ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA
KULTÚREGYESÜLETEK KÖZSÉGI SZÖVETSÉGE LENDVA
Glavna ulica – Fő utca 2, 9220 LENDAVA-LENDVA

razpisuje

LIKOVNO USTVARJALNI NATEČAJ 2016

RISANJE RAZLIČNIH
GLASBENIH INSTRUMENTOV

v kakršnikoli risarski tehniki
na formatu risalnega lista A 3

Na likovno ustvarjalnem natečaju, ki je razpisan od 01. 02. do 30. 04. 2016, lahko sodelujejo ustvarjalci – otroci iz vrtcev, učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol ter študentje in odrasli člani kulturnih in drugih društev. Najboljši dosežki s področja likovne ustvarjalnosti bodo tudi nagrajeni, in sicer v naslednjih kategorijah:
– otroci iz vrtcev
– učenci od 1. do 3. razreda
– učenci od 4. do 6. razreda
– učenci od 7. do 9. razreda
– dijaki srednjih šol in študentje
– odrasli člani iz kulturnih in drugih društev ali drugi posamezniki.

S to prijavnico in priloženimi deli (največ 3 dela!) se lahko prijavi vsak udeleženec najpozneje
do 30. aprila 2016.

Vaše izdelke pošljite po pošti na naš naslov Zveze kulturnih društev Lendava, Glavna ulica 2, 9220 Lendava, lahko jih pošljete tudi na elektronsko pošto: zkdlendava@gmail.com in danijelahozjan.zkd@gmail.com ali prinesite osebno na naš sedež. Priložite tudi prijavnico s svojimi podatki.

Na razglasitev rezultatov in razstavo vaših del ter podelitev zahval in nagrad za sodelovanje, ki bo 25. novembra 2016 ob 16.00 uri v lendavski Sinagogi ob priliki prireditve Recitatorsko tekmovanje v slovenskem jeziku 2016, ste vabljeni vsi sodelujoči na tem natečaju.

PRIJAVNICA NA NATEČAJ

USTVARJALEC (ime in priimek)___________________________________________
NAZIV ŠOLE, VRTCA, DRUŠTVA_________________________________________
Naslov:________________________________________________________________
e-naslov__________________________________
Telefon:__________________________________leto rojstva______________