POROČILO USTVARJALNEGA NATEČAJA RISANJE STARIH KLETI – ZIDANIC

Januarja 2015 je ZKD Lendava razpisala Likovno ustvarjalni natečaj 2015 – RISANJE STARIH KLETI – ZIDANIC, in sicer v kakršnikoli risarski tehniki na formatu risalnega lista A 3. Na natečaju so lahko sodelovali ustvarjalci otroci iz vrtcev in učenci osnovnih šol, kulturnih in drugih društev ter posamezniki iz cele Slovenije in tudi iz tujine.

Svoje risbice je na naš naslov poslalo 47 ustvarjalcev iz šol in vrtcev iz območja Pomurja in nekaj iz drugih krajev Slovenije, in sicer VVZ Podgorje pri Slovenj Gradcu, RD Ređina Dolga vas, KD Lendava, OŠ Miško Kranjec Velika Polana, Srbsko KD J.J. Zmaj iz Lendave, KD Zarja Gaberje, Vrtec Velika Polana, OŠ Odranci, OŠ Turnišče, Zavod Zarum Trnje – Marjana Kmet,  OŠ Genterovci, posameznik iz Radmožanec iz iz KD Zarja Gaberje.

Po prireditvi Recitatorsko tekmovanje v slovenskem jeziku, ki je bilo v petek, 17. aprila 2015 v lendavski sinagogi, kjer so bil razstavljene tudi vse risbice, so vsi ustvarjalci s področja likovne ustvarjalnosti bili nagrajeni z zahvalo in skromnim darilom.

Letos je prispelo 48 risbic, ki smo jih razporedili v IV. kategorije in trije najboljši kandidati iz vsake kategorije so dobili posebna priznanja.

Priznanja za najboljše risbice so dobili:

  1. kategorija (vrtec in učenci od 1. do 3. razreda): od 23 udeležencev, Tiem Marton iz Vrtca Velika Polana in Matevž Trost iz Vrtca Podborje,
  2. kategorija (učenci od 4. do 6. razreda): 12 udeležencev, Beno Kavaš iz OŠ Odranci in Kaja Tibaut iz KD Zarja Gaberje,
  3. kategorija (učenci od 7. do 9. razreda): 10 udeležencev, Žan Frim iz OŠ Velika Polana  in Leon Antolin iz OŠ Odranci,
  4. kategorija (odrasli): 2 udeleženki Marjana Kmet iz Trnja in Zlatka Frajzman iz Lendavskih Goric, sta dobila samo zahvali.

Vsem sodelujočim na ustvarjalnem natečaju smo se zahvalili in jih povabili na sodelovanje za naslednje leto. Naša želja je, da bi v bodoče sodelovalo čim več mladih in tudi starejših ustvarjalcev na tem področju iz različnih krajev Slovenije in tudi iz tujine.