

Povorka se je začela ob 11.00 uri pred staro srednjo šolo na Glavni ulici 93 v Lendavi in potekala naprej do mestne hiše, nato proti prvemu krožnemu, kjer je zavila na desno proti kulturnemu domu in dvojezični srednji šoli, kjer so imeli traktoristi postanek.

Napovednik prikaza v povorki je bil na odru pred mestno hišo, na folklornem festivalu pa na odprtem odru pred kulturnim domom v Lendavi. Program, tako v povorki, kakor tudi na folklornem festivalu je bil v slovenskem in madžarskem jeziku.

Ocenjujemo, da je bila letošnja Lendavska trgatev nekoliko drugačna, ohranila je značaj kulturno-turistične prireditve. Bila je pestra, vendar tudi drugačna in z vsakim letom bogatejša ter ohranila izvirnost in avtentičnost. Poglobil se je kulturni in turistični  značaj prireditve, ki je značilen samo za naš kraj. S prikazi na vozovih se je razgibalo prebivalstvo in na ta način spodbudilo k razmišljanju, k izvirnosti in aktivnemu sodelovanju na prireditvi. Skupine so izkoristile zdrav tekmovalni duh med društvi in kraji v Občini Lendava. Vinogradništvo in ljudsko izročilo vsakega posameznega kraja je ostal motiv razmišljanja ob pripravljanju prireditve, nekaj predstavitev pa je bilo tudi iz novejših časov.

Na prireditvi v povorki so sodelovale Krajevne skupnosti Občine Lendava (17 KS) s svojimi kulturnimi, turističnimi, športnimi, gasilskimi, čebelarskimi, vinogradniškimi in drugimi društvi, ter pobratenimi skupinami iz Madžarske, Hrvaške in drugih krajev Slovenije, kakor tudi posamezniki iz krajevnih skupnosti občine Lendava, ki predstavljajo določeno aktivnost oziroma želijo predstaviti stari ljudski običaj.

Celotno prireditev tako povorko, kot folklorni festival, so fotografirali člani VFKL Lendava in delavci ZKD Lendava. Vsaka nastopajoča skupina je za sodelovanje dobila zahvalo in skromno pogostitev v šotoru pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah.

Obujanje kulturne in turistične dediščine ter ohranjanja ljudskega izročila posameznega naroda, ki živi na območju Občine Lendava, si predstavljamo kot imenitno priložnost za sodelovanje velikega števila prebivalcev naše okolice in sosednjih držav Madžarske Hrvaške in Avstrije v dogodkih, ki izvirajo iz tradicijske kulture in nam hkrati dajejo možnost poglobljenega povezovanja in sodelovanja. Možnosti za uspešno izvajanje prireditve že imamo (prostor, ljudi, znanje), potrebno je še povezati ljudi in vse inštitucije, jih prepričati, da je omenjena prireditev večstranska, saj je namenjena celotnemu prebivalstvu, ki živi na območju občine Lendava in širše ter sosednjih krajev iz Madžarske, Hrvaške ter tudi do Avstrije in ne le ozko izbranim skupinam.

 SODELOVANJE PRI LIKOVNI RAZSTAVI LENDAVSKE GORICE

 JSKD, OI Lendava in ZKD Lendava sta 9. septembra 2018, pripravili Likovno kolonijo Lendavske Gorice, ki je potekala v Lendavi in njeni okolici, še posebej pa pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah. Sodelovalo je 21 likovnikov iz cele Slovenije in iz Hrvaške. Razstava pa se je pripravila v avli Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi v nedeljo, 3.decembra 2017, ko je bil Ta veseli dan kulture. Pripravil se je tudi katalog vseh likovnih del, ki se je skupaj s priznanjem podelil vsem sodelujočim likonikom.

SODELOVANJE NA PRAZNIKU BL. A. M. SLOMŠKA V ŽUPNIJSKI CERKVI V LENDAVI

 Na prošnjo g. župnika Martina Dolamiča Konrada iz Župnije Lendava, so se v soboto, 23. 09. 2017 ob 18.00 uri člani kulturnih društev, ki so povezani v ZKD Lendava, udeležili prireditve in svete maše za praznik bl. Antona Martina Slomška, ki je bila v župnijski cerkvi Sv. Katarine Aleksandrijske v Lendavi. V procesiji je sodelovalo 14  društev ZKD Lendava, iz vsake skupine najmanj 2 ali več udeležencev v slovenskih, madžarskih, hrvaških in romskih narodnih nošah. Skupaj bo 45 udeležencev. Seznam je priložen poročilu.

 DELAVNICA – ZAGOVORNIŠTVO NA PODROČJU LOKALNIH KULTURNIH POLITIK

 Društvo Asociacija, ki združuje nevladne organizacije in samostojne ustvarjalce na področju umetnosti in kulture je v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev Lendava in Regionalnim stičiščem nevladnih organizacij Pomurja izvedlo usposabljanje za vodenje zagovorniških procesov na področju lokalnih kulturnih politik.

Srečanje je bilo namenjeno informiranju in usposabljanju za opolnomočeno vključevanje in vodenje zagovorniških procesov na področju lokalnih kulturnih politik ter spodbujanju čezsektorskih in medpodročnih partnerstev pri naslavljanju sodobnih izzivov. Srečanja so bila ključnega pomena tudi v luči napovedujočih se kulturno političnih projektov in sprememb na nacionalni ravni.

