36. LENDAVSKA TRGATEV – POROČILO

 

V soboto, 05. septembra 2015, se je ob 11.00 uri začela etno povorka po starem mestnem jedru Lendave, kjer so se na vozovih prikazali različni stari ljudski običaji s poudarkom na vinogradništvu, prikazu kmetijskih in obrtniških del. Na prireditvi so sodelovali člani KS in društev iz območja Občine Lendava ter gostujoče skupine.

Povorka se je začela ob 11.00 uri pred staro srednjo šolo na Glavni ulici v Lendavi in potekala naprej do mestne hiše, nato pri Ljubljanski banki zavila desno na Mlinsko ulico in nadaljevala mimo kulturnega doma in stanovanjskih blokov proti trgovskem centru Eurospin , kjer so na tej cesti imeli traktoristi postanek.

Program se je napovedoval pred mestno hišo Občine Lendava, od koder sta napovedovalca, Bojan Rajk v slovenskem in Elvira Vaupotič Göncz v madžarskem jeziku, napovedovala potek prireditve.

Namen povorke na Lendavski trgatvi je bil ohraniti značaj kulturno-turistične prireditve. Letošnja povorka je bila pestra, vendar tudi drugačna in z vsakim letom bogatejša, z željo, da se ohrani izvirnost in avtentičnost. Poglobil se je kulturni značaj prireditve, ki je značilna samo za naš kraj. S prikazi na vozovih je se je razgibalo tudi prebivalstvo in se spodbudilo k razmišljanju, k izvirnosti in aktivnemu sodelovanju na prireditvi. Želeli smo, da se izkoristi zdrav tekmovalni duh med društvi in krajih v Občini Lendava.

Na 36. LENDAVSKI TRGATVI – 36. LENDVAI SZŰRETEN je napis nosilo dekle v meščanski obleki Galerije Muzej Lendava. Dobrote narave so nosili trije pari in sicer v prekmurski grozdje in vino, v madžarski narodni noši pšenično klasje in kruh, par v hrvaški narodni noši pa ostale darove narave. Vsi darovi so simbolizirali zahvalo za darove narave, ki naj izžarevajo življenje, rodovitnost, mladost, užitek, obilje in lepoto narave in življenja..

Za njimi so sledile naslednje skupine: Mažorete in Pihalni orkester iz Nedelišća na Hrvaškem, prekmurska vinska kraljica Tamara CASAR na vozu s konjsko vprego BIRO Karla iz Dolge vasi, vinski vitezi Društva vinogradnikov Čentiba z gostujočimi vinskimi vitezi iz Madžaske in Slovenije, starodobniki iz Turnišča vin Velike Polane. Sledila je predstavitev domačih in tujih skupin v narodnih nošah (prekmurski FD Prekmurje, madžarski – KD Kerestur, hrvaški – KUD Delovi iz Hrvaške, romski – RD Romano Jilo in Ređina in srbski Srbsko KD Branko Radičević Maribor). Tukaj se je predstavila tudi krajevna skupnost Lendava s FD Prekmurje Lendava, ki so ponazorili poroko, HKD Pomurje Lendava so sodelovali z njihovo folklorno in tamburaško skupino, VDC Lendava v folklornih oblekah, člani KD Lendava pa so pomagali v popoldanskem času.

V povorki so z vozovi sodelovale še KS Občine Lendava, in sicer: Trimlini – Trgatev nekoč in v bodoče, Radmožanci – Priprava na trgatev, Pince Marof – Benica – Prikaz jesenskega kmečkega opravila, Pince – poroka, Petišovci – Koruza – ponovno odkrita, Mostje-Banuta – Okopavanje, trganje, ličkanje in luščenje koruze, Kapca – Prikaz jesenskega velikega pranja, Hotiza – Prikaz priprave jabolčnice (pranje, mletje in stiskanje jabolk, Gornji Lakoš – Ogled znamenitosti naše občine z vlakcem, Gorice pri Lendavi – Prikaz obrambe pred točo. Sodelovanje s Čebelarskim krožkom učencev DOŠ I. Lendava, Genterovci -Pobiranje, ličkanje in luščenje koruze, Gaberje – Izdelava sodov, Dolnji Lakoš – Zidanje zidanice…nekoč, Dolina – Preteklost, ki služi sedanjosti, Dolga vas – Tistega lepega nedeljskega popoldneva v Dolgi vasi, Čentiba – Potujoči vinogradniški muzej. Kot zadnji so se predstavili člani KD Govinda iz Selnice.

