POROČILO – IZDAJA ZBORNIKA POBIRALCI ROSE 2017

»Izpolnila se je želja!« se glasi naslov spremne besede v zborniku Pobiralci rose – literarni večeri 2017. Zbornik, ki smo ga  predstavili v lendavski sinagogi v petek, 10. novembra 2017, obsega literarne prispevke s  šestih literarnih večerov v letu 2017. Vsak literarni večer je bil prežet s temo, na katero so literati pisali in izražali svoje občutke, mnenja in doživetja. Vsako leto se v našo literarno skupino vključujejo novi člani, ki prinašajo nove zamisli, nov način pisanja. 19 literatov, ki jih omenjamo v zborniku, je ustvarjalo v slovenskem, madžarskem, hrvaškem, romskem in srbskem jeziku.

V zadnjem letu literarnega ustvarjanja smo dali večji poudarek kvaliteti literarnih prispevkov. Za pomoč smo prosili znane literarne ustvarjalce in profesorje iz našega okolja, ki so pred branjem literarnih prispevkov pripravili 15-minutne literarne vaje, ki so obsegale različne literarnoteoretične vsebine. Ustvarjalci so se pogovarjali o napakah, ki so v izražanju/pisanju pogoste, ter kako se z vajo, branjem literature in pogovori o pomanjkljivostih le-teh otresti. Ustvarjalec mora biti bolj kritičen do svojega dela.

Veselje do ustvarjanja in druženja ter srečevanja pogumnih in veselih ljudi, ki smo se zbirali ob literarnih večerih, izlivali svoja doživetja in čustva na papir, so nas vedno bolj navdihovali. V petih letih skupnega dela smo se dobro spoznali in v zadnjem letu v našo sredo povabili še nekaj novih članov – literatov, likovnikov, gledališčnikov, ki so  spoznali, da je naše delo smiselno in da oddajamo v našo okolico le pozitivno energijo, ki nam daje moč za novo ustvarjanje ne samo na literarnem področju, ampak tudi nasploh.

V zborniku lahko na 170 straneh najdete različne prozne pripovedi, pesmi (skupaj 113 pesmi, 27 proznih besedil in eno odrsko), ki so jih napisali literati z območja občin Lendava, Črenšovci, Velika Polana, Murska Sobota in Radenci in še kdo bi se našel. V zborniku se prepleta pet jezikov: slovenski, madžarski, hrvaški, romski in srbski.

Literarnih srečanj so se udeleževali naslednji ustvarjalci: Lidija Alt, Verona Auguštin, Rade Bakračević, Kornelija Baša, Zlatka Frajzman – Pupa, Milan Hajdinjak, Nataša Horvat,  Danijela Hozjan,  Jerica Trojak, Petra Jovanovska, Franc Koren, Gizela Koter, Janja Magdič, Olga Paušič, Aleksander Ružič, Biserka Sijarič, Anita Szunyog, Judita Zágorec Csuka in Slavica Zver (19). Besedila so na literarnih večerih brale: Kristina Szőke, Jasna Bači, Jerica Trojak, Anica Varga, Elvira Vaupotič Göncz in Marija Varga. Naše večere so obiskovali tudi drugi zainteresirani  ljubitelji literature in umetnosti.

Teme 6 literarnih večerov v letu 2017 (od 32. do 37. literarnega večera) so bile:

KAKO ZAČETI LETO? – MIKÉNT KEZDJÜK AZ ÉVET?, ALI SE ZADOSTI CENIM? – ÉRTÉKELEM MAGAM?, POT DO USPEHA ­– A SIKER ÚTJA, OTOŽNOST –  BÁNAT, PUST – FARSANG, NOVO ŽIVLJENJE – ÚJ ÉLET, SPOMINI – EMLÉKEK, OGLEDALO – TÜKÖR, SANJE – ÁLMOK, KAJ BI RAD/A POSTAL/A? – MI SZERETNÉL LENNI?,  NAŠ ODNOS DO SVETA – VISZONYUNK A VILÁGHOZ, KAKO POSTATI DOBER ČLOVEK? – HOGYAN LEGYÜNK JÓ EMBEREK?, NASILJE V SVETU – ERŐSZAK A VILÁGBAN, OPIS (in OZNAKA) OSEBE – SZEMÉLY- vagy TERMÉSZETLERÁS, JE DELO VREDNOTA? –  A MUNKA ÉRTÉK?, BASEN (v verzih ali v prozi) – ÁLLATMESE (versben vagy prózában), PREVARA – CSALÁS.

Skozi vse leto smo literarne večere popestrili tudi z razstavami slik, in sicer so sodelovali naslednji likovniki: Mladen Palić iz Hrvaške, Tamara Špitaler Škorič iz Pinc, Romsko društvo Romnji iz Dolgovaških Goric, Filip Matko Ficko iz Radencev in Marjana Kmet iz Velike Polane.

Lektoriranje in prevode v slovenski jezik je opravila Olga Paušič, v madžarščino pa Bea Feher, za hrvaški in srbski jezik je skrbel  Rade Bakračević.

Posebna zahvala gre tudi oblikovalki in ilustratorki zbornika Andrei Schneider, ki je vložila v podobo našega zbornika veliko svojega znanja in truda.

Vabila na dogajanje/na literarne večere in predstavitev zbornika v sinagogi so bila objavljena v Štajerskih novicah v Mariboru, lokalnih časopisih Vestniku in Népujságu. O predstavitvi zbornika sta poročala tudi Radio Murski Val in MMR Lendava.

Izdajo zbornika so omogočili: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Občina Lendava. Hvala vsem.

Večnacionalna skupnost v našem okolju nas združuje, navdihuje in pomaga, da postajamo vedno bolj odprti za ljudi in okolico. V sam prostor vnašamo razmišljanje o medsebojnih odnosih, kritiko razmer, v katerih živimo in delamo, lepoto narave, živali in ljudi, pa tudi otožnost, žalost in hrepenenje po ljubezni ter željo po lepšem in boljšem življenju.

 

V Lendavi, 13. 11. 2017                                                   Pripravila: Danijela Hozjan

 

Fotografije iz prireditve lahko najdete na naši facebook strani.