Program je vseboval:

 1. Sistematičen pregled zemljevida kulturne politike na osi »lokalno-nacionalno-evropsko«.
 2. Predstavitev dobrih praks na področju načrtovanja in sprejemanja lokalnih kulturnih programov in izvajanja lokalnih kulturnih politik.
 3. Predstavitev in razprava o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi.
 4. Sooblikovanje nadaljnjih skupnih zagovorniških korakov NVO v kulturi in umetnosti po posameznih regijah.

Srečanje je bilo v četrtek, 5. oktobra 2017 ob 16.00 uri v prostorih ZKD Lendava, Glavna ulica 2.

 SODELOVANJE V ODDAJI DOBRO JUTRO SLOVENIJA

 Čas prireditve: petek, 27. oktober 2017 od 8.00 do 10.00 ure. Kraj prireditve: Stolp Vinarium  v Lendavskih Goricah

Oddajo sta vodili Ljubica Mlinar in Marija Merljak iz RTV SLO 1, ki sta na začetku povedali nekaj o Lendavi, o Nafti, o sožitju med štirimi narodi, ki živijo na območju občine Lendava (Slovenci, Madžari, Romi in Hrvati). Omenili sta tudi židovsko skupnost in judovsko pokopališče. Prav tako nista pozabili na tradicionalno prireditev Bogračijada, saj je Lendava svetovna prestolnica bograča.

V programu so sodelovala tudi kulturna društva s svojimi skupinami, ki so včlanjena v ZKD Lendava.

Na ploščadi pred stolpom Vinarium v Lendavskih Goricah so najprej zaplesali folkloristi Folklornega društva Prekmurje iz Lendave, nato Hrvaško kulturno društvo Pomurje s tamburaši. Priključile pa so se jim tudi plesalke Romskega društva Romano Jilo iz Dolge vasi. Za njimi sta s spletom madžarskih pesmi nastopili dve skupini madžarskih ljudskih pevcev iz Doline in Gaberja. Martina Bukovec iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava je na kratko predstavila Lendavo na kulturnem, turističnem in gospodarskem področju.

Marija Merljak je pred kotlom za kuhanje bograča povedala, da so bograč ter beljakovine in pekoča paprika pomembne za dobro počutje in boljše razpoloženje. Povabila je Igorja Kolenka, direktorja Bogračfesta, da je povedal nekaj o tradicionalnem bograču in prireditvi. Na drugi mizi so se pripravljali langaši in o pripravi ter sestavi langašev je spregovorila Monika Bači, predsednica TD in KD Petőfi Sándor Dolina. Marija Merljak je samo dodala, da je česen dober za razpoloženje.

Naslednja kulinarična predstavitev je bila Kmetija Radikon iz Dolge vasi. Izidora Radikon je predstavila sataraš, ekološko zelenjavo, dehidrirane šparglje, namaze iz šparbljev, vloženo zelenjavo in njihovo ekološko pridelano zelenjavo. Marija je dodala, da pomen folne kisline B9 služi za boljše razpoloženje. Predstavile so se tudi Terme Lendava. Direktorica term, Helena Sredenšek, je predstavila njihove specialitete in predstavila pomen term. Na ogled so bile sladice, bograč, perec, hadikovo nabodalo, vinska krema Vinarium, zgrabljena gibanica, tortica Lipa, ingverjeva limonada. Omenila je tudi energenizirano vodo in pomen parafinske kopeli.

Sledil je razgovor s predsednico ZKD Lendava, Danijelo Hozjan, ki je povedala, da je povezovanje in sodelovanje med društvi zelo pomembno, saj se le tako lahko vključujejo v slovenski prostor in sodelujejo z drugimi  društvi iz Madžarske in Hrvaške. V njihovi zvezi deluje tudi Društvo Primorci in Istrani iz Benice, ki predstavljajo svoje korenine iz Istre in Primorja. Kot kulinarično specialiteto so pripravili njihovo značilno mineštro in dali na vpogled knjigo o njihovem preseljevanju v Prekmurje, točneje v Pince Marof in Benico.

Zraven omenjenega društva so razstavljale članice ročnega dela iz Društva upokojencev Lendava, ki so predstavile različne vezenine z različnimi tehnikami izdelave. Izpostavile so  heteške madžarske vezenine. Za konec prvega vklopa v oddajo pa so dve pesmi zapeli člani pevskega zbora Nimam časa iz Društva upokojencev Lendava.

Drugi vklop je bil posnet na stolpu Vinarium, kjer sta  Marija in Ljubica odgovarjali na vprašanje gledalcev. Nastopile pa so tri sestrice, Paloma, Ređina in Marija, iz Romskega društva Ređina iz Dolge vasi z dvema romskima pesmicama. Prav tako je s citrami popestrila program Katica Gyurica iz Kulturnega društva Petišovci.

