Datum: 17. 10. 2016

POROČILO – PRIREDITEV OB 40. OBLETNICI ZKD LENDAVA

Letos meseca septembra 2016 je minilo 40. let odkar deluje Zveza kulturnih društev Lendava. Področja na katerih Zveza deluje je raznoliko. Povezuje 66 kulturnih in drugih društev, ki ustvarjajo na območju sedmih občin. Iz občine Lendava je 44 društev, ki ustvarjajo na področju glasbene, folklorne, pevske, likovne, literarne, gledališke in ročnodelske sekcije. Vsi se trudijo ohranjati kulturno izročilo iz področja, kjer živijo.

Na območju Občine Lendava se prepletajo različne kulture in narodnosti od slovenske, madžarske, hrvaške, romske in srbske. Tako je v Zvezi eno hrvaško društvo, tri romska in eno srbsko društvo. Ostala društva pa pripravljajo programe v slovenskem in madžarskem jeziku, v svoji sestavi imajo skupine, ki se trudijo, da kulturna dediščina njihovih prednikov ne bi zamrla.

Naloga Zveze je, da povezuje društva, jim pomaga pri organizaciji in izvedbi različnih prireditvah, zagotavlja prostore za delovanje, jih spodbuja, da se na tak način ohranja kulturno izročilo. Sodeluje z različnimi ustanovami na širšem območju občine Lendava in Pomurja, med drugim tudi z Območno izpostavo JSKD, Turistično zvezo Lendava vabi, s slovenskimi in madžarskimi Zavodi za kulturo ter vsemi drugimi inštitucijami, ki so povezani s kulturo in turizmom. Strmijo in delajo za bogatitev kulturnega življenja na območju, kjer delujejo društva, ki so povezana v ZKD Lendava.

Program ZKD Lendava je vsako leto raznolik, od literarnih večerov, delavnic, ustvarjalnega natečaja, recitatorskega tekmovanja v slovenskem jeziku, razstave Pirhi, vino in velikonočni izdelki, študijskih krožkov ter literarnih in likovnih delavnic. Razen tega so pripravili tudi program za Noč knjige in Teden ljubiteljske kulture. Že 12 let sodelujejo v programu Teden vseživljenjskega učenja. Na tak način so k sodelovanju povabili veliko društev ter skupaj izpeljali prireditve, ki so namenjene učenju in sodelovanju na različnih področjih z različnimi ciljnimi skupinami. Sodelujejo na tradicionalnih prireditvah, kot so Bogračfest in Lendavska trgatev, kjer so tudi soorganizatorji. Izdajajo zbornik Pobiralci rose, letos že četrtič, kjer so zbrana vsa literarna dela, iz njihovih literarnih večerov. Še kaj več bi se našlo, saj je njihov delokrog zelo bogat in različen.

Prireditev ob 40. obletnici ZKD Lendava smo pripravili v soboto, 15. oktobra 2016 ob 18.00 uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

Pripravil se je skupen program vseh sekcij v kulturnih društvih, ki so povezana v ZKD Lendava, to je prekmurske, madžarske in romske folklorne skupine, slovenski in madžarski ljudski pevci, citrarji, tamburaši, gledališke skupine, sekcije ročnih del in recitatorji. Program je program potekal takole:

PROGRAM:

1. Inštrumentalna skladba – Društvo Art Music Trnje
2. Pozdravni govori
3. Citrarji Dolina in Lendava ZKMN
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2012/13
4. Združene madžarske folklorne skupine – Pince in Dobrovnik – Dobronaki nótázók
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2012/13
5. Otroška prekmurska folklorna skupina Gaberje – Mi se imamo radi, Mat potice
pečejo, Marko skače
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2012/13
6. Otroška gledališka predstava z naslovom Zdravo jesti, OŠ Turnišče, Gledališka
skupina Mladi Varašanci
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2012/13
7. Komorni pevski zbor VITA Lendava
8. HKD Pomurje Lendava – tamburaši s pevko
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2014
9. Društvo upokojencev Lendava
* Recitacije iz zbornika Pobiralci rose 2014
10. Združeni slovenski ljudski pevci Hotiza, Gaberje, Mostje, Žižki, Črenšovci,
Bistrica, Vel. Polana, Turnišče, Renkovci, Radmožanci – Vsi so venci vejli in
Temna noč.
11. SRBSKO KD J.J. ZMAJ LENDAVA- recitacija: Ljubenko Zvizdić – Plava reka
12. Združene prekmurske folklorne skupine Turnišče, Gaberje, VDC, Mostje-Banuta,
Bistrica, Črenšovci, Žižki, FS Lendava – splet
* Recitacije: Pobiralci rose 2014
13. Združeni madžarski ljudski pevci Čentiba, Dolina, Gaberje, Kapca, Petišovci,
Trimlini – venček narodnih
* Recitacije: Pobiralci rose 2015
14. Romski plesi – Romsko društvo Romano Jilo Dolga vas
15. Pesem – Romsko društvo Ređina Dolga vas
* Recitacije: Pobiralci rose 2015
16. Slovenski ljudski godci Gaberje – V dolini tihi
17. Zaključna pesem vseh nastopajočih: Nocoj je ena lüšna noč

Med nastopi skupin so se recitirale pesmi (slovenske, madžarske, hrvaške in srbske) z naših štirih zbornikov Pobiralci rose 2012/13, 2014 in 2015 in dve pesmi Esperantskega društva Lendava.

Pesmi so recitirale: Elvira Vaupotič Göncz, Jasna Bači, Jerica Trojak, Martina Tivadar in Anita Grah ter dva predstavnika Esperantskega društva Lendava, Andreja Kancler Lešnik in Karlo Kovač.

Program sta napovedovala Bojana Rajka v slovenskem in Kristine Szőke v madžarskem jeziku. Miša Gerič in Ana Raščan iz Gledališke skupine KU-KUC sta tematsko povezovala program.

Govorniki na prireditvi so bili:
• mag. Anton Balažek, župan občine Lendava
• mag. Jože Osterman, predsednik ZKD Slovenije
• namesto mag. Igorja Teršarja, direktorja JSKD Ljubljana je prisotne pozdravila
vodja Območne izpostave Lendava, ga. Janja Magdič,
• Ferenc Horvath, predsednik PMSNS Lendava
• Danijela Hozjan, predsednica ZKD Lendava

Na prireditev so bili vabljeni tudi posebni gostje:
župan občine Lendava, mag. Anton Balažek, predsednik ZKD Slovenije, mag. Jože Osterman, poslanec v DZ Slovenije, Jožef Horvat, poslanec v DZ Slovenije Dušan Radič, dr. Göncz László, dr. Gyula Földes, generalni konzul veleposlaništva republike Madžarske, predstavnica Občinske madžarske samouprave, ga. Aleksandra Feher Horvath, predsednik PMSNS, g. Ferenc Horvath, Lili Kepe Kocon, direktorica Zavoda za kulturo madžarske narodnosti, predstavnica JSKD, OI Lendava, ga. Janja Magdič.

Režiser programa je bil Atilla Pisnjak.

Program, v katerem je nastopilo 17 združenih skupin po dejavnostih in 260 nastopajočih, je trajal cca 130 minut, to je 2.10minut. Zaključil pa se je ob cca 20.10 uri.

Vsak obiskovalec je ob prihodu dobil program, v zahvalo pa papirnato sovico s posvetilom.

V avli kulturnega doma so se za vse prisotne ponudili kanapeji in pijača.

Z našim ustvarjanjem želimo pokazati, da bo naše delo imelo smisel, da bomo lahko mogočno in pogumno stopili v korak s časom in poskrbeli, da bo kultura živela v vsakem domu in posameznem srcu, še posebej sedaj, ko želi mesto Lendava kandidirati za Evropsko prestolnico kulture.

Pripravila:
Danijela HOZJAN

porocilo-40-let-zkd