POROČILO USTVARJALNEGA NATEČAJA RISANJE STARIH KLETI – ZIDANIC

  USTVARJALNI NATEČAJ 2015 – RISANJE STARIH KLETI - ZIDANIC Januarja 2015 je ZKD Lendava razpisala Likovno ustvarjalni natečaj 2015 – RISANJE STARIH KLETI - ZIDANIC, in sicer v kakršnikoli risarski tehniki na formatu risalnega lista A 3. Na natečaju so lahko sodelovali ustvarjalci otroci iz vrtcev in učenci osnovnih šol, kulturnih in drugih društev