Tretji vklop je začela plesna skupina Vrtca Genterovci, z naslovom Ura, ki obstane. Sledili so jim slovenski ljudski pevci Kulturnega društva Hotiza in ljudski godci Kulturnega društva Zarja iz Gaberja, ki so zapeli slovenske ljudske pesmi.  Marija Penhofer je prikazala izdelavo in pečenje perecev. Na sosednji mizi pa je KD Zarja iz Gaberja predstavilo tudi ročna dela iz njihovega društva. Nekaj o izdelavi in konzumiranju perecev pa je povedala Magdalena Rudaš. Prav tako je predstavila tudi znamenito prekmursko gibanico. Marija je komentirala, da vsi vemo, da je gibanica sestavljena iz veliko plasti, tofa in da je vrstni red plasti pomemben. Prav tako je povdarila, da je gibanica šolski primer jedi zoper osteoporozo. Predstavnice KD Horvát József iz Petišovec so predstavile kuharsko knjigo in njihovo značilno potico Bosman. Brez dobrega vina pa tudi ni dobrega razpoloženja, še posebej, če si v Lendavskih Goricah. Vitezinja vina, Marija Feher, je predstavila vina iz vinorodnega območja občine Lendave.

Direktorica Galerije-muzej Lendava, Beata Lazar, se je pohvalila, da v Lendavi pripravljajo vrsto pomembnih razstav in kulturnih prireditev. Trenutno je na ogled razstava Salvadorja Dalija. Martina Bukovec iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava je predstavila različne kulturne dogodke, ki bodo v pihodnje v Lendavi.

Razen omenjenih društev so z različnimi ročnimi deli sodelovala še naslednja društva, in sicer KD Horvát József Petišovci, KD Dolga vas, KD Petófi Sándor Čentiba, Društvo za razvoj podeželja Pomelaj Lendava in Društvo invalidov Lendava. Za konec prireditve in javljanja v živo pa so vsi nastopajoči skupaj zapeli pesem En hribček bom kupil in se tako poslovili od Ljubice in Marije ter od vseh gledalcev.

 IZDAJA ZBORNIKA POBIRALCI ROSE 2017

 »Izpolnila se je želja!«, se glasi naslov spremne besede v zborniku Pobiralci rose – Literarni večeri 2017. V zborniku, ki smo ga prvič predstavili v lendavski sinagogi, 10. novembra 2017, so zajeti literarni prispevki iz 6. literarnih večerov iz leta 2017. Vsak literarni večer je bil prežet s temo na katero so literati pisali in izražali svoje občutke, mnenja in doživetja. Vsako leto se v našo literarno skupino vključujejo novi člani, ki prinašajo nov literarni val in svoj literarni duh. Vseh 19 literatov, ki jih omenjamo v zborniku je ustvarjalo v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, romskem in srbskem jeziku.

V zadnjem letu literarnega ustvarjanja smo dali večji poudarek kvaliteti literarnih prispevkov. Za pomoč smo prosili znane literarne ustvarjalce in profesorje iz našega okolja, ki so pred branjem literarnih prispevkov pripravili 15-minutne literarne vaje, ki so obsegale različne literarnoteoretične vsebine. Ustvarjalci so se pogovarjali o napakah, ki so v izražanju/pisanju pogoste, ter kako se z vajo, branjem literature in pogovori o pomanjkljivostih le-teh otresti. Ustvarjalec mora biti bolj kritičen do svojega dela.

Veselje do ustvarjanja in druženja ter do srečevanja pogumnih in veselih ljudi, ki smo se zbirali ob literarnih večerih, izlivali svoja doživetja in čustva na papir, so nas vedno bolj navdihovali. V petih letih skupnega dela smo se dobro spoznali in v zadnjem letu v našo sredo povabili še nekaj novih članov – literatov, likovnikov, gledališčnikov, ki so  spoznali, da je naše delo smiselno in da oddajamo v našo okolico le pozitivno energijo, ki nam daje moč za novo ustvarjanje, ne samo na literarnem področju, ampak tudi nasploh.

V zborniku, na 170 straneh, lahko najdete različne prozne pripovedi, pesmi (skupaj 113 pesmi, 23 proz, 1 pravljica in 3 basni), ki so jih napisali literati z območja občin Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Murska Sobota in Radenci in še kdo bi se našel. V zborniku se prepleta pet jezikov: slovenski, madžarski, hrvaški, romski in srbski.

Literarnih srečanj so se udeleževali naslednji ustvarjalci: Lidija Alt, Verona Avguštin, Rade Bakračević, Kornelija Baša, Zlatka Frajzman-Pupa, Milan Hajdinjak, Nataša Horvat,  Danijela Hozjan,  Jerica Trojak, Petra Jovanovska, Franc Koren, Gizela Koter, Janja Magdič, Olga Paušič,  Aleksander Ružič, Biserka Sijarič, Anita Szunyog, Zágorec-Csuka Judit in Slavica Zver (19). Pesmi in prozo so brali: Kristina Szőke, Jasna Bači, Jerica Trojak, Anica Varga, Elvira Vaupotič Göncz in Marija Varga. Literarne večere so obiskovali tudi drugi poslušalci in obiskovalci.