Na 20 vozovih so bila prikazana različna vinogradniška, poljedelska in obrtniška dela ter običaji in druge navade ob priliki obiranja jesenskih pridelkov in običaji ob različnih priložnostih.

V povorki  je sodelovalo 46 različnih skupin s približno 600 nastopajočimi.

Prikaz na vozovih, kjer so bile vključene tudi domače in tuje pobratene skupine. Pred vsako skupino sta dva člana nesla napis KS. V povorki je sodelovalo vseh 18 KS  iz območja Občine Lendava, in sicer iz Trimlinov, Radmožanec, Pince Marofa – Benice, Pinc, Petišovec, Mostja-Banute, Kota, Kapce, Hotize, Lendave, Gornjega Lakoša, Goric pri Lendavi, Genterovec, Gaberja, Dolnjega Lakoša, Dolge vasi, Doline in Čentibe.

V povorki so sodelovale vse krajevne skupnosti Občine Lendava s svojimi kulturnimi, turističnimi, športnimi, gasilskimi, čebelarskimi, vinogradniškimi in drugimi društvi, kakor tudi posamezniki iz krajevnih skupnosti občine Lendava, ki so predstavljali določeno aktivnost ali predstavitev starih ljudskih običajev. Napovednik skupin je bil v obeh jezikih in to pred mestno hišo Lendava, kjer so se nekatere skupine malo predstavile. Povorka se je počasi pomikala po starem mestnem jedru Lendave, po Mlinski ulici mimo kulturnega doma proti TC Eurospin.

S prikazi na 20 vozovih so sodelovali člani vseh 17 KS in društev na območju občine Lendava ter gostujoča društva iz Hrvaške in  Madžarske ter skupine iz osrednje Slovenije, ki so pobrateni z našimi društvi ali KS. V povorki je sodelovalo 30 različnih skupin s približno 600 nastopajočimi.

Okrog 13.00 ure se je naredila s pomočjo cca 100 sodelujočih obiskovalcev MILENIJSKA FOTOGRAFIJA z napisom LENDAVA in PRIKAZ V OBLIKI GROZDA.   Za prikaz grozda so sodelujoči prikazali z zelenimi dežniki.

V popoldanskem času med 15. in 17. uro je bil FOLKLORNI FESTIVAL, pod naslovom – KULTURNA DEDIŠČINA V PESMI IN PLESU, kjer so se predstavile različne skupine iz Hrvaške, Madžarske in Slovenije, in to citrarji, tamburaši, cimbalisti in plesalci folklornih skupin iz Madžarske, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Vsi nastopajoči so nas očarali s svojimi spretnostmi ob igranju na različne instrumente in poskočnih korakih v prečudovitih folklornih oblekah.

Poudarek prireditve je bil na druženju in prikazu  kulturne dediščine narodov in narodnosti, ki živijo na območju Občine Lendava ter sosednjih držav Madžarske, Hrvaške, Avstrije in nekaterih delov osrednje Slovenije. V programu je nastopilo 8 skupin s 100 nastopajočimi., in sicer:  cimbalist Luka Vegič iz Lipovec, Folklorna skupina KD Keresztúr, Madžarska, Citrarska skupina Új Muravidék  Lendava, Folkorna skupina KUD »Delovi« iz Delova R Hrvaška, Tamburaška skupina Kitica OŠ Zrínyi Miklós iz Murakeresztúra Madžarska, učenci diatonične harmonike Glasbene šole Beltinci, Folklorna skupina Stalnost Avstrija, Folklorna skupina Százszorszép FD Baki Pántlika  Madžarska. Program se je zaključil ob 17.00 uri.

V stacionarnem prikazu v lesenih hišicah so sodelovali vsi sodelujoči v povorki in tisti, ki so se prijavili samo za prikaz v hišicah, ki so bile postavljene v starem delu mesta. V hišicah so skupine iz KS občine Lendava prikazale različne kulinarične dobrote, stare običaje in različne domače obrti. Nastopile so tudi skupine s petjem in plesom iz različnih domačih in tujih društev. Za pogostitev in nastop gostujočih skupin, je poskrbela tista KS ali društvo, ki je skupino povabila k sodelovanju.

