SREČANJE KULTURNIH TURISTIČNIH IN NARAVOVARSTVENIH DRUŠTEV IZ ŠTIRIH DRŽAV

V soboto, 7. novembra 2015 med 10.00 in 19.00 uro je ZKD Lendava pripravila srečanje kulturnih, turističnih in naravovarstvenih društev iz Avstrije – občina Kapfenstein, iz Hrvaške – občina Mursko Središće, iz Madžarske – občina Murakeresztur, iz občine Celje in Benedikta, Krajinskega parka Goričko in domačih kulturnih, turističnih in naravovarstvenih društev iz občine Lendava.

Namen srečanja je bil obujanje listine o medsebojnem sodelovanju in uresničitev skupnega življenja med Rabo, Muro, Ledavo in Dravo, turistični ogled kulturnih in turističnih znamenitosti Lendave, revitalizacija reke Ledave, literarni in kulturni program štirih dežel.

Za ta dan smo pripravili obširen program, in sicer:
– 10.00 zbiranje udeležencev pri Sinagogi Lendava
– 10.30 ogled Sinagoge (VI. Mednarodno srečanje strpnih) in pozdravni govori: predsednica
ZKD Lendava, Danijela Hozjan, predstavnica Krajinskega parka Goričko, Stanislava
Dešnik in predstavnik Mavrice, Velimir Turk.
 Kulturni in literarni program (otroška glasbena skupina z zvončki iz Murakeresztúra,madžarski ljudski pevci KD Dolina, pevski zbor in tamburaši KUD Mura M. Središće)
 Literarni del – recitiranje del iz novega Zbornika– ZKD Lendava
– 11.30 projekt – revitalizacija reke Ledave – Občina Lendava , Robert Recek,
– 12.30 pogostitev v prostorih ZKD Lendava
– 13.30 ogled razstave, obuditev listine grad Lendava – Galerija Muzej
Lendava in Občina Lendava
– 14.00 podpis obudive listine in pozdravni govor , predstavnice Krajinskega parka Goričko,
župana občine Lendava in bivšega župan Kapfensteina, Franca Nella
– 14.30 ogled cerkve Sv. Trojice (mumija Hadik, zdravilne energije)
– 15.30 ogled vinske kleti Kelenc
– 16.00 ogled stolpa Vinarium
– 17.00 literarni in kulturni program in pogostitev v šotoru pred stolpom
 kulturni program v sodelovanju s kulturnimi društvi (nastop FS FD Prekmurje Lendava – prekmurska folklorna skupina, KD Zarja Gaberje – Gaberski Mantraši, Romsko društvo ROMANO JILO Dolga vas – romska folklora in plesalke orientalskih plesov iz Celja.
– 18.30 zaključek, medsebojno druženje in izmenjava mnenj

Partnerji in podpisniki listine so bili Občina Kapfenstein iz Avstrije, bivši župan Franc Nell, Krajinski park Goričko. ga Stanislava Dešnik, župan Občine Lendavaa, mag. Anton Balažek. K sodelovanju pa smo povabili tudi podžupana občine Murakeresztur, Zavarkó Józsefa iz Madžarske, in župana iz občine Mursko Središće, g. Dražena Srpaka iz Hrvaške.
Srečanja se je udeležilo 210 oseb iz vseh štirih držav in domača društva, ki so pripravila tudi kulturni program.

Na podlagi Pisma o sodelovanju, ki so ga 16. oktobra 2005 podpisali Občina Kapfenstein (g. Franc Nell), Javni zavod krajinski park Goričko (g. Janko Halb) in Občina Lendava (mag. Anton Balažek) za spodbujanje in organiziranje skupnega naravovarstvenega, turističnega in kulturnega sodelovanja ob reki Ledavi od izvira do izliva, smo v soboto 7. novembra 2015 pripravili skupno srečanje predstavnikov iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije, ki živijo na področju reke Rabe, Mure, Ledave in Drave in delujejo v literarnih, kulturnih, turističnih in naravovarstvenih društvih.

Omenjeno srečanje smo izpeljati na Martinovo soboto, 7. novembra 2015 s pričetkom ob 10.00 uri v Sinanogi Lendava, kjer je bilo tudi zbirališče vseh povabljenih. Predstavniki vseh štirih občin iz Kapfensteina, Murskega Središća, Murakerestúra in Lendava ter predstavnice Krajinskega parka Goričko, ki je vse zbrane pozdravila in na kratko povedala namen srečanja. Prav tako je temu srečanju namenil par besed predstavnik Mavrice, Velimir Turk. Otroška glasbena skupina iz Murakeresztúra je zaigrala na zvončke, madžarski ljudski pevci iz KD Dolina in hrvaški pevski zbor ter tamburaši KUD Mura iz Murskega Središča pa so že na začetku skupnega srečanja s pesmijo počastili vse prisotne. Člani Literarne skupine iz ZKD Lendava pa so iz novega Zbornika Pobiralci rose 2015 recitirali nekaj pesmi v slovenskem, madžarskem, hrvaškem in nemškem jeziku.

Za tem je sledil ogled in predstavitev revitalizacije reke Ledave, ki so jo predstavili predstavniki Občine Lendava pod vodstvom g. Roberta Receka. Naslednja postaja je bila ZKD Lendava, kjer so se vsi prisotni malo okrepčali. Pot nas je naprej vodila k lendavskem gradu, kjer se je obudila listina iz leta 2005 med občino Kapfenstein (Avstrija), Krajinskim parkom Goričko in občino Lendava (Slovenija). K sodelovanju, da se k tej listini pridružijo, smo povabili tudi predstavnike občine Murakeresztura (Madžarska) in županije Murskega Središća (Hrvaška). Nato smo si ogledali še grad in razstavo slik znanega slikarja. Pot nas je vodila k cerkvi Svete Trojice v Lendavskih Goricah, kjer smo si ogledali mumijo Hadika in občutili zdravilne energije. Po kratkem postanku pa smo obiskali tudi vinsko klet Kelenc, kjer smo okušali različne vrste pristne vinske kapljice. Že od daleč pa nas je, med prečudovitimi lendavskimi vinogradi, k sebi vabil stolp Vinarium, katerega smo si tudi od bliže ogledali, kjer je bil tudi pester kulturni program kjer so nastopila kulturna društva iz Hrvaške in Slovenije, in sicer Folklorna skupina Prekmurje iz Lendave, Slovenski ljudski pevci in godci Gaberski Mantraši, Romska skupina Romano Jilo z romskimi plesi in plesalke orientalskega plesa iz Celja. Sledilo je medsebojno druženje ob lendavskem bograču in dobri kapljici.

ZAKLJUČEK

Obujanje kulturne in turistične dediščine ter ohranjanja čiste in zdrave narave med Rabo, Muro, Ledavo in Dravo si predstavljamo kot imenitno priložnost za sodelovanje velikega števila prebivalcev naše okolice in sosednjih držav Madžarske Hrvaške in Avstrije v dogodkih, ki izvirajo iz tradicijske kulture in nam hkrati dajejo možnost poglobljenega povezovanja in sodelovanja. Možnosti za uspešno izvajanje prireditve že imamo (prostor, ljudi, znanje). Pravočasno potrebujemo le še finančna sredstva in projekt lahko zaživi. Verjamemo da smo vas prepričali, da bi koristi od tega projekta bile večstranske, saj je namenjen celotnemu prebivalstvu, ki živijo na območju Slovenije, sosednjih krajev iz Madžarske, Hrvaške ter Avstrije in ne le ozko izbranim skupinam.