Teme 6. literarnih večerov v letu 2017 od 32. do 37. literarnega večera so bile:

KAKO ZAČETI LETO? – MIKÉNT KEZDJÜK AZ ÉVET?  ALI SE ZADOSTI CENIM? – ÉRTÉKELEM MAGAM? POT DO USPEHA ­– A SIKER ÚTJA, OTOŽNOST –  BÁNAT, PUST – FARSANG, NOVO ŽIVLJENJE – ÚJ ÉLET, SPOMINI – EMLÉKEK, OGLEDALO – TÜKÖR, SANJE – ÁLMOK, KAJ BI RAD/A POSTAL/A? – MI SZERETNÉL LENNI?  NAŠ ODNOS DO SVETA – VISZONYUNK A VILÁGHOZ, KAKO POSTATI DOBER ČLOVEK? – HOGYAN LEGYÜNK JÓ EMBEREK? NASILJE V SVETU – ERŐSZAK A VILÁGBAN, OPIS (in OZNAKA) OSEBE ali – SZEMÉLY- vagy, OPIS POKRAJINE  –  TERMÉSZETLERÁS, JE DELO VREDNOTA? –  A MUNKA ÉRTÉK? BASEN (v verzih ali v prozi) – ÁLLATMESE (versben vagy prózában), PREVARA – CSALÁS

Skozi celo leto so literarne večere popestrile tudi razstave slik, in sicer likovniki: Mladen Palić iz Hrvaške, Tamara Špitaler Škorič iz Pinc, Romsko društvo Romnji iz Dolgovaških Goric, Filip Matko Ficko iz Radenec in Marjana Kmet iz Velike Polane.

Lektoriranje in prevod v slovenskem jeziku je opravila Olga Paušič, v madžarskem jeziku Bea Feher, v hrvaškem in srbskem jeziku pa Rade Bakračević.

Posebna zahvala gre tudi oblikovalki in ilustratorki Zbornika, Andrei Schneider, ki je svoje znanje in trud nesebično vložila, da je naš zbornik dobil lepo podobo.

Vabilo na dogajanje je bilo objavljeno v Štajerskih novicah v Mariboru, časopisih Vestnik in Népujság. Dogodek pa je bil oznanjen tudi po Radiu Murski Val in MMR Lendava.

Izdajo zbornika so nam omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Lendava. Hvala vsem.

Večnacionalna skupnost v našem okolju nas združuje, navdihuje in pomaga, da postajamo vedno bolj odprti za ljudi in okolico. V sam prostor vnašamo lepoto narave, živali in ljudi, pa tudi otožnost, žalost in hrepenenje po ljubezni ter lepim in dobrim življenjem.

 POROČILO 6. BOŽIČNO-NOVOLETNE DELAVNICE 2017

Zveza kulturnih društev Lendava je 8. in 9. novembra 2017 med 16. in 19. uro v prostorih ZKD Lendava pripravila Božično-novoletno delavnico z namenom druženja, učenja novih tehnik različnih božičnih in novoletnih izdelkov.

Prvi dan smo na letošnji božično-novoletni delavnici izdelovali snežinke iz stiropornih kroglic. Prav tako pa smo šivali krpanke iz katerih smo sestavili zvezdice. Za šivanje je bila mentorica Tanja Cipot iz Cankove. Izdelovali smo tudi adventne venčke in okraske za jelko ter namizno božično dekoracijo iz naravnega materiala (storži, posušeni cvetovi, želodi, orehi, leseni podstavki, pokovke, različna semena in plodovi narave).

Drugi dan pa smo izdelovali božične zvezdice iz tršega papirja ter nadaljevali s šivanjem krpank in sestavo zvezdic iz blaga. Izdelke iz delavnice smo v mesecu novembru in decembru 2017 razstavili v naših prostorih in na Katarininem sejmu v Lendavi. Delavnice se je prvi dan udeležilo 24, drugi dan pa 27 oseb.

 KATARININ SEJEM V LENDAVI

 Letos je ZKD Lendava drugič sodelovala na Katarininem sejmu v Lendavi, ki je bil postavljen ob župnijski cerkvi Sv. Katarine Aleksandrijske v soboto, 25. novembra 2017 med 8.00 in 14.00 uro.

Na stojnici je ZKD Lendava prodajala različne adventne, božične in novoletne izdelke, ki so jih pripravile članice različnih društev in sodelavke ZKD Lendava na Delavnici izdelave božičnih in novoletnih izdelkov 8. in 9. novembra 2017 v prostorih ZKD Lendava. Na razpolago so bili adventni venčki, različni božični ter novoletni aranžmani.

Z letošnjimi zbranimi sredstvi smo bili zadovoljni in si bomo z njim krili stroške nabave materiala, ki smo ga nabavili v knjigarni DZS.

 SODELOVANJE NA PRIREDITVI PRAZNUJMO SKUPAJ

 ZKD Lendava je sodelovala tudi na prireditvi JSKD, OI Lendava, Praznujmo skupaj, ki je bila v nedeljo, 3. decembra 2017 ob 17.00 uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. Na prireditvi so nastopili pevski zbori, ljudski pevci, lutkovne skupine, tamburaši in folkloristi, ki so bili uvrščeni na Regijska in državna tekmovanja. Skupaj je nastopilo 12 skupin.

 SODELOVANJE NA RAZSTAVI DRUŠTVA LIDVA LENDAVA

 Društvo zbirateljev Pomurja Lindva Lendava je v soboto,  9. 12. 2017 v avli Gledališke in koncertne dvorane v Lendavi pripravila XII. Srečanje zbirateljev , kjer smo s svojimi božično-novoletnimi izdelki tudi sodelovali s strani ZKD Lendava. Na tem srečanju so bili razstavljeni različni izdelki, ki so jih zbirali člani Društev zbirateljev iz Slovenije in tujine.