V popoldanskem času so kulinariko ob hišicah in stojnicah prikazale naslednje KS: Lendava s ponudbo pajanega kruha z različnimi nadevi, Čentiba s ponudbo bograča, langašev, perecev in kruha z zaseko, Hotiza s ponudbo hotiških rib, Kapca je pripravila kotlet z dödöli, pajan kruh z zaseko in mešano pecivo, Pince Marof – Benica pa primorsko zelenjavno mineštro. Člani KS Mostje-Banuta so ponujali gibanico, koruzne zlevanke in dödöle, Gaberje pa langaše, kuhano koruzo, pečenice z zeljem in gibanico, KS Gorice pri Lendavi je ponujala domače pecivo in med, Dolga vas langaše, Petipovci, konjski golaž, konjske klobase in hrenovke ter langaše, Dolina skutine trgance, langaše, perece, kifle in ocvirkove pogače, Genterovci dobrote iz koruze, Radmožanci gozdarsko malico, palačinke in koruzne zlevanke, Pince pa zelenjavno juho in pecivo.

Lesene hišice so bile locirane na parkirišču pred Restavracijo Bella Venezzia, na parkirišču pred hotelom Elizabeta. Na voljo so bile male lesene hišice, ki jih je dobila vsaka KS. Za pripravo hišice, higieno in čistočo v hišici in okrog nje pa je morala poskrbeti vsaka skupina, ki je zadolžena za posamezno hišico. Hišice so bile oštevilčene. Program prikazan v hišici pa se je napovedal za vsako KS posebej. Ta del programa je potekal od 13.00 do cca 17.00 ure.

Na ZKD Lendava pa se je pripravil scenarij, finančni plan, razpisni pogoji, vrstni red nastopajočih, table z napisi za sodelujoče v povorki. Prav tako so se pripravile in zbirale prijavnice, naredili seznami nastopajočih in sodelujočih, pripravili dve zloženki s programom za povorko in za popoldanski del ter zahvale, ceniki, napisi KS in napovednik za udeležbo na omenjenih prireditvah v okviru Lendavske trgatve v obeh jezikih.

POVZETEK:

V okviru prireditve Lendavska trgatev, ki je bila v soboto, 5. septembra 2015 in se je začela s povorko ob 11. uri po starem mestnem jedru Lendave, je sodelovalo 17 Krajevnih skupnosti občine Lendava s svojimi kulturnimi, turističnimi, športnimi in gasilskimi društvi, ki so prikazale pestrost in izvirnost vinogradniških in drugih ljudskih običajev.

Kljub slabemu vremenu, ki nas spremlja že drugo leto, menimo, da je omenjena prireditev uspela. Na začetku so obiskovalce pozdravili pari v narodnih nošah, ki so nosili darove narave. Mažorete in godba na pihala iz Nedelišća je obiskovalce pozdravila z veselimi melodijami. Vinska kraljica z vinskimi vitezi je oznanjala bližajočo trgatev. Starodobniki s kolesi pa so prikazali, kako so nekoč hodili v gorice delat. V povorki so s svojimi skupinami sodelovali tudi gostje iz Madžarske, Hrvaške in Avstrije, kakor tudi člani domačih in tujih folklornih skupin v različnih narodnih nošah, od prekmurske, madžarske, hrvaške, romske, srbske in avstrijske. Nato so sledili vozovi s prikazi ljudskih običajev. Vsaka zase je bila nekaj posebnega.

Ocenjujemo, da je letošnja prireditev, ki je imela značaj kulturno-turistične prireditve, bila zelo bogata in  pestra. Raznolikost prikazov se je izražala v tem, da so tukajšnji ljudje zelo spretni, iznajdljivi in med seboj dobro sodelujejo ne samo na kulturnem, ampak tudi drugih področjih. Zmagala je solidarnost, medsebojna pomoč, medgeneracijsko sožitje med narodi in narodnostmi, ki živijo na območju občine Lendava.

Vsem sodelujočim na Lendavski trgatvi smo se z zahvalo iz srca zahvalili za njihov doprinos, da je prireditev, kljub slabim vremenskim razmeram, tako dobro uspela in da je vsak z veseljem in dobro voljo sodeloval na prireditvi.

Celotno prireditev tako povorko, kot tudi popoldansko dogajanje ob lesenih hišicah, so snemali in fotografirali: Mediaspeed iz Maribora in delavci ZKD Lendava. O prireditvi so bili obveščeni tudi razni mediji na območju Pomurja in Slovenije.

Vsaka nastopajoča skupina je za sodelovanje dobila zahvalo. Ocenjujemo, da je v povorki sodelovalo bilo cca 600 udeležencev, na folklornem festivalu 100 članov društev in v popoldanskem delu 150  udeležencev iz posamezne KS. Vse skupaj je bilo nad 800 udeležencev in približno nad 3000 obiskovalcev.

V Lendavi, 08. 09. 2015

Danijela HOZJAN

predsednica ZKD Lendava