 RAZSTAVA SLIK IN PLADNJEV TABARE HALUŽAN

 V torek, 12. decembra 2017 je bila ob 17.00 uri v prostorih ZKD Lendava, razstava mlade slikarke Tame Halužan iz Spodnje Ščavnice pri Mariboru. Nekaj o njenem življenjepisu je povedala

predsednica ZKD Lendava, Danijela Hozjan. Nato je avtorica obrazložila in povedala nekaj o svoji razstavi. Program je popestril pianist iz Maribora in ljudske pevke KD Štefan Raj Turnišče.

 PREDSTAVITEV PRVEGA ESPERANTISTA ZAMENHOFA

 Železničarsko esperantsko društvo Maribor, Sekcija Lendava, je v sredo, 13. decembra 2017 ob 10.00 uri v prostorih ZKD Lendava, na Glavni ulica 2 v Lendavi, proslavila začetnika esperantizma Ludvika Lazarja Zamenhofa. V goste so bili povabljeni esperantisti iz Graza, Zalaegeszega in Slovenije. Prisotnih je bilo 10 esperantistov. Zbralo pa se je tudi lepo število somišljenikov in nastopajočih. Tako so v programu nastopili madžarski ljudski pevci iz Trimlinov in Folklorna skupina DU Turnišče.

Na začetku je član Železničarskega esperantskega društva Maribor, Sekcija Lendava, g. Jovan Mirkovič pozdravil navzoče goste in esperantiste iz Avstrije, Madžarske in Slovenije. Nato je sledil nagovor predsednice ZKD Lendava, Danijela Hozjan, ki je na kratko povedala nekaj o zgodovini o življenju ter delu prvega esperantista Ludvika Lazarja Zamenhofa. O Esperantizmu je navzoče nagovoril predstavnik Kluba esperantistov iz Graza g. Karl REINISCH,  nato pa je gospa Adela KANCLER LEŠNIK, recitirala pesmi pesnika Julija Baghyja. Predstavnik Slovenskega esperantskega združenja Slovenije in član Železničarskega esperantskega društva iz Ljubljane, g. Ostoj Kristan, je spregovoril tudi nekaj besed o delovanju in ohranjanju esperantskih skupin v Sloveniji.

Rojstni datum Lazarja Ludvika Zamenhofa sovpada z Dnevom knjige. Nekaj o Dnevu knjige pa je povedal predsednik Železničarskega esperantskega društva iz Maribora, g. Mario VETRIH.

V ta namen je mariborsko društvo prevedlo in  izdalo izvirno napisan v esperantu, ki se dogaja v Sloveniji: Blejski zvon (La sonorilo de Bled) avtorja Stevana Živanovića. Na koncu je bila esperantska himna.

 VESELI DECEMBER 2017

 Zveza kulturnih društev Lendava je za Veseli december pripravila različne prireditve, in sicer:

V torek, 5. decembra 2017 krašenje jelk v parku Roža Lendava in pred TIC Lendava.

 1. V sredo, 6. decembra 2017 sodelovanje pri prižiganju lučk v parku ROŽA v Lendavi
 2. V soboto, 23. decembra 2017 Prihod Božička v spremljavi škrata in štirih angelčkov med 13. In 14.00 uro na stolpu Vinarium, med 15. In 17. Uro pa na letnem odru Gledališke in koncertne dvorane Lendava.
 3. Priprava daril za otroke in razdeljevanje ob prihodu Božička, 23. decembra 2017.

Škrata je uprizoril Denis Soldat v soboto, 23. decembra 2017. Angelčki pa sta bili dve članici KD Lendava in dve iz Lendavskih Goric. V kostumu Božička je v soboto,  23.12.2017 med 13.00 in 17.00 uro na stolpu Vinarium in v Lendavi, nastopil Aleksandre Magyar iz Lendave.

Darila so razen božička, štirih angelčkov razdeljevale tudi sodelavke ZKD Lendava, ki so darila tudi zavijale. Vsa darila,  so se razdelila med otroke, ki so prišli obiskat Božička med 13. in 14.00 uro na stolp Vinarium in od 15. do 17. ure v Lendavi.

Zbralo se je tudi veliko staršev, babic in dedkov ter nekaj sorodnikov otrok ter mimoidoči. Vse prisotne je nagovoril Božiček v slovenskem in madžarskem jeziku in povabil k sodelovanju. Prisotni so bili tudi novinarji MMR Lendava.

 SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠTITUCIJAMI

 Sodelovanje  z vrtci in šolami

V okviru našega programa smo in še bomo sodelovali z otroci iz vrtcev in učenci osnovnih šol ter njihovimi vzgojitelji ter učitelji, in sicer v okviru ustvarjalnega natečaja, recitatorskega tekmovanja v slovenskem jeziku, pri pripravah na različne prireditve, kot so predstavitev kulturnih društev, različne delavnice in literarni večeri. Povezovanje otrok in mladine s starejšo generacijo je zelo pomembno, saj se lahko zelo dosti naučijo o kulturni dediščini našega kraja prav na tak način.

Sodelovanje z drugimi inštitucijami

Vsako leto vedno bolj sodelujemo tudi z JSKD, OI Lendava, s predstavniki Madžarske samoupravne narodnostne skupnosti in Turistično zvezo Lendava vabi iz Lendave, Zavod za turizem in razvoj, Knjižnico – Kulturni center Lendava ter Zavodom za kulturo madžarske narodnosti, glede priprav na različne prireditve, V okviru različnih delavnic, zelo dobro sodelujemo s predstavnicami Vrtca Lendava, Društvom upokojencev, Medobčinskim društvom invalidom Lendava ter z VDC Lendava in seveda z vsem kulturnimi in drugimi društvi. V bodoče želimo naše sodelovanje še razširiti še na druga področja.

Dobro sodElujemo z JZ Zarum. Razen tega sodelujemo tudi z drugi likovniki in fotografi iz našega območja in iz sosednje Hrvaške, ki svoje slike tudi razstavljajo pri nas. Vsak mesec smo predstavili drugega slikarja in njegova dela.

Sodelovanje z medij

Tudi letos smo sodelovali s predstavniki medijev iz Lendave in Murske Sobote, ki so spremljali in oglaševali naše prireditve ter jih predvajali na Murskem Valu, na madžarski TV Hidak-Mostovi in na TV AS. O prireditvah so bili objavljeni tudi članki v Vestniku, Népujsagu in lokalnih časopisih. Naš namen je bil doseči večje prepoznavanje in oglaševanje prireditev, ki jih pripravi ZKD Lendava.

Sodelovanje z Regionalnim stičiščem nevladnih organizacij Pomurje

S to organizacijo sodelujemo že več let in skupaj pripravljamo različna predavanja in delavnice ter si izmenjavamo različne pozitivne in tudi negativne izkušnje.

Sodelovanje z Las pri dobrih ljudeh

Že drugo leto sodelujemo Lokalno akcijsko skupino PRI DOBRIH LJUDEH Pomurja. Prav tako je predsednica ZKD Lendava, tudi predsednica NO Las. Udeležujemo se sej in tudi skupščine in dajemo pripombe ali predloge za bolje delovanje LAS in ZKD.

 Sodelovanje z društvi iz Hrvaške in Madžarske ter Slovenije

V letu 2017 smo uspešno sodelovali z naslednjimi društvi :

 1. KUD Mura Mursko Središće, Hrvaške
 2. KD Kalinka Čakovec, Hrvaška
 3. TZ Lepoglava, Hrvaška
 4. KUD Čakovec, Zlatne ruke, Hrvaška
 5. KUD Zasadbreg, Hrvaška
 6. KUD Mihovljan iz Mihovljana kraj Čakovca, Hrvaška
 7. KD Murakeresztur, Madžarska
 8. KD Kiskanizsa, Madžarska
 9. Szélrózsa tánckőr Zalaegerszeg, Madžarska
 1. Kertvárosi nyugdíjás Klub Szenior Táncskör Zalaegerszeg, Madžarska
 2. Arany Rózsa Nóta Klub Sárvár, Madžarska
 3. Árvácska dalkör Kiskanizsa, Madžarska
 4.  KUD Podturen  Hrvaška
 5. Surdi Gyöngyszemek, Madžarska
 6. PENDERÜLJ TÁNCMŰHELY Zalaegerszeg Madžarska
 7. MURA DANCE Murakeresztúr Madžarska
 8. KUD Bogojina, Slovenija
 9. KD Upokojensko društvo Cirkovce

PROSTOVOLJNO DELO

 V letu 2017 smo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Lendava omogočili Valeriji Čondor, Marti Šernek, Anđelki Radeljak, Damjani Škrban, Štefanu Horvatu in Zlatki Frajzman prostovoljno delo na ZKD Lendava. Vsak mora opraviti 25 ur prostovoljnega dela pri naših prireditvah in dejavnosti. Delo bo potekalo po dogovoru in do konca leta 2017.

JAVNA DELA

 Zavod RS za zaposlovanje, OE Murska Sobota, Ulica A. Novaka 3, Murska Sobota, je v konec leta 2016 objavil razpis za izvajanje programa javnega dela. Na ta razpis smo se prijavili in zaprosili Občino Lendava za  sofinanciranje za dva javna delavca, ki bi v letu 2017 pomagala pri različnih kulturnih dejavnostih na območju Občine Lendava in nudili pomoč kulturnim društvom in ZKD Lendava. Zavod za zaposlovanje je odobril zaposlitev dveh javnih delavcev. Ker so nekateri javni delavci lahko nadaljevali program, smo lahko na novo zaposlili delavce v mesecu februarju, ko je Marina Dogar s 31.01.2017 končala javna dela,  je bila izbrana Anita Szunyog iz Lendave. Tudi Biserka Sijarič je nadaljevala delo do 13. marca 2017. Pozneje pa se je namesto nje od 1. aprila do 30. maja 2017 zaposlila Anđelka Radeljak, od 1. junija do konca decembra 2017 pa Marijan Šarić. Ker je Anita Szunyog dobila zaposlitev, se je namesto nje od 22.11.2017 do 31.12.2017, zaposlila Gabriela Lisjak iz Tirmlinov. Vsi javni delavci so nudili pomoč na ZKD in po društvih za program pod nazivom Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih dejavnosti in prireditev in Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, pri organiziranju in izvajanju njihovih dejavnosti, ter po potrebi pomagali kulturnim društvom pri pripravah in izvedbi različnih prireditev.

RAZGOVORI S PREDSTAVNIKI DRUŠTEV IN VAJE SKUPIN V PROSTORIH ZKD

Vsako leto se predsednica udeleži zborov društev, kjer jih seznani tudi s programom ZKD in načinu pomoči društvom. S predsedniki društev,  ki so povezani v ZKD Lendava, letno opravi več razgovorov, ki so povezani z delovanjem društev in njihovimi prireditvami ter tudi problemi. Takšen način srečevanja in dogovarjanja je zelo potreben, saj se le tako lahko bolje spoznamo,  si izmenjamo mnenja, težave in pripravimo na boljše sodelovanje. Na tak način lahko pomagamo ali pa preprečimo nesoglasja in nejasnosti, ki se porajajo v društvih.

Predstavnike društev smo spodbujali k boljšemu delovanju, še posebej tistih društev ki so se pozneje pridružila Zvezi.  Tudi ostalim društvom bomo skozi celo leto priskočili na pomoč pri izpolnjevanju prijav na različne razpise in jih obveščali o različnih novostih in prireditvah, ki so povezane s kulturno dejavnostjo ter pomagali pri organizaciji in izvedbi različnih kulturnih prireditev na njihovem območju. Pri tem pa bodo v pomoč tudi vsi, ki so zaposleni preko javnih del.

Ker nekatera društva nimajo svojih prostorov, smo dvorano ZKD Lendava skozi celo leto, brezplačno ponudili društvom za vaje, srečanja ali sestanke, to so:

 1. Gledališče KU-KUC Lendava
 2. Komorni pevski zbor VITA Lendava
 3. Kulturno društvo Lendava
 4. Foto video klub FVKL Lendava
 5. Folklorno društvo Prekmurje Lendava
 6. Društvo diabetikov Lendava
 7. Molitvena skupina Lendava
 8. Društvo za veselo življenje Enovita iz Lendave
 9. Nekaj je bilo tudi takih skupin, ki so se najavile naknadno za koriščenje prostora ZKD Lendava.

Prav tako smo ponudili prostor javnemu delavcu, ki je zaposlen pri HKD Pomurje Lendava. Da ne pozabimo, da v prostorih ZKD Lendava posluje tudi pisarna JSKD, OI Lendava.

Vsem društvom je bilo omogočeno koriščenje večjega prostora ZKD in sanitarnih prostorov. V zimskem času je bil zagotovljen ogrevan prostor in časovno razporejen tako, da je vsaka skupina lahko brez problemov vadila. Naredil se je tudi urnik zasedenosti dvorane ZKD Lendava, ki ga je vsaka skupina tudi upoštevala.

RAZNO

Člani IO ZKD Lendava smo se dogovorili, da se bomo v letu 2017 srečevali večkrat, kjer smo se dogovarjali o planiranih in izvedenih prireditvah ter predlagali plan dela za naprej ter se pogovarjali o nekaterih izboljšavah naših prireditev ter o načinu pridobivanja sredstev iz različnih razpisov, boljše organiziranje in priprave različnih prireditev in pomoč društvom ter ostalim inštitucijam glede promocije kulturnega življenja. Za organizacijo in izvedbe različnih prireditev skrbi predsednica Zveze, katere naloge so organiziranje, povezovanje in izvajanje različnih prireditev znotraj Zveze in med društvi. Je tudi članica predsedstva ZKD Slovenije in predsednica Nadzornega odbora pri projektu LAS pri dobrih ljudeh ter članica odbora za kulturo in turizem v Občini Lendava.

Razen tega se vsako leto rabimo pomoč  javnih delavcev, ki  bi pomagali pri pripravi in organiziranju različnih prireditev na območju UE Lendava, zbirali podatke naše kulturne dediščine in jih tudi arhivirali, pomagali pri pripravi glasila in biltena ZKD. Letos smo dobili odobreno za dva javna delavca. Če želimo dvigniti kulturno življenje našega kraja in če želimo, da bodo krajani na našem področju kulturno ozaveščeni in tudi pripravljeni sodelovati v različnih sekcijah, je potrebno sodelovanje vseh zaposlenih na ZKD in tudi vseh članov društev.

Za potrebe romskih društev in romske kulture na območju Občine Lendava je od julija 2016 zaposlena predstavnica romske skupnosti, Nataša Horvat, vendar pa bo zaradi zaposlitve na projektu Romske skupnosti, ki ga je zaprosila in dobila Ljudska univerza Lendava, na ZKD zaposlena le do oktobra 2017. Oktobra 2016 pa smo pri Zavodu za zaposlovanje kandidirati tudi za projekt Prvi izziv, ki so nam ga tudi potrdili in v ta namen glede organiziranja prireditev,  konferenc, raziskovanja kulturne dediščine, bil sprejet Dejan Süč, ki bo končal delo z 18. januarjem 2018.

Kandidirali smo tudi na dva razpisa, in sicer na Zavod za zaposlovanje na razpis Zaposli me – Spodbude za zaposlovanje starejših oseb in na Javni razpis Javnega sklad RS Ljubljana za sofinanciranje s sredstvi Evropskega socialnega sklada za zaposlitev osebe stare do 29 let. Pri prvem razpis se je preko Zavoda za zaposlovanje za eno leto, to je od 16.11.2017 do 15.11.2018, zaposlila Zlata Frajzman, pri drugem pa za 9 mesecev Maruša Kocet iz Lendave, ki bo zaposlena od 01.12.2017 do 31.08.2018.

V poročanem obdobju smo podelili tudi priznanja z dosežke na kulturnem področju, in sicer:

 1. Ljudskim pevkam KD F.S.F. Žižki za 15 let delovanja – 11. 02. 2017
 2. Madžarskim ljudskim pevcem KD József Attila Kapca za 20 let uspešnega dela na kulturnem področju – 20. 05. 2017
 3. TKD Močvirski tulipan Radmožanci za 35 let delovanja – 17.06.2017
 4. Vokalna skupina Evterpe za 10 let delovanja – 23. 09. 2017
 5. Kulturno društvo Kalinka iz Čakovca, Hrvaška,  za 10 let delovanja – 21. 10. 2017
 6. Kulturnemu društvu Kobilje za 40 let delovanja – 9. 12. 2017
 7. Kulturnemu društvu MURA Mursko Središće, Hrvaška, za 20 let delovanja – 16. 12. 2017

Za priznanja JSKD so bili predlagani: KPZ Vita Lendava, HKD Pomurje Lendava in Danica Kocet, članica IO ZKD Lendava iz Turniča za dolgoletno delo na kulturnem področju, predvsem v folklori. Danica Kocet iz Turnišča, članica IO ZKD Lendava in KD Štefan Raj Turnišče je dne 27. 11. 2017, prejela srebrno plaketo JSKD za leto 2017. Ostala dva pa bosta morala še malo počakati.

Na predlog predsednice ZKD in predstavnikov društev, pa so se na skupščini, dne 12. 12. 2017, podelila še posebna priznanja naslednjim aktivnim društvom in članom, ki so skozi celo leto 2017 na kulturnem področju izstopali s svojimi dejavnostmi, in sicer so priznanja prejeli:

POSAMEZNIKI:

 1. Katica Gyurica iz KD Petišovci, Petišovci, Potočna 2, 9220 Lendava
 2. Štefan Ščernjavič, Lendavska 37/c, 9000 Murska Sobota (FD Pozvačin Bistrica)
 3. Danica Kocet, KD Štefan Raj Turnišče, Mladinska 15, 9224 Turnišče
 4. Nataša Horvat, RD Romnji Dolovaške Gorice 259/d, 9220 Lendava
 5. Andreja Sever, TKD Črenšovci, Toneta Pleja 4, 9232 Črenšovci,
 6. Andrea Schneider, Župančičeva 6, 9220 Lendava
 7. Erik ŽALIK, Kapca, Ribiška ulica 5, 9220 Lendava
 8. Teo ŽALIK, Kapca, Ribiška ulica 5, 9220 Lendava
 9. Jovan Mirkovič (ŽED Lendava), Dolgovaške Gorice 93A, 9220 Lendava
 10. Marjana Kmet, Zavod Zarum Lendava, Velika Polana
 11. Gabi Feher, Petišovci, Petišovska 35, 9220 Lendava

KULTURNA DRUŠTVA IN NJIHOVE SEKCIJE:

 1. KD Petőfi Sándor Dolina, Lendavska c. 47, 9220 Lendava
 2. Sekcija ročnih del DU Lendava, Marija Feher, Mohorjeva 15, 9220 Lendava
 3. Madžarska gledališka skupina KD József Attila Kapca,  Polanska ulica 30, 9220 Lendava
 4. Madžarska gledališka skupina KD Aleksander Szunyog Dolnji Lakoš, Glavna ul. 48, 9220 Lendava,
 5. Mlade pevke TRI SESTRICE, RD Ređina Dolga vas, Slovenska 19, 9220 Lendava
 6. Slovenski ljudski godci GABERSKI MANTRAŠI, KD Zarja Gaberje, Smiljan Prendl, Čentiba, Glavna ulica 124, 9220 Lendava
 7. Ljudske pevke, KD F.S.Finžgar, Rebeka Bukovec,  Žižki 53, 9232 Črenšovci
 8. Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju, Benica 1/A, 9220 Lendava
 9. Medobčinsko društvo invalidov Lendava, Heroja Mohorja 3, 9220 Lendava
 10. VDC Lendava, Bivalna enota Lendava, Liljana Novak, Glavna ulica 73, 9220 Lendava
 11. Pevke ljudskih pesmi, KD Štefan Raj Turnišče, Tatjana Vuk Dravec
 12. Kulturno društvo Trimlini, Trimlini,  9220 Lendava

Vsa vabila, prijavnice in tudi obvestila ter vsi dogodki o dejavnostih ZKD in JSKD, IO Lendava,  bodo skozi celo leto na voljo na naši spletni strani www.zkdlendava.si.   Nekaj obvestil je vedno objavljenih tudi na facebooku – zkd lendava, kjer se lahko komentira ali pohvali naše delo ali pa pošlje elektronsko sporočilo na naslov zkdlendava@gmail.com. Na Google Koledarju smo pripravili tudi Koledar kulturnih prireditev, ki jih organizira ZKD in povabili vsa kulturna in druga društva, ki so povezana v ZKD Lendava, ter inštitucije na območju občine Lendava, ki se ukvarjajo s kulturnimi prireditvami, da se nam pridružijo ter vpišejo v koledar svoje prireditve. Upamo, da bodo na tak način prireditve na našem območju bolj časovno usklajene, kot so bile do sedaj.

Poročilo pripravila:

Danijela HOZJAN

predsednica ZKD Lendava

cofV Lendavi, 31. 12. 2017

V Biltenu za leto 2017 si lahko preberete in ogledate fotografije iz naših prireditev.

Lepo vabljeni na prireditve tudi v letu